Een studie over de slechtheid van de staat deel I

Een studie over de slechtheid van de staat deel I - Maarten Berg | Fthsonline.com

... PvdA, het CDA én de VVD, wordt fel bekritiseerd op morele en economische gronden ... Waar komt slechtheid vandaan? | Vragen over de Bijbel ... . Overzicht. Het uit twee delen bestaande 'Een studie over de slechtheid van de staat' is een radicaal pleidooi voor (politiek) individualisme. De sociaal-democratische consensus, uitgedragen door ogenschijnlijk uiteenlopende politieke partijen als de PvdA, het CDA én de VVD, wordt fel bekritiseerd op morele en economische gronden. Op de Mises bijeenkomst van 21 maart jl. presenteerde Maarten Berg het tweede en ... Een studie over de slechtheid van de staat / deel I ... ... . Op de Mises bijeenkomst van 21 maart jl. presenteerde Maarten Berg het tweede en afsluitende deel van zijn 'Studie over de slechtheid van de staat'. Het afronden van de studie mag gerust een mijlpaal in het Nederlands(talige) liberale en libertarische landschap heten. Beide delen zijn een vakkundige uitwerking van liberale theorie. In deel I van 'Een studie over de slechtheid van de staat' (2016) stond de filosofische onderbouwing van het vrijheidsideaal centraal. In deel II ('kapitalisme en socialisme') wordt gesteld dat politiek individualisme ook werkbaar is en dat het vrijemarktkapitalisme tot de hoogst mogelijke levensstandaard leidt. Het uit twee delen bestaande 'Een studie over de slechtheid van de staat' is een radicaal pleidooi voor (politiek) individualisme. De sociaal-democratische consensus, uitgedragen door ogenschijnlijk uiteenlopende politieke partijen als de PvdA, het CDA én de VVD, wordt fel bekritiseerd op morele en economische gronden. Het uit twee delen bestaande 'Een studie over de slechtheid van de staat' is een radicaal pleidooi voor (politiek) individualisme. De sociaal-democratische consensus, uitgedragen door ogenschijnlijk uiteenlopende politieke partijen als de PvdA, het CDA én de VVD, wordt fel bekritiseerd op morele en economische gronden. Maarten Berg is psycholoog en econometrist en heeft een uitgebreid boek geschreven: "Een studie over de slechtheid van de staat. Deel 1: Vrijheid en dwang". Wij interviewen hem 2 uur lang over ... Maarten Berg is psycholoog en econometrist en heeft een uitgebreid boek geschreven: Een studie over de slechtheid van de staat. Deel 1: Vrijheid en dwang. Wij interviewen hem 2 uur lang over de verschillende thema's die hij bespreekt waaronder mensenrechten, de verwerpelijkheid van democratie, immigratie en vrouwenemancipatie. Die blindheid van de christenen voor de slechtheid van hun eigen god trof mij zeer sterk toen ik een keer tijdens een televisie-uitzending (het was op 29 november 1985, het programma heette meen ik 'Daar sta ik voor' en was gewijd aan de essayist Cornelis Verhoeven) in debat raakte met een dominee. Jehovah, God, maakte mensen naar zijn beeld, met de neiging om zijn liefde na te volgen (Genesis 1:27; Job 34:10). Maar God heeft mensen ook een heel kostbaar cadeau gegeven: een vrije wil. Toen de eerste mensen ervoor kozen slechte dingen te doen, negeerden ze Gods voorbeeld en werden ze onvolmaakt. W...

INFORMATIE

AUTEUR
Maarten Berg
DIMENSIE
12,53 MB
BESTANDSNAAM
Een studie over de slechtheid van de staat deel I.pdf

OMSCHRIJVING

Een studie over de slechtheid van de staat deel I 1e druk is een boek van Maarten Berg uitgegeven bij Aspect Publishers. ISBN 9789461537744 Het uit twee delen bestaande 'Een studie over de slechtheid van de staat' is een radicaal pleidooi voor (politiek) individualisme. De sociaal-democratische consensus, uitgedragen door ogenschijnlijk uiteenlopende politieke partijen als de PvdA, het CDAn de VVD, wordt fel bekritiseerd op morele en economische gronden. Betoogd wordt dat de verzorgingsstaat niet gemoderniseerd, maar afgeschaft moet worden; dat democratie geen neutrale procedure is, maar onlosmakelijk verbonden met sociaal-democratie; dat de overheid nooit iets kan bijdragen aan 'het algemeen belang'; dat onderwijs, gezondheidszorg en de woningmarkt volledig geprivatiseerd en gedereguleerd moeten worden; en dat 'samenbindende instituten' als het koningshuis, de Europese Unie en de publieke omroep gevaarlijke trekken vertonen. Hoewel 'Een studie over de slechtheid van de staat' de schijn heeft een rechtse verhandeling te zijn, wordt het vrijheidsideaal consequent, compromisloos en onpartijdig verdedigd, ook als dat neerkomt op 'linkse' standpunten over immigratie en oorlogsvoering. Deel I ('vrijheid en dwang') is vooral politiek-filosofisch van aard, terwijl deel II ('kapitalisme en socialisme') ingaat op de economische en praktische aspecten van vrijheid. Maarten Berg (1975) is econometrist en sociaal-psycholoog. Hij promoveerde op landenvergelijkend 'geluksonderzoek' en werkte o.a. voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en verschillende universiteiten.

Wil je het boek lezen?Een studie over de slechtheid van de staat deel I in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Maarten Berg. Lezen Een studie over de slechtheid van de staat deel I Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN