Ontwikkelingsdoelen En Eindtermen

Ontwikkelingsdoelen En Eindtermen - Peter van Petegem | Fthsonline.com

...op Knack.be. Meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V hebben een akkoord bereikt over de nieuwe eindtermen in het onderwi 1 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A ... Eindtermen en ontwikkelingsdoelen - acodonderwijs.be ... . Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen op een voldoend flexibele en verfijnde wijze aanwenden in gevarieerde en complexe bewegingssituaties. 1.2 Veiligheidsafspraken naleven. 1.3 De gevaren en risico s van ... Hier vind je de eindtermen voor het lager onderwijs en de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs versie 2010. Samenstelling en a ... bol.com | Ontwikkelingsdoelen En Eindtermen ... ... . 1.2 Veiligheidsafspraken naleven. 1.3 De gevaren en risico s van ... Hier vind je de eindtermen voor het lager onderwijs en de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs versie 2010. Samenstelling en auteur: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs … De basis om een getuigschrift basisonderwijs toe te kennen zijn eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen. - Eindtermen De eindtermen zijn minimumdoelen die het Vlaams Parlement bepaalt. Elke gewone lagere school moet de eindtermen met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en bepaalde attitudes bij zoveel mogelijk leerlingen bereiken. ... Conceptuele kennis: deze kennis omvat begrip en inzicht in classificaties, principes, theorieën en modellen die de leerlingen gebruiken bij het verwerken van andere kennis. Procedurele kennis: deze kennis omvat technieken, methoden en algoritmes ter ondersteuning van hoe de leerlingen iets uitvoeren, alsook van de criteria voor het kiezen van de geschikte procedure. Eindtermen en ontwikkelingsdoelen Een ervaren PAV-leerkracht ontwikkelt gaandeweg de competentie om met de verschillende vooropgestelde doelen 'te spelen' doorheen de verschillende schooljaren. Zo ver staan we echter nog niet. Het project Berlijn past binnen de pijler 'venster op de wereld' van het opvoedingsproject van onze school. Volgende vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het secundair onderwijs worden nagestreefd. Vakoverschrijdende eindtermen communicatief vermogen: brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk; creativiteit: kunnen originele ideeën en ... FR ET 1 De leerlingen kunnen beschrijvend uitvoeren: het onderwerp bepalen in informatieve, narratieve en artistiek-literaire teksten.; FR ET 2 De leerlingen kunnen beschrijvend uitvoeren: de elementaire gedachtegang volgen van prescriptieve en narratieve teksten.; FR ET 3 De leerlingen kunnen beschrijvend uitvoeren: gevraagde informatie selecteren uit informatieve en narratieve teksten. In 1997 werden ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgelegd voor het basisonderwijs. De manier waarop deze tot stand zijn gekomen en later werden aangepast onder druk van de koepelorganisaties heeft onduidelijkheid gecreëerd over de waarde en het gebruik ervan. Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs, reeks 'Informatie voor de onderwijspraktijk' van het Vlaams Ministerie voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, Brussel, 2010, 134 pagina's. In 1995 gaf het toenmalige Departement Onderwijs een brochure uit "Wegwijs in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het ......

INFORMATIE

AUTEUR
Peter van Petegem
DIMENSIE
10,40 MB
BESTANDSNAAM
Ontwikkelingsdoelen En Eindtermen.pdf

OMSCHRIJVING

In 1997 werden ontwikkelingsdoelen en eindtermen vastgelegd voor het basisonderwijs. De manier waarop deze tot stand zijn gekomen en later werden aangepast onder druk van de koepelorganisaties heeft onduidelijkheid gecreëerd over de waarde en het gebruik ervan. Bovendien zitten uiteenlopende benaderingen in leermiddelen vervat, wat de interpretatie ervan verder compliceert. Daarnaast spelen ook de opvattingen en de perceptie van leerkrachten en directies een rol in de wijze waarop ontwikkelingsdoelen en eindtermen uiteindelijk worden geïnterpreteerd en vertaald in de dagdagelijkse klaspraktijk. Als gevolg van dit alles was de overheid geïnteresseerd in een evaluatieonderzoek.Dit boek is de neerslag van het onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO). Daarin wordt nagegaan of leraren en directies tevreden zijn over de ontwikkelingsdoelen en eindtermen als kerncurriculum voor het basisonderwijs. Bovendien wordt onderzocht of ze mee richting geven aan de concrete klaspraktijk en het schoolbeleid. Het boek wil een democratische dialoog over de waarde en het gebruik van ontwikkelingsdoelen en eindtermen stimuleren.Het richt zich tot leerkrachten, directieleden, pedagogisch begeleiders, leerplanontwikkelaars en iedereen die wenst te refl ecteren over (het bevorderen van) kwaliteit in onderwijs.Over de auteurs:Peter Van Petegem is gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep EduBROn (www.edubron.be).Nadine Engels is hoofddocent aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en was co-promotor van dit onderzoek. Zij is voorzitter van de vakgroep Educatiewetenschappen.Sven De Maeyer, Mathea Simons en Gwendoline Hotton waren als onderzoeker werkzaam op dit thema.

Wil je het boek lezen?Ontwikkelingsdoelen En Eindtermen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Peter van Petegem. Lezen Ontwikkelingsdoelen En Eindtermen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN