De Antichrist

De Antichrist - Arthur W. Pink | Fthsonline.com

...ocalyps van Johannes heeft, maar de Duitse titel Der Antichrist is ook te vertalen als anti-christus of anti-christenen ... Studie | 'De antichrist' - Christian Verwoerd - YouTube ... . Maitreya = antichrist De Maitreya zal zich presenteren als dé wereldleraar!! In het blad 'Amen' van Juli 1995, schreef Ineke van Lieshout in het artikel 'De Maitreya wacht op erkenning' al over de presentatie van deze figuur op zijn 'verklaringsdag'. Zolang echter de Gemeente nog niet is opgenomen in de hemel zal de openbaarwording van deze figuur ook nog moeten wachten. De 'Antichrist' kan heel goed ook vertaald worden als de 'antichristen', en over Nietzsche's aversie jegens het chris ... Is de Paus, of de volgende Paus, de antichrist? ... . De 'Antichrist' kan heel goed ook vertaald worden als de 'antichristen', en over Nietzsche's aversie jegens het christendom hoeft geen onduidelijkheid te bestaan. Het christelijk geloof had zich volgens Nietzsche ontwikkeld tot 'een geloof van zieken', waarin 'het medelijden' centraal stond, zodat het 'een oorlogsverklaring was tegen al het natuurlijke, het mooie en sterke'. De antichrist kon volgens de droom van Nebukadnezar niet komen voordat het Romeinse Rijk uiteengevallen was in tien rijken. Want de 'kleine hoorn' kwam op tussen de tien andere hoornen. Zolang het Romeinse rijk nog een éénheid was, werd de komst van het Pausdom dus weerhouden. Sommigen vinden het brutale laster als ik de paus van Rome de antichrist noem. Maar als je dat vindt, begrijp je niet dat je Paulus beschuldigt van arrogantie. Want als ik dit zeg, spreek ik hem na, sterker nog, dan spreek ik met zijn mond. En niemand moet mij tegenwerpen dat, zoals zij zeggen, de […] De antichrist, is de aanduiding voor de persoon die straks op het wereldtoneel zal verschijnen, als personificatie van satan zelf. Dat laatste blijkt ondermeer uit zijn namen: 'de mens van de wetteloosheid', 'de zoon van het verderf' en 'de tegenstander' (2 Thess. 2:3). De antichristen zijn als het ware de voorlopers van de antichrist, waaraan ... In de Bijbel wordt het einde der tijden voorspeld. De naam van de Antichrist die het einde veroorzaakt is niet bekend. Alleen het cijfer 666 is een aanwijzing. De antichrist. Er zijn maar weinig personages geweest in de geschiedenis over wie zóveel is geschreven, gedacht, gesproken en getheoretiseerd als over de Bijbels voorspelde antichrist. De antichrist is, zoals zijn naam al uitdrukt, de grote tegenstander van Jezus Christus, die in de eindtijd verschijnen zal. De antichrist duldt geen tegenspraak of andersdenkenden. In Openbaring 13:15 lezen we dat alle mensen op aarde, met dreiging van onthoofding, gedwongen worden om zich voor het beeld van de antichrist neer te buigen en het te aanbidden. Het zal de antichrist lukken om de dialoog tussen de verschillende godsdiensten voort te zetten en hen tot ... De geboorte van deze " Supermens " gaat alleen de valse Profeet aan en niet die van de Antichrist. De Antichrist zal, met een "Walk-In" het uiterlijk van de valse Profeet overnemen en misbruik maken van al zijn goede bedoelingen en zal daarmee de wereld misleiden en hun met het Laser Brandmerk Teken/Logo (666) in de val lokken. De antichrist behoort tot de geschriften die in 1888, in Nietzsches allerlaatste productieve periode, tot stand komen. Vuriger, furieuzer aanklacht tegen zijn tijdgenoten heeft hij niet geschreven. Aan de hand van een koelbloedige ontleding van de fundamenten waarop het christendom en het instituut Kerk berusten, wordt de decadentie van de moderne, Europese cultuur aangetoond. De antichrist behoort tot de geschriften die in 1888, in Nietzsches allerlaatste productieve periode, tot stand komen. Vuriger, furieuzer aanklacht tegen zijn tijdgenoten heeft hij niet geschreven. Aan de hand van een koelbloedige ontleding van de fundamenten waarop het christendom en het instituut Kerk berusten, wordt de decadentie van de moderne, Europese cultuur aangetoond. De Antichrist-Madhi zal ook worden bezeten door Satan-Allah en dus volgt hij hetzelfde patroon als toen Satan nog steeds in de hemel was: hij wil God vervangen en als God te zijn, en hij wil dat anderen hem aanbidden als God. Het is hetzelfde oude verhaal, dezelfde oude Satan die gewoon wil wat hij altijd al wilde. Protestanten zijn apen, de paus is de antichrist. Het protest van Luther leidde vijfhonderd jaar geleden tot een ware propagandaoorlog tussen voor- en tegenstanders van de Reformatie, zo toont een ... De Antichrist 2 De Antichrist Er is al veel geschreven over wie deze figuur kan zijn en uit welke hoek van de wereld hij zal voortkomen. Met het bijbelboek Daniël in de hand heeft men geprobeerd dit te doorgronden. Echter altijd met het tijdsbeeld wat men in die tijd had of nu heeft....

INFORMATIE

AUTEUR
Arthur W. Pink
DIMENSIE
7,94 MB
BESTANDSNAAM
De Antichrist.pdf

OMSCHRIJVING

'Een zeer knappe uiteenzetting van de bijbelse gegevens over de persoon en het werk van de Antichrist.' Dr. Cyril J. Barber,The Minister's LibraryOp Jezus Christus na zal de Antichrist eenmaal de machtigste en invloedrijkste persoon zijn die de wereld ooit gezien heeft. Zijn uiteindelijke lot in de poel des vuurs zal worden voorafgegaan door een periode van grenzeloos kwaad en wereldomvattende catastrofen. Maar de meesterlijke misleiding van deze valse messias - bedoeld om de verwezenlijking van Gods eeuwig plan te verhinderen - zal de vervulling ervan juist bespoedigen.In deze uitgebreide studie naar de valse messias, geeft de auteur ons een duidelijk overzicht van de bijbelse leer over de herkomst en identiteit van de Antichrist, de tijd van zijn verschijnen, zijn werk en ondergang en de verwijzingen naar hem in de Psalmen, de profeten, de evangeli�n, de brieven en Openbaring. Deze levendige biografie van de wetteloze - de ultieme belichaming van al het menselijk kwaad - is een waardevolle bron voor alle bijbelstudenten.Arthur Pink (1886-1952) was een Brits evangelist en bijbelleraar. Hij was baptist, maar stond bekend om zijn sterk calvinistisch en puriteins onderwijs. Na zijn bekering tot het christelijk geloof vertrok hij naar de VS om te studeren aan het Moody Bible Institute te Chicago. Hij was predikant in de VS en in Australi�. Uiteindelijk keerde hij terug naar Engeland om boeken en pamfletten te schrijven.

Wil je het boek lezen?De Antichrist in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Arthur W. Pink. Lezen De Antichrist Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN