Zorg voor allochtone ouderen

Zorg voor allochtone ouderen - none | Fthsonline.com

...derenzorg. Dat is hard nodig, de groep ouderen stijgt snel ... Zorg voor allochtone ouderen | Boek | Pigmentzorg ... . Maar de oudere ... Vooral Turkse en Marokkaanse ouderen wonen in oude huizen met trappen en vochtproblemen. De vraag is waar deze mensen naar toe moeten en wie ze gaat verzorgen. De Groot pleit voor aanpassingen aan woningen en een systeem dat ook allochtone ouderen de kans biedt zo lang mogelijk voor zichzelf te zorgen. De situatie van deze ouderen is erg urgent, vooral omdat ze geen zorg op maat of aangepaste woonvorm ontvangen. Ze vallen vooral terug op de hulp van familie. Volgens P ... PDF Allochtone ouderen wonen en - Moderne-Dementiezorg ... . Ze vallen vooral terug op de hulp van familie. Volgens Paul Wekker van Zorgbelang Gelderland doen allochtone ouderen weinig beroep op zorg- en welzijnsdiensten. De oorzaak hiervan is vooral het verschil in taal en cultuur. MOVISIE heeft voor het ministerie van VWS het project 'Allochtone Ouderen in de Wmo' uitgevoerd. Belangrijk onderdeel van het project was de opzet van een gelijknamig dossier. Het dossier biedt informatie voor iedereen die werkt aan een betere maatschappelijke ondersteuning en zorg voor allochtone ouderen. In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er 4,6 miljoen 65-plussers zijn. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. De Rijksoverheid wil de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren. Bijvoorbeeld door beter toezicht te houden op zorginstellingen. wordt voor allochtone ouderen de derde cir-kel van belang: organisaties in Nederland op de terreinen welzijn, zorg en wonen. Hiermee is meteen de positie van de beroepskracht aangegeven: in de buitenste cirkel. Om de allochtone oudere te bereiken zal de be-roepskracht het meeste resultaat boeken door te werken in de eerste twee cirkels. Dus in de :: Het handboek 'Zorg voor allochtone ouderen' van David Talloen kost 13,80 euro en is verkrijgbaar bij de BWR, Leopold II-laan 204 b1 in Sint-Jans-Molenbeek, info 02-414 15 85. Lees ook Nieuwe guinguette 'La Mouette' kijkt uit over kanaal onderzoeksproject ZDe kwetsbare oudere van allochtone herkomst op de juiste weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn: een probleemanalyse (2010-2014), een ZonMw-onderzoek dat bij het AMC is uitgevoerd en onder leiding stond van Marie-Louise Essink Bot (inmiddels overleden). werken met allochtone ouderen. Daarnaast volgde hij verscheidene projecten op het terrein rond deze thematiek, hij werkte mee aan verschillende onderzoeken naar de doelgroep, was lid van diverse (internationale) werkgroepen en publiceerde in 2007 'Zorg voor allochtone ouderen'. Het is op basis van zijn jarenlange ervaring dat Tot voor kort was de zorg voor allochtone ouderen buiten de eigen familiekring ongebruikelijk. Maar geleidelijk is die houding veranderd. In Zahet wonen voornamelijk mensen met een Turkse ... Taboe en taalproblemen zorgen voor een grote terughoudendheid om hiermee naar buiten te komen. - Turkse en Marokkaanse ouderen hebben bovendien veel beperkingen op het gebied van mobiliteit. - Allochtone ouderen maken nauwelijks gebruik van voorzieningen op vlak van wonen, zorg en welzijn. helemaal voor gaan en het project kunnen dragen', aldus Van den Dool. 'Daarnaast moet je kritisch naar locaties kijken omdat de meeste allochtone ouderen onder de huursubsidiegrens zitten.' Verwachtingen afstemmen Er komt volgens de deskundigen heel wat kijken bij het opzetten van een allochtone woongroep. Somohardjo: 'Ik heb het idee Enkele beleidssuggesties 'Zorg voor allochtone ouderen' is een weerslag van de opgedane ervaringen in het werken met allochtone ouderen in Vlaanderen en Brussel. Naast het schetsen van de maatschappelijke positie van allochtone ouderen wil dit boek aantonen waarom ze een risicogroep dreigen te worden. gericht zijn op allochtone ouderen hebben een sterk informatief karakter. • Allochtone ouderen doen vaak geen beroep op zorg- en welzijnsvoorzieningen, waarbij verschillen in taal en cultuur en onbekendheid met deze voorzieningen een rol speelt. • Bij de gemeenten Gouda en Schoonhoven is het beleid gericht op allochtone ouderen nog...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
5,93 MB
BESTANDSNAAM
Zorg voor allochtone ouderen.pdf

OMSCHRIJVING

Zorg voor allochtone ouderen 1e druk is een boek uitgegeven bij Wolters Kluwer België. ISBN 9789046512791 'Zorg voor allochtone ouderen' is een weerslag van de opgedane ervaring in het werken met allochtone ouderen in Vlaanderen en Brussel.Naast het schetsen van de maatschappelijke positie van allochtone ouderen wil dit boek aantonen waarom ze een risicogroep dreigen te worden. Maar het wil vooral mogelijke oplossingen aanreiken. Dit wordt zowel gedaan op het niveau van het individu, van de organisatie, als van het beleid. Deze publicatie wil bruggen bouwen voor wie wil werken aan de interculturalisering van onze dienst- en zorgverlening voor ouderen.

Wil je het boek lezen?Zorg voor allochtone ouderen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Zorg voor allochtone ouderen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN