Diversiteit

Diversiteit - Andrea Kuckert - Wöstheinrich | Fthsonline.com

...gen dat je om kunt gaan met heel verschillende mensen ... Diversiteit - Wikipedia ... . Culturele diversiteit is een onderdeel van de strategie en het beleid van de organisatie; Sturen op diversiteit wordt concreet gemaakt via de beleidscyclus of jaarplancyclus van de organisatie. In de jaarplannen van afdelingen wordt uitgewerkt welke diversiteitdoelstellingen men op afdelingsniveau nastreeft en hoe men hieraan gaat werken; Werving en selectie. Diversiteit telt ook ook bij werving en selectie. D ... Omgaan met diversiteit. Hoe hanteren in organisaties. ... . Diversiteit telt ook ook bij werving en selectie. De wil is er vaak wel maar men ziet geen weg. Hier vindt u de manier om de wil een weg te geven.. Nog een goede raad: Neem iemand aan die irriteert - Waarom blijven bedrijfsprogramma's voor diversiteit hangen in plechtige woorden? "Neem mensen aan die niet op je lijken. Daarnaast zijn aandacht voor diversiteit en inclusie belangrijk. Onder diversiteit verstaan we verschillen tussen mensen in ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, religie, uiterlijk en andere op identiteit gebaseerde kenmerken die interacties en relaties kunnen beïnvloeden. Diversiteit is een ruim begrip, en we verschillen over de manier waarop we het moeten omarmen. Maar in elk geval moeten we behoedzaam zijn voor verschillenblindheid. Diversiteit: zo onderhand wel het woord van het decennium. Het wordt vaak aangehaald en zelfs multinationals en de overheid zijn bezig om diversiteit te incorporeren in hun dagelijkse praktijk. Diversiteit kan gedefinieer word as mense wat uit verskillende rasse, nasionaliteite , godsdiens en geslagte 'n groep , organisasie of gemeenskap te vorm. Studies toon dat die gebrek aan samehorigheid tussen rasse, geslagte en kulture plaasvind as gevolg van wantroue, stereotipering, en taalprobleme. Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Diversiteit is het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen. Deze verschillen kunnen liggen op het gebied van sekse...

INFORMATIE

AUTEUR
Andrea Kuckert - Wöstheinrich
DIMENSIE
3,81 MB
BESTANDSNAAM
Diversiteit.pdf

OMSCHRIJVING

Diversiteit 2e druk is een boek van Andrea Kuckert - W stheinrich uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789462364554 Diversiteit is voor zorgverleners een dagelijks gegeven en een belangrijk aandachtspunt in de professionele vorming. Bij diversiteit gaat het niet alleen om het kijken naar het verschil in sociaal-culturele achtergrond maar ook om het zoeken naar overeenkomsten.In deze uitgave van de reeks ZorgBasics staat daarom diversiteit centraal. De auteurs laten vanuit verschillende oogpunten zien dat het normaal is verschillend te zijn. Vanuit theoretische kaders, persoonlijke levensverhalen en voorbeelden uit de zorgpraktijk wordt dit thema verhelderd. Omdat diversiteit ook veel te maken heeft met de eigen persoonlijkheid worden tevens reflectieve vragen aan de lezer gesteld. Ten behoeve van de tweede druk is de inhoud geactualiseerd. Wat de auteurs te maken hebben met diversiteit zal tijdens het lezen van het boek duidelijk worden.De ZorgBasics zijn geschreven voor studenten die een gezondheidszorgopleiding volgen in het hbo en professionals in de zorg. De nadruk ligt op de basisvakken die worden gegeven in de eerste studiejaren en de beroepscompetenties die tijdens de eerste fase van de opleiding behaald moeten worden.

Wil je het boek lezen?Diversiteit in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Andrea Kuckert - Wöstheinrich. Lezen Diversiteit Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN