Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Van Leerlingen Met Een Matige En Ernstige Verstandelijke Beperking

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Van Leerlingen Met Een Matige En Ernstige Verstandelijke Beperking - Marc van Gils | Fthsonline.com

...aar zijn, gebruikt u de pijlen omhoog en omlaag om te bekijken en op Enter om te selecteren ... Wat is een licht verstandelijke beperking en hoe kunnen we ... ... . Een verstandelijke beperking kan bijvoorbeeld leiden tot het moeilijk aan kunnen geven van lichamelijke klachten en een gebrek aan inzicht in het ziektebeeld. Verder kunnen mensen met een verstandelijke beperking moeite hebben in het omgaan met prikkels en hebben zij veel tijd nodig om de samenhang van een situatie te kunnen plaatsen in de betekenis van hun leefwereld. Mensen met een matige verstandelijke beperking hebben vaker bijkomende lichamelijke beper ... Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Van Leerlingen Met Een ... ... . Mensen met een matige verstandelijke beperking hebben vaker bijkomende lichamelijke beperkingen, zoals afwijkingen van het zenuwstelsel, epilepsie, slechthorendheid en slechtziendheid. Diagnose De diagnose wordt gesteld op basis van de medische voorgeschiedenis, het verhaal van de ouders en de symptomen. Het evalueren van de sociaal-emotionele ontwikkeling helpt ons om te komen tot een nieuwe beeldvorming. De betrokkenheid van ouders zorgt ervoor dat wat we aanleren, functioneel en zinvol is. Deze uitgave kwam tot stand door én voor mensen die in de praktijk werken met leelringen met een matige of ernstige verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking die minder ondersteuning nodig hebben en een vorm van semi-residentieel wonen genieten of begeleid wonen, ervaren meer mogelijkheden om relaties uit te bouwen. Ze worden hier ook bij begeleid door maatschappelijk assistenten of orthopedagogen. Wil je meer weten over verstandelijke beperkingen. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond. Ernstig verstandelijk gehandicapt houdt in dat er, behalve een IQ van 20 tot 35, ook een minimaal communicatief gedrag, een zwakke motorische ontwikkeling en behoefte aan constante supervisie is. Zo'n 7% van de gevallen valt in deze subcategorie. Niveau van de studiedag en doelgroep. De theoriedag over emotionele ontwikkeling is op academisch niveau. De stof, die op deze theoriedag wordt behandeld, heeft betrekking op mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking. Ernstige verstandelijke beperking (EVB) Bij Amarant zien we altijd mogelijkheden. Voor iedereen. Mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking hebben structuur en veiligheid nodig. Genoeg begeleiding en zorg is belangrijk. Maar ontwikkeling is ook belangrijk. Steeds meer leren en groeien is mogelijk met onze hulp. Iemand met een verstandelijke beperking heeft een IQ van maximaal 75. Er zijn grote verschillen tussen mensen met een verstandelijke beperking. Daarom maken we onderscheid tussen mensen met lichte, matige, ernstige en diepe verstandelijke beperking. Als je een verstandelijke beperking hebt, denk je minder snel dan leeftijdsgenoten. Emotionele ontwikkeling De huidige definitie van verstandelijke beperking voldoet niet helemaal. Het gaat niet alleen om een achterstand in de cognitieve ontwikkeling en om problemen in gedrag, maar ook om een achterstand in de emotionele ontwikkeling. Bij veel mensen met een verstandelijke beperking is sprake van een zogeheten disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dit betekent dat de ... De term ernstige meervoudige beperkingen (EMB) wordt meestal gebruikt voor mensen die naast een (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen ook ernstige lichamelijke beperkingen hebben. Mensen met EMB zijn kwetsbaar. Ze hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Er is een groep mensen met TSC bij wie in de loop van de ontwikkeling blijkt dat er een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke handicap ...

INFORMATIE

AUTEUR
Marc van Gils
DIMENSIE
6,83 MB
BESTANDSNAAM
Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Van Leerlingen Met Een Matige En Ernstige Verstandelijke Beperking.pdf

OMSCHRIJVING

De sociaal-emotionele ontwikkeling is ook voor leerlingen met een verstandelijke beperking de basis voor de verdere ontplooiing. De ontwikkeling verloopt bij leerlingen met een verstandelijke beperking niet zo vanzelfsprekend. Ze zijn veel kwetsbaarder in hun sociale ontwikkeling. Ze vragen daarom extra ondersteuning en begeleiding.We schetsen een aantal uitgangspunten die de schoolvisie op sociaal-emotionele ontwikkeling beïnvloeden. Het bepalen van de beginsituatie van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling is het vertrekpunt om doelen te selecteren. Hoe we doelen realiseren vindt u terug in de aanpak. We beschrijven hierbij heel wat concrete suggesties en voorbeelden. Het evalueren van de sociaal-emotionele ontwikkeling helpt ons om te komen tot een nieuwe beeldvorming. De betrokkenheid van ouders zorgt ervoor dat wat we aanleren, functioneel en zinvol is.Deze uitgave kwam tot stand door én voor mensen die in de praktijk werken met leelringen met een matige of ernstige verstandelijke beperking. Het boek biedt een houvast of kader om een individueel handelingsplan, groepswerkplan of schoolwerkplan op te stellen waarin het sociaal-emotioneel functioneren van deze kinderen of jongeren een belangrijke plaats heeft.Marc Van Gils heeft 35 jaar ervaring in het buitengewoon onderwijs als leerkracht, directeur en pedagogisch begeleider.

Wil je het boek lezen?Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Van Leerlingen Met Een Matige En Ernstige Verstandelijke Beperking in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Marc van Gils. Lezen Sociaal-Emotionele Ontwikkeling Van Leerlingen Met Een Matige En Ernstige Verstandelijke Beperking Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN