Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie - Wim Distelmans | Fthsonline.com

...ake van continue sedatie tot aan het overlijden, maar in sommige gevallen kan sedatie kortdurend of intermitterend worden toegepast ... Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en ... ... . De eerste richtlijnen in Nederland op het gebied van palliatieve sedatie werden opgesteld door het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (2002) en het Integraal Kankercentrum Oost (2003). In december 2005 verscheen een landelijke richtlijn opgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Palliatieve sedatie wordt officieel omschreven als het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste lev ... Palliatieve sedatie | Stichting tegen Kanker ... . Palliatieve sedatie wordt officieel omschreven als het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Hoewel nooit bewezen is dat iemands bewustzijn wordt verlaagd tot een niveau waarop helemaal geen gevoelens meer zijn, gaan de geleerden er wel van uit dat dit gebeurt. Palliatieve sedatie is bedoeld om de patiënt rust te geven, zodat hij geen pijn, geen onrust en/of geen angst meer voelt. De arts dient een medicijn toe om een bewustzijnsdaling te bereiken. De mate van het bewustzijnsverlies is variabel, van gering tot volledig. Tijdens sedatie drinken mensen niet, wat het sterfproces kan bespoedigen. Sommige mensen kiezen ervoor om bv 20 uur per dag gesedeerd te worden en zo toch nog een paar uur per dag aanspreekbaar te zijn. Jammer dat uit het artikel blijkt dat de term 'palliatieve sedatie ' zo veel mogelijk vermeden wordt in gesprekken over palliatieve zorg. Palliatieve sedatie wordt veelal toegepast als er sprake is van onbehandelbare pijn, verwardheid of benauwdheid. Er is de laatste jaren veel discussie over palliatieve sedatie. Bij velen bestaat het idee dat palliatieve sedatie een soort euthanasie is, maar dan wat langzamer. Dat palliatieve sedatie vrijwel steeds tot een beslissing inzake voedsel- en vochttoediening dwingt, verandert niets aan het feit dat het om twee aparte beslissingen gaat die als dusdanig beide duidelijk dienen te worden besproken, genomen en gecommuniceerd. 4. Palliatieve sedatie en euthanasie Palliatieve sedatie roept, net als alle andere medische beslissingen rond het levenseinde, veel discussie op. Deze discussie is nog lang niet gesloten en is overigens helemaal niet nieuw zoals mag blijken uit het volgende citaat: 'Om vier uur werd het al erger...

INFORMATIE

AUTEUR
Wim Distelmans
DIMENSIE
4,4 MB
BESTANDSNAAM
Palliatieve sedatie.pdf

OMSCHRIJVING

Palliatieve sedatie 1e druk is een boek van Wim Distelmans uitgegeven bij Uitgeverij Houtekiet. ISBN 9789089246066 Palliatieve sedatie wordt in de volksmond omschreven als 'iemand kunstmatig in slaap doen', 'iemand in coma brengen' of ook nog 'iemand platspuiten'. De laatste tijd wordt deze techniek meer en meer gebruikt om onbehandelbaar en ondraaglijk lijden tijdens de laatste levensfase te vermijden. In veel zorginstellingen wordt palliatieve sedatie echter ook als alternatief voor euthanasie opgedrongen. Bovendien verkiezen sommige artsen palliatieve sedatie boven euthanasie omdat zij hierdoor opnieuw aan zet zijn. Het merendeel van de sedaties gebeurt zonder medeweten van de patiënt, terwijl euthanasie enkel kan op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene.Dit boek wikt de voor- en nadelen van palliatieve sedatie. Hoewel de patiënt door palliatieve sedatie 'sociaal' overlijdt, zijn er argumenten waarom palliatieve sedatie - net zoals euthanasie - ook levensverkortend is. Ten slotte wil het boek noodzakelijke informatie geven die nodig is bij hetstreven naar een waardig levenseinde.

Wil je het boek lezen?Palliatieve sedatie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wim Distelmans. Lezen Palliatieve sedatie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN