De nieuwe democratie

De nieuwe democratie - Willem Schinkel | Fthsonline.com

...ok meer gebruik te maken van loting, naast het verkiezingsstelsel dat we hebben ... Dit is de Nieuwe Democratie - Pakhuis de Zwijger ... . Deliberatie 7. De nieuwe democratie-Voorstel voor een nieuwe Raad van State Deel 2: analyses voor alternatieven 1. Tegen de tolerantie-Over Verlichtingsfundamentalisme 2. Het multiculurealistische drama 3. Alledaags culturisme: de plaats van racisme in Museum Nederland 4. Secularisme als exorcisme 5. Vrijheid en de nieuwe technologieën van de zelfcontrole 6. Dit is de eerste keer dat de bescherming van burgers tegen klimaatverandering ... New Democracy #40 : Staat van de Nieuwe Democratie ... ... . Dit is de eerste keer dat de bescherming van burgers tegen klimaatverandering door de rechter is afgedwongen. Dat de rechter een staat op deze manier kan verplichten om zijn burgers te beschermen belooft een nieuwe organisatie van onze democratie. 5. Anti-democratie. John Grin is hoogleraar system innovation aan de UvA. Nieuwe democratie, nieuwe gemeentelijke organisatie. Nieuws Gerelateerde onderwerpen. Bestuur; Versterking lokale democratie; donderdag 19 april 2018 Gemeenten willen graag op een andere manier werken, meer in verbinding met de samenleving. Nieuwe werkwijzen hebben soms grote impact op de gemeentelijke organisatie. Op het ... De nieuwe democratie! Column JoMo. Gepubliceerd: 25 mei 2018. Op weg naar een raadsbreed akkoord, kwamen alle partijen (OUDE en NIEUWE coalitie) bijeen om het nu eindelijk over alles eens te worden ... De Grondwetsherziening van 1848 legde de basis voor het huidige stelsel van parlementaire democratie in Nederland.Sinds deze herziening van de Nederlandse Grondwet is niet langer de Koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid. De Tweede Kamer der Staten-Generaal kreeg veel meer invloed en wordt bovendien rechtstreeks - weliswaar voorlopig nog door een beperkte groep kiezers ... In een nieuwe democratie is echt vertrouwen de enige basis waarop hoop kan opbloeien. Ik voorzie echter een doormodderperiode tot de nieuwe lokale verkiezingen en ik zou het zo'n mooie opsteker vinden, wanneer fracties, die zo overduidelijk anti-democratische middelen niet schuwden, de hand in eigen boezem steken door de steken die zij lieten vallen te herstellen. Wezenlijk voor een democratie is de mogelijkheid van een volk om zichzelf opnieuw vorm te geven. Daarvoor zijn perspectieven nodig die alternatieve wegen belichten. Van oudsher is de bereidheid zulke nieuwe wegen te bewandelen een kenmerk van 'links', terwijl 'rechts' altijd sterker de bestaande orde heeft verdedigd. 2019 wordt het jaar van de waarheid voor de Europese democratie. In heel Europa wint het populisme aan kracht. Sterke leiders spelen in op onderbuikgevoelens en profiteren van de groeiende polarisatie. Er worden voorstellen gedaan voor migratiequota en internationale mensenrechten worden aangepast. De nationale staat en de nationale cultuur moeten weer dominant worden. Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022 def. Bijlage 1a Schematisch overzicht Actieprogramma Nieuwe Democratie 2019-2022. Bijlage 1b Participatieverslag Maand van de Democratie. Bijlage 1c Verslag stadsgesprekken wijkraden 2019. Bijlage 1d beantwoording brief aanbevelingen Wijkraden & Stadsgesprekken nieuwe democratie. Nieuws & Achter­grond Koerdische burgemeesters ontslagen en vervangen door 'vertrouwelingen' van de Turkse regering. Nieuws & Achter­grond ... Schandalig dat het hoogste orgaan in de democratie moet smeken om informatie bij een minister. Nieuws & Achter­grond Debatserie Nieuwe democratie Veel Nederlanders ervaren een kloof tussen wie ze zelf zijn en 'het systeem'. Regelgeving komt van ver en wie iets van de overheid wil, moet in haar ICT-mal passen. Professionals in de zorg, leraren, ouderen, boeren, studenten en vele anderen dreigen te verdwalen in die kille complexiteit van keuzemenu's en digitale loketten en procedures. De 'nieuwe politiek' van Forum voor Democratie. Meer politie, meer woningen en minder bureaucratie. Forum voor Democratie doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en presenteerde ... De routinier leidt de kijker als een ervaren gids rond door het Hart van de democratie (87 min).Als tegenpool voeren de filmmakers Suzanne Raes en Liesbeth Witteman de jonge journaliste Charlotte Nijs op, de eerste politieke verslaggever van het SBS6-programma Hart Van Nederland. De nieuwe democratie: deel 2 Sinds kort ben ik geabonneerd op De Correspondent, een digitale nieuwssite waarop je je per maand kunt abonneren. Deze nieuwssite selecteert voor lezers interessante journalistieke artikelen. Het eerste verhaal dat ik aantrof, was een verhaal van Rutger Bregman met als titel: "In meer ... De nieu...

INFORMATIE

AUTEUR
Willem Schinkel
DIMENSIE
9,97 MB
BESTANDSNAAM
De nieuwe democratie.pdf

OMSCHRIJVING

Nederland heeft geen Nationaal Historisch Museum nodig, nu het zelf tot museum verworden is: cultureel behoudzuchtig, gerontocratisch, en zwaar beveiligd. De ideologieën van Museum Nederland zijn uitgeput, zijn macht is uitgewerkt en zijn geld is uitgegeven. In deze tijd van crisis geeft Willem Schinkel in De nieuwe democratie een aanzet tot democratische vernieuwing. Want is democratie tegenwoordig niet nog slechts een boekhoudtechniek? Hoe kan een politiek die het steeds moet afleggen tegen de financiële markten opnieuw worden vormgegeven? Juist nu werkelijke alternatieve manieren om de politiek vorm te geven minder denkbaar dan ooit lijken, komt het aan op nieuwe antwoorden op deze vragen. Schinkel pleit voor een nieuwe politisering. Tegen de macht van markt en massamedia in, ontwerpt hij een nieuwe Raad van State als bron van kritische tegenmacht. En tegen gemakkelijke kritiek op populisme en nationalisme in, pleit hij voor een kritisch nationalisme dat de natie als een utopisch project in plaats van een museaal project beschouwt. Hij breekt vastgeroeste debatten open over economie, integratie, cultuur en natie, recht, religie en ecologie en laat zien hoe we kunnen komen tot alternatieve politieke denkwegen.

Wil je het boek lezen?De nieuwe democratie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Willem Schinkel. Lezen De nieuwe democratie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN