Dementie

Dementie - Birgitte Schoenmakers | Fthsonline.com

... veroorzaakt.. De specifieke kenmerken van de verschillende combinaties worden bepaald door ... Vasculaire dementie (VD): symptomen, oorzaak en ... ... ... Dementie.nl is een platform van Alzheimer Nederland vol informatie, hulp, tips en ervaringsverhalen. Voor iedereen die te maken heeft met dementie. Iemand met dementie kan moeite krijgen met lezen, afstanden inschatten en kleur of contrast onderscheiden. Dat terwijl de ogen op zich goed werken. Soms herkent iemand met dementie zichzelf meer niet in de spiegel. Meer lezen over het kenmerk vergeetachtigheid. Bovenstaande symptomen kunnen wijzen op dem ... Dementie - Wikipedia ... . Meer lezen over het kenmerk vergeetachtigheid. Bovenstaande symptomen kunnen wijzen op dementie. Bij dementie op oudere leeftijd speelt erfelijkheid een kleinere rol. Ook zijn er risicofactoren die de kans op dementie verhogen, waaronder roken, een ongezonde levensstijl, te weinig beweging, een hoge bloeddruk en diabetes. Symptomen van dementie. De verschijnselen van dementie en de ernst ervan verschillen per persoon. Vasculaire dementie is na Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie (15-20% van alle gevallen). Deze vorm van dementie ontstaat door schade aan de bloedvaten, veroorzaakt door grote, maar soms ook heel kleine herseninfarcten. Door die schade krijgt het hersenweefsel onvoldoende bloed en zuurstof en sterft het af. De verzonken ik vormt de vierde en laatste fase van dementie. Deze fase kenmerkt zich door contactloosheid. Tijdens deze fase is de dementerende patiënt in zo'n ver ...

INFORMATIE

AUTEUR
Birgitte Schoenmakers
DIMENSIE
8,59 MB
BESTANDSNAAM
Dementie.pdf

OMSCHRIJVING

Dementie 1e druk is een boek van Brigitte Schoenmakers uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789463443579 Zorgverstrekkers worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met de zorg voor een persoon met de- mentie. Deze chronische ziekte met onvoorspelbaar en onomkeerbaar verloop heeft een belangrijke impact op de patiënt en zijn omgeving. Het progressief cogni- tief verval en de vaak moeilijk te controleren gedrags- problemen, maken van de patiënt met dementie een bijzonder kwetsbare figuur. Bovendien worden de rol- patronen in de directe omgeving gaandeweg herschikt en treedt de zorg voor de patiënt op de voorgrond. De mantelzorger is in dit zorgproces een essenti- ele maar zwaarbelaste en vaak ook zorgbehoevende schakel.De zorgverstrekker staat in dit verhaal voor een com- plexe problematiek. Een goede terreinkennis gecom- bineerd met een gedegen samenwerking zijn dan ook de absolute voorwaarden voor een geslaagde zorg. Ondanks gevorderd onderzoek in het dementiedo- mein, ontbreekt het de zorgverstrekkers aan bruikbare richtlijnen en consensus. Bovendien is het zorgland- schap even uitgebreid als versnipperd, wat de zoek- tocht naar geschikte ondersteuning verder bemoeilijkt. Dit zakboekje wil een wegwijzer zijn in de dagelijkse professionele zorg voor patiënten met dementie en hun familie en mantelzorgers. Vertrekkende van de initiële ziektediagnostiek tot de fase van het levenseinde geeft dit boekje een helder, wetenschappelijk overzicht van de zorg voor een patiënt met dementie. Zowel de huisarts als de andere hulpverleners uit de eerste lijn zullen in dit zakboekje concrete antwoorden vinden op vragen uit dit ziektedomein.Reeks: ACHGBIRGITTE SCHOENMAKERS is huisarts in een grote groepspraktijk in Leuven. Als docent is ze verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven. Sinds 2000 spitst haar onderzoeksdomein zich toe op het ondersteunen van de zorg voor dementerenden en hun mantelzorgers. Speciale aandacht gaat daarbij naar het optimaliseren van de thuiszorg door de mantelzorgers te beschouwen als zorgpartners en hen nauw te betrekken bij de zorgorganisatie.JAN DE LEPELEIRE is arts en doctoreerde in de medische wetenschappen aan de K.U.Leuven. Hij werkt als huisarts en is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is voorzitter vande werkgroep coördinerende en raadgevende artsen binnen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie.

Wil je het boek lezen?Dementie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Birgitte Schoenmakers. Lezen Dementie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN