Het Nederlandse Landschap

Het Nederlandse Landschap - S. Barends | Fthsonline.com

...aarsrecht geploegde akkers: het Nederlandse landschap lijkt volledig door mensenhanden gemaakt ... Landschap - Wikipedia ... . Toch is Nederland niet uitsluitend cultuurlandschap. Ons land is ook gevormd door natuurkrachten. Sporen van geweldige oerkrachten die eens aan het werk waren zijn nog op veel plekken te zien, al doen we erg ons best om ze aan te harken ... 'Canon van het Nederlandse landschap' is een samenwerkingsproject van de twaalf provincies en de Internationale Triënnale Apeldoorn 2008. Iedere provincie heeft vijf tot tien landschappen genomineerd. De Rijksadviseur voor het lan ... Schooltv: Het Nederlandse landschap - Interactieve ... ... . Iedere provincie heeft vijf tot tien landschappen genomineerd. De Rijksadviseur voor het landschap, Dirk Sijmons, heeft van de inzendingen een evenwichtig geheel gemaakt. Nederlanders hebben hun landschap door de eeuwen heen ingepolderd, opgehoogd, afgegraven, onder water gezet, drooggemaakt, bedijkt en verkaveld. Infrastructuur In het Nederlandse landschap ligt een uitgebreid stelsel van verschillende soorten infrastructuur. Wauw wat een landschap! De ligging van Molecaten Park Het Landschap in het Nationaal Park Drents-Friese Wold is subliem. Dit Nationale Park is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. Het is een 'walhalla' voor wandelaars en fietsers én een bijzonder 'stoere' bestemming voor kinderen die houden van buitenspelen! Welkom op deze nieuwe website 'Landschap in Nederland'. Op deze website is praktische informatie te vinden over beleid en regelgeving, het beheer van cultuurlandschap, bronnen en kaarten en een overzicht van interessante evenementen en bijeenkomsten. Paul Burm vertelt de geschiedenis van die landschappen en haar bewoners. Hij voert de lezers naar plaatsen waar de cultuurhistorische elementen en patronen nog bewaard zijn gebleven en duidt de vele sporen die ook nu nog te zien zijn. De reiziger in het Nederlandse landschap leert daardoor beter de geschiedenis te begrijpen. In Nederland onderscheiden wij 6 landschappen: Het veenlandschap, het rivierkleilandschap, het zeekleilandschap, het krijt/lösslandschap, het duinlandschap en het zandlandschap. Het veenlandschap In het veenlandschap vinden wij onder andere moerasgebieden en pingo-ruïnes. Samen zorgen zij voor bijzondere elementen in het Nederlandse landschap. Volgens de "Atlas van Nederland" dat al in de 17e eeuw de opvatting van landschap als regio, gebied, voorkwam, maar dat men tegenwoordig landschap ook ziet als systeem."Legt men daarbij de nadruk op de daarin optredende materiaal- en energiehuishouding, dan is de beschouwingswijze geocentrisch.Ziet men het landschap als leefmilieu van levensgemeenschappen, dan is deze biocentrisch. Ode aan het Nederlandse landschap Waarom een themajaar Ode aan het Nederlandse landschap? Op maar weinig plekken in de wereld is het landschap zo divers als in Nederland en nergens is de interactie tussen water en land én tussen natuur en mens zo duidelijk aanwezig en inventief aangepakt. Het Nederlandse landschap Een interactieve schoolplaat van Nederland Volg de videotour door de bodem van Nederland. Klei, zand of veen: welke grondsoorten zijn er in Nederland en hoe zijn ze daar gekomen? Start de videotour Ontdek welke grondsoort waar ligt, op de interactieve schoolplaat. Zoom in en dwaal door Nederland. Het Nederlandse landschap gaat naar de ratsmodee. Dat is nu officieel bevestigd door het Planbureau voor de Leefomgeving ('Planbureau slaat alarm...

INFORMATIE

AUTEUR
S. Barends
DIMENSIE
11,39 MB
BESTANDSNAAM
Het Nederlandse Landschap.pdf

OMSCHRIJVING

Het Nederlandse Landschap 10e druk is een boek van Sonja Barends uitgegeven bij Athenaeum Uitgeverij. ISBN 9789053453704 Tientallen eeuwen leven en werken mensen in het Nederlandse landschap. In de loop van de tijd is het natuurlandschap omgevormd tot een cultuurlandschap. Dit gebeurde aanvankelijk stapsgewijs, door kleine veranderingen die nu vaak als cultuur-historisch waardevolle elementen worden gezien. In de laatste decennia verandert het landschap zeer snel. Het ontstaan en de groei van de steden nemen daarbij een eigen plaats in. Nederland wordt dan ook wel eens een landschap vol steden genoemd. In Het Nederlandse landschap staat de invloed van de mens op het landschap in wisselwerking met de natuurlijke omstandigheden centraal. De auteurs geven vanuit een historisch-geografische benadering een actueel overzicht van de Nederlandse landschapstypen en de stedelijke ontwikkeling. De teksten zijn alle geactualiseerd en deze geheel herziene tiende druk is nu geheel in kleur uitgebracht en rijk aangevuld met beeld- en kaartmateriaal in kleur.

Wil je het boek lezen?Het Nederlandse Landschap in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur S. Barends. Lezen Het Nederlandse Landschap Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN