Supervisie

Supervisie - Erik de Haan | Fthsonline.com

... Het gaat vooral om het nog eens stilstaan bij van de manier waarop men het werk doet : om het opfrissen van het persoonlijke professionele functioneren ... Werken in opdracht en onder supervisie | Registratie | BIG ... ... . In supervisie bepaalt de supervisant zijn eigen leerdoelen. Bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching zijn ruim 2000 gekwalificeerde en ervaren coaches en supervisoren aangesloten. We richten ons op de doorgaande ontwikkeling van onze professioneel begeleiders en beheren het LVSC beroepsregister met gecertificeerde coaches en supervisoren. Mensen begeleiden en motiveren zodat ze blijvend leren en zich ontwikkelen als professional, dat is meer dan een rol: het is een kunst. Na het volgen ... Supervisie.startpagina.nl: de informatiebron over supervisie! ... . Mensen begeleiden en motiveren zodat ze blijvend leren en zich ontwikkelen als professional, dat is meer dan een rol: het is een kunst. Na het volgen van deze opleiding geef je supervisie aan kleine groepen en individuen, met aandacht voor hun denken, voelen, handelen en willen in de beroepscontext. Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Anders dan bij supervisie is er geen ... Supervisie Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Supervisie vindt plaats in Zoals gezegd worden supervisie en coaching in het dagelijks gebruik vaak gemixt gebruikt. Niet zo vreemd, want beide methodieken gaan over leren, groeien en het vergroten van zelfkennis. Volgens de letter echter, maakt coaching gebruik van leerdoelen en supervisie van leerthema's. Wederom; in de praktijk wordt hier vaak minder strikt mee omgegaan. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat (kinder- en jeugd)psychologen volgen na hun universitaire opleiding. De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het 'groeien' in het vak, het vormen van een beroepsidentiteit en het leren professioneel en autonoom te handelen. De Wet BIG staat toe dat - in noodsituaties - ook niet-BIG-geregistreerde zorgverleners aan de slag kunnen in de zorg. Deze niet-BIG-geregistreerde zorgverleners kunnen alleen onder voorwaarden ingezet worden. Dit wordt werken in opdracht en onder supervisie of de verlengde armconstructie genoemd. S...

INFORMATIE

AUTEUR
Erik de Haan
DIMENSIE
12,87 MB
BESTANDSNAAM
Supervisie.pdf

OMSCHRIJVING

Supervisie 9e druk is een boek van Erik de Haan uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023255758 Het handboek Supervisie biedt een didactische methode, die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid. Het benadert theorie, methodes en praktijk vanuit het perspectief van de supervisant, en geeft antwoord op vragen als: Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan?Deze negende herziene uitgave is verlevendigd met nieuwe praktijkvoorbeelden aan het einde van elk hoofdstuk, om de lezer nog eens te laten terugblikken op de thematiek van het betreffende hoofdstuk. Met deze herziening wil Erik de Haan de kernboodschap van het hele boek nog meer uit laten komen, namelijk dat de supervisiereis buitengewoon uniek en persoonlijk is. De hoofdlijnen van het gedachtegoed van de overleden hoofdauteur Willemine Regouin vormen nog altijd de basis van dit succesvolle (studie)boek, maar zijn wel geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe literatuur.Supervisie was in eerste instantie vooral gericht op hbo'ers, maar wordt inmiddels ook door WO- en mbo-studenten gebruikt in hun opleiding tot bijvoorbeeld psychotherapeut, arts, docent of pedagoog. Het boek is ook heel geschikt voor gebruik in praktijkinstellingen, onder meer in de dienstverlenende sectoren als sociaalpedagogisch- en welzijnswerk, gezondheidszorg, onderwijs, personeelswerk, pastorale zorg en organisatieadvies, zowel in non-profit- als in profitorganisaties.Erik de Haan is hoogleraar organisatieontwikkeling en coaching bij de Vrije Universiteit, verzorgt beroepsopleidingen coaching en supervisie vanuit Ashridge Business School, en werkt daarnaast als organisatieadviseur en psychodynamisch psychotherapeut.Willemine Regouin-van Leeuwen was supervisor en betrokken bij de opleiding van supervisoren. Ook doceerde zij onder meer filosofie in het hoger beroepsonderwijs.''Supervisie is het soort boek dat ik graag 30 jaar geleden had gehad, toen ik begon met supervisie. Een boek dat je met vertrouwen aan een supervisant geeft, om ze te helpen meer kennis en vaardigheden op te doen. En om ze een betere partner te laten zijn voor de supervisor op de reis van leren in de praktijk.''Michael Carroll Ph.D., Visiting Industrial Professor, University of Bristol

Wil je het boek lezen?Supervisie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Erik de Haan. Lezen Supervisie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN