Vermogensrecht

Vermogensrecht - A.P.M.J. Vonken | Fthsonline.com

...urgerlijk Wetboek kent objectieve en subjectieve vermogensrechten ... Wetboek-online.nl | Burgerlijk Wetboek Boek 3 ... . Een objectief vermogensrecht ziet op de regels die van toepassing zijn op de ... Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek MBO Recht - Vermogensrecht, geschreven door Lydia Janssen. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Vermogensrecht, vermogensrecht, juridisch administratief dienstverlener, mbo 4, Juridisch, MBO, examenmatrijs & goederenrecht. vermogensrecht. Vermogensrechten zijn rechten die hetzij afzond ... Samenvatting MBO Recht - Vermogensrecht - Stuvia ... . vermogensrecht. Vermogensrechten zijn rechten die hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander recht overdraagbaar zijn of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel. De tiende druk van Tekst & Commentaar Vermogensrecht biedt u de belangrijkste en actuele wet- en regelgeving op vermogensrechtelijk terrein, voorzien van korte en glasheldere commentaren. Daarmee heeft u snel antwoord op alle mogelijke vragen. De uitgave bevat meer dan 1700 artikelsgewijze commentaren op de Boeken 3, 5, 6 en relevante delen van de Boeken 7 en 10. Samenvatting: uitwerking examenmatrijs Vermogensrecht mbo 4. Bevat uitwerking voor het brede kennis examen van vermogensrecht mbo 4. Laatste update van het document: 6 maanden geleden. Voorbeeld 2 van de 12 pagina's. Bekijk voorbeeld Meld schending auteursrecht; ... Sdu Commentaar Vermogensrecht In het Sdu Commentaar Vermogensrecht vindt u commentaren bij alle relevante artikelen van het Burgerlijk Wetboek Boek 3, 5, 6, 7 en 7A en de Wegenverkeerswet en aanverwante regelingen zoals het gehele Weens Koopverdrag 1980. Tekst & Commentaar Vermogensrecht bevat een artikelsgewijs commentaar op Boeken 3, 5, 6 en 7 (exclusief de schenking, het huurrecht, het arbeidsrecht, de aanneming van werk en het verzekeringsrecht) van het Burgerlijk Wetboek. Boek 3 Burgerlijk Wetboek - Vermogensrecht in het algemeen - Wetboek+ - Vermogensrecht algemeen, rechtshandelingen, volmacht, verkrijging... Hoofdstukken vermogensrecht 11e druk is een boek van J.H. Nieuwenhuis uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013132854 In deze uitgave wordt in korte teksten de kern van het vermogensrecht uiteen gezet. Burgerlijk Wetboek Boek 3 Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen Titel 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Begripsbepalingen Artikel 1 Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. Artikel 2 Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Artikel 3 1 Onroe Het examen Vermogensrecht is een schriftelijk examen met op...

INFORMATIE

AUTEUR
A.P.M.J. Vonken
DIMENSIE
12,12 MB
BESTANDSNAAM
Vermogensrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Vermogensrecht

Wil je het boek lezen?Vermogensrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A.P.M.J. Vonken. Lezen Vermogensrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN