De christen als tijdgenoot

De christen als tijdgenoot - John Stott | Fthsonline.com

...mee in. Ik wil meer weten over het gebruik van cookies OK, ik begrijp het ... V&T Bonhoeffer als theoloog, christen en tijdgenoot - PKN ... ... . De uitdaging is dus: het christelijk geloof zal wel waar zijn, maar is het ook relevant in onze moderne wereld? Het is precies die spannende relatie tussen het christelijk geloof en de moderne wereld die je overal bij Stott terug vindt. Eén van zijn boeken, die ik tijdens mijn studie helemaal heb uitgespit, heet De christen als tijdgenoot. 19 nov 2019 @ 20:00 - 22:00 - Door: Ds. André Wijting Eberhard Bethge, ... Boekwinkeltjes.be ... . 19 nov 2019 @ 20:00 - 22:00 - Door: Ds. André Wijting Eberhard Bethge, familielid, vriend en theologisch tijdgenoot van Dietrich Bonhoeffer schreef een uitputtende biografie: met de betrokkenheid van een vriend en de afstand van een historicus. Bonhoeffer verklaarde het westerse christendom in zijn dagen al failliet. Hij wenste God niet te gebruiken als stoplap voor problemen en zocht de ... Ongemeen boeiend blijft het om in Bonhoeffers brieven de genese te volgen van het thema 'Christus en de mondige wereld' (voorjaar / zomer 1944). De betekenis van het begrip mondigheid is inmiddels in vele richtingen uitgewaaierd. Op het eerste gehoor is het zoiets als de 'gemene deler' van de huidige verlichtingscultuur. Mondig willen we zijn, ja. In Hem zijn hemel en aarde verbonden. In deze optiek verblijven wij hier beneden als hemelburger in de kracht van de Geest. De vraag is of ons leven aan deze hemelse roeping voldoet. Tijdgenoten In zijn inspirerende boek De christen als tijdgenoot onderscheidt de bekende anglicaanse bijbelleraar John Stott (1921â€'2011) zeven facetten van ... De bijbelcommentator A. Barnes merkt op dat, in tegenstelling tot het gewone tafelzout (natriumchloride), het zout waarmee Jezus en zijn tijdgenoten bekend waren, „onzuiver was en vermengd was met plantaardige en in de grond voorkomende stoffen; zodat het alle zoutheid kon verliezen en er een aanzienlijke hoeveelheid van de in de grond voorkomende stoffen overbleef. Buy CHRISTEN ALS TIJDGENOOT, DE 01 by JOHN STOTT (ISBN: 9789063180775) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Als christen, man van de belijdende kerk, blijft hij theoloog en als tijdgenoot, man van het politieke verzet, blijft hij zowel christen als theoloog. Juist dat maakt hem als 'tijdgenoot', haast opgaand in politieke en wereldlijke aangelegenheden, zo boeiend. De rooms-katholieken geloven dat Jezus hem als leider van de christenen aanstelde, en dat Petrus op zijn beurt dat stokje doorgaf aan de pausen die na hem kwamen. Andere kerken wijzen dit af. De rooms-katholieken baseren zich op het bijbelcitaat waarin Jezus Petrus, die toen nog Simon heette, omdoopt: 'Ik zeg: jij bent Petrus. Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer - theoloog, christen, tijdgenoot. De biografie, Baarn: Ten Have, 2002.(Ned. vertaling van Dietrich Bonhoeffer: Theologe, Christ, Zeitgenosse. Eine Biographie, München: Chr. Kaiser Verlag, 1967.).. De beroemde biografie door Eberhard Bethge in Nederlandse vertaling. Een bijzonder gedetailleerde biografie van Dietrich geschreven door Eberhard Bethge, die een ... De historisch-kritische benadering van Jezus tracht via een wetenschappelijke methode de geschiedenis van Jezus van Nazareth te reconstrueren. Deze methode bestaat voornamelijk uit kritische analyse van de bronnen en van de culturele en historische matrix van Jezus om zo te beargumenteren wat de relatie is tussen de overgeleverde herinneringen en wat er in het leven van Jezus gebeurd is. De behandeling van de christenslaven op de slavenmarkt roept associaties op met de handel in zwarte slaven zoals we die kennen uit de schoolboekjes. Ook de elf weken durende helletocht op de Kalbas, gekenmerkt door mishandeling, angst, ziekte, honger en kou, doet onwillekeurig...

INFORMATIE

AUTEUR
John Stott
DIMENSIE
12,48 MB
BESTANDSNAAM
De christen als tijdgenoot.pdf

OMSCHRIJVING

In dit boek doet John Stott een hartstochtelijk appèl op de gemeente van Christus. Voordat we proberen te evangeliseren, moeten we eerst zorgvuldig luisteren naar Gods Woord én naar Gods wereld. Pas dan zullen we het authentieke evangelie echt kunnen overbrengen op anderen. De auteur betrekt dit 'dubbele luisteren' op de volgende vragen:- Wat is het authentieke evangelie, gelet op de sceptische houding die zowel binnen als buiten de gemeente overheerst?-Wat zijn de kenmerken van een discipel van Jezus, in een wereld vol nood en verdriet?-Hoe kunnen we de Bijbel, die zo vaak wordt afgedaan als niet relevant voor onze cultuur, betrekken op de huidige samenleving?-Wat is de roeping van de gemeente, in een wereld die vaak schouderophalend aan haar voorbij gaat, en hoe kan ze die vervullen?-Wat is de zending van de gemeente, in een pluralistische samenleving en een hongerende wereld?'John Stott leert mij gevoelig te worden voor wat in de wereld leeft. Gelijkvormig worden aan Christus betekent dat ik ogen en oren open om de kreten van angst en pijn van de mens-zonder-God op te vangen. Dit boek biedt een evenwichtig uitgewerkte handreiking om die mens te laten zien dat alleen in Jezus Christus zowel verlossing als nieuwe zingeving ligt.' uit het Woord Vooraf van Aad Kamsteeg

Wil je het boek lezen?De christen als tijdgenoot in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur John Stott. Lezen De christen als tijdgenoot Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN