Zorg voor de kwaliteit van de zorg

Zorg voor de kwaliteit van de zorg - none | Fthsonline.com

...Een gesprek als uitwisselend narratief, persoonlijk en relationeel ... PDF Zorgen voor kwaliteit van zorg - Consultancy.nl ... . Het vereist een aanwezig zijn, een presentie. In dit model is het gesprek essentieel voor de kwaliteit van leven en daarmee ook voor de kwaliteit van zorg. De resultaten geven een beeld van hoe het team het doet als het gaat om methodisch werken, risicosignalering, bejegening en aandacht, veilige zorg en kwaliteit van leven. De verbeteracties die hieruit voortvloeien, worden afgestemd met cliënten en hun verwanten en opgepakt door het team. Daarnaast wordt regelmatig de kwaliteit van de zorg gemeten. Om ... Informatie voor cliënten over kwaliteit van zorg ... . Daarnaast wordt regelmatig de kwaliteit van de zorg gemeten. Om die te bewaken, en waar dat mogelijk is te verbeteren. De gegevens worden ook verzameld en gebruikt voor onderzoek. Zo krijgen we een goed beeld van de zorg ... Die is gemaakt voor ouderen boven de 65 jaar, met lichte tot zeer ernstige dementie. Van de concurrentie en prijsverlagingen is voor de burger niets maar dan ook niets terecht gekomen. De burger blijft meer betalen en krijgt minder. Door de belangen verstrengeling in de spreek en behandelkamers is het onderlinge vertrouwen sterk onder druk komen te staan wat ten koste gaat van de zorg die geleverd moet worden. Dit zijn landelijke afspraken over wat goede kwaliteit van zorg is. Bijvoorbeeld goede informatievoorziening voor patiënten, korte wachttijden en ervaren behandelaars. Soms voldoet een ziekenhuis voor een bepaalde kankersoort niet aan de voorwaarden. Afhankelijk van het onderwerp of de situatie kan dit ook gaan om bijeenkomsten van minder dan 100 personen. Wij communiceren de stand van zaken van bijeenkomsten direct met deelnemers en betrokkenen. Indien nodig leest u hier berichten over op de kennispleinen. Informatie over corona. Als Vilans zetten wij de zorg voor de zorg voorop. NEN is erkend als schemabeheerder voor NEN-EN 15224, die het gebruik van ISO 9001 toegankelijker maakt voor de zorgsector. Bekijken ›› Certificatie HKZ HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit van zorg genormeerd en toetsbaar wordt met kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn....

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
4,90 MB
BESTANDSNAAM
Zorg voor de kwaliteit van de zorg.pdf

OMSCHRIJVING

Zorg voor de kwaliteit van de zorg verschijnt naar aanleiding van het emeritaat van Professor Paul Quaethoven. Zonder hem zou de zorg voor de kwaliteit van de zorg vandaag in Vlaanderen niet het niveau hebben bereikt dat uit dit boek blijkt. Paul Quaethoven heeft een groot deel van zijn academische leven besteed aan het creëren van gevoeligheid en aandacht voor de kwaliteit van de gezondheidszorg - bij zorgbeoefenaars, bij zorginstellingen, bij de overheid en bij het ruime publiek - en aan het daadwerkelijk helpen realiseren van steeds betere zorg. Hij is de vader van Kwadrant, een managementmodel voor zorgexcellentie, van Navigator, een systeem van klinische performantiemeting en van Delta, een instrument voor de meting van de ervaringen van medewerkers en klanten van het gezondheidszorgsysteem. Dit boek heeft niet de ambitie een volledig overzicht te bieden van het thema "kwaliteit van zorg" vandaag in Vlaanderen. Wel tekent het een actuele staalkaart vanuit verschillende domeinen van de zorg en vanuit verschillende invalshoeken. De auteurs zijn zielsverwanten van Professor Paul Quaethoven, vrienden, mensen die bezig zijn met kwaliteit van zorg, en mensen die gewoon dit boek zijn binnengewandeld. Voor Professor Paul Quaethoven dient - terecht - de zorg voor de kwaliteit van de zorg in Vlaanderen zich in te schrijven in wat internationaal gebeurt. Daarom kijkt ook dit boek ruimer dan alleen naar Vlaanderen. Het boek biedt een grote diversiteit aan taal en stijl, aan thema's en standpunten, aan ideeën en inzichten. Iedere bijdrage met één trefwoord samengevat gaat dit boek over accreditering, beleid, communicatie, de hoofdgeneesheer, klinische paden, de prijs van kwaliteit, maakbaarheid, medewerkersbeleid, medisch specialisten, ouderenzorg, patiëntenrechten, preventieve zorg, stuursystemen, thuiszorg, verantwoording, verpleegkunde en vrijwilligerswerk. Alles geschreven vanuit ervaring en deskundigheid en vanuit een herkenbare betrokkenheid bij het centrale thema: kwaliteit van zorg.

Wil je het boek lezen?Zorg voor de kwaliteit van de zorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Zorg voor de kwaliteit van de zorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN