Ezechiël

Ezechiël - Elihu van Groeneveld | Fthsonline.com

...el van visioenen, allegorieën of gelijkenissen ... Ezechiël 36 - Oude Testament - Statenvertaling ... . Een zeer in het oog springend tafereel was de 390 en 40 dagen durende uitbeelding van de belegering van Jeruzalem. Ezechiël 37 Het boek van de profeet Ezechiël. HSV Het visioen van de beenderen. 1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. 2 Hij deed mij er aan ... Ezechiël 37. De botten in het dal 1 De Gee ... Ezechiël (boek) - Wikipedia ... ... Ezechiël 37. De botten in het dal 1 De Geest van God kwam over mij. Hij nam mijn geest mee en zette mij neer in een dal. Het dal lag vol met de botten van mensen. 2 Hij liet mij in het hele dal rondlopen. Overal in het dal lagen botten op de grond. Ze waren helemaal kaal en verdroogd. Ezechiël. 38 Het woord van Jehovah kwam opnieuw tot mij: 2 'Mensenzoon, richt je blik op Gog van het land Ma̱gog,+ het opperhoofd* van Me̱sech en Tu̱bal,+ en profeteer tegen hem.+ 3 Zeg: "Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: 'Ik ben tegen je, Gog, opperhoofd van Me̱sech en Tu̱bal. 4 Ik zal je omkeren, haken in je kaken+ slaan en je laten uittrekken met je hele leger+ — paarden en ... Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), De profeet Ezechiël ; hoofdstuk 36. ... 1 En gij, mensenkind! profeteer tot de bergen Israëls, en zeg: Gij bergen Israëls! hoort des HEEREN woord.. 2 Alzo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand van u zegt: Heah! zelfs de eeuwige hoogten zijn ons ten erve geworden!. 3 Daarom profeteer en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van rondom ... Ezechiël moet deze zware klus opknappen als zichtbaar teken voor het volk en haar leiders. En hier is het niet bij gebleven! Hoofdstuk 4:12 iets over het voedsel dat de profeet moest bereiden: "U moet verder een gerstekoek eten, en die voor hun ogen bakken op klonten menselijke uitwerpselen". Ezechiël is Hebreeuws voor 'sterk is God' of 'hij die door God versterkt zal worden'. Ook kan er de betekenis 'God is machtig' aan worden toegekend. Ezechiël profeteerde over de ondergang van Jeruzalem, maar ook over het herstel en de wedergeboorte van Israël; het stuk waar God sterk maakt. Ezechiël begon onmiddellijk met preken en demonstreerde Gods waarheid, toen hij het naderend beleg en de verwoesting van Jeruzalem voorspelde (hoofdstuk 4-24). Deze verwoesting zou Gods oordeel zijn over de afgoderij van het volk. Ezechiël daagde hen uit van hun verkeerde wegen terug te keren. Ezechiël is zo overweldigd dat hij zich 'voorover op de grond laat vallen' (Ezech. 1:3, 28). 3 Maar het is niet alleen Jehovah's bedoeling Ezechiël met ontzag te vervullen. Zijn eerste visioen is — net als de rest van de visioenen in dit bijzondere profetische boek — vol betekenis, zowel voor hemzelf als voor trouwe aanbidders van Jehovah in deze tijd. Ezechiël brengt de boodschap van het oordeel van God. Het volk Juda had: * De wetten van GOD overtreden, * De tempel van GOD ontwijd, * De sabbat geschonden, * Valse profeten nagelopen, * Zich onrein gedragen. * Zich met ontucht ingelaten, * Verbindingen aangegaan met vreemde machten. Tenslotte brengt Ezechiël de boodschap van herstel. 9 Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. 10 Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Ezechiël 7. 7. Het einde komt. 1 Het woord des Heren kwam tot mij: 2 Gij nu, mensenkind, zo zegt de Here Here over het land Israëls: het einde komt! Het einde over de vier hoeken des lands! 3 Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ezechiël 37:1-28—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen. Ezechiël 12:6b; Ik heb jou (als) een wonderteken gegeven voor het huis van Israël; vgl. Ik heb jou een wonderteken gegeven voor het huis van Israël. - In de uitleg en vertaling geeft de tekst tussen de 2 haakjes een extra leesmoge-lijkheid weer; b.v. Ze (her)bouwden de nieuwe tempel in Jeruzale...

INFORMATIE

AUTEUR
Elihu van Groeneveld
DIMENSIE
10,70 MB
BESTANDSNAAM
Ezechiël.pdf

OMSCHRIJVING

Onderweg naar Emmaüs hoor je het Jezus zeggen: "Wie niet gelooft dat de profeten het over Mij hebben, heeft weinig verstand en is kort van begrip!" Al wandelend krijgen de twee leerlingen onderricht. Jezus begint bij Mozes. Welke profeten er nog meer worden besproken, blijft onvermeld. De spontane jubel na de exegese van de Opgestane Heer is ons wèl nagelaten: "Jezus zet met Zijn profeten het hart in brand!" Of het Bijbelboek Ezechiël dezelfde licht ontvlambare stof bevat, gaan we in deze studie ontdekken.Ezechiël wordt door God aangesproken met de Geuzennaam van Jezus. Als mensenkind mag hij het verlossende werk van de Mensenzoon laten zien. God heeft een indringende boodschap voor het opstandige Volk van toen. De Waarde voor de eigenzinnige kerk van nu, doet er beslist niet voor onder. De kerk krijgt een sneak preview van haarzelf.Deze studie belicht de oude woorden vanuit een nieuwtestamentisch perspectief. En wat blijkt? God heeft ons via Ezechiël ontzettend veel te vertellen. Jezus zet met Ezechiël niet alleen het hart in brand, maar Hij wil dolgraag dat het vuur ook overslaat naar de wereld. De boodschap is helder: ''Kerk van Christus, blus de heilige Geest niet uit....!''

Wil je het boek lezen?Ezechiël in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Elihu van Groeneveld. Lezen Ezechiël Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN