De weerbarstige praktijk

De weerbarstige praktijk - Harry Woldendorp | Fthsonline.com

...ie is vooralsnog uniek binnen de corporatiewereld ... De weerbarstige praktijk | Boeken ... . "Maar wel nodig. DE WEERBARSTIGE PRAKTIJK. Op de goede manier omgaan met familie, het is lastig. Hoe komt dat toch? 'Accepteer dat het complex is,' zegt Juditih van Nimwegen. Door Hanneke Sizoo. We hebben familiebeleid, we hebben de Triadekaart en we hebben aandachtsfunctionarissen. De weerbarstige praktijk kan aansturing soms lastig maken. Tenzij we het beschouwen als een open systeem van mensen dat meegroeit met de sociale werkelijkheid en waar alle betrokkenen een waardevolle bijdrage aan leveren. Joost Hoekman en Harry Woldendorp benaderen dit ... Synoniemen van weerbarstig; ander woord voor weerbarstig ... ... . Joost Hoekman en Harry Woldendorp benaderen dit idee vanuit de evolutietheorie. Volg dan de module Vaccins: mogelijkheden en de weerbarstige praktijk. Wat je leert Het hoe, wat en waarom (niet) van vaccineren. De module is een onderdeel van de profielopleiding Infectieziektebestrijding binnen de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Niets lijkt meer voor de eeuwigheid, zijn ontwerpen krijgen op de tekentafel al een houdbaarheidsdatum opgelegd. Hij ervaart niet alleen een uitholling van zijn vak, maar ook van zijn ziel. Om zijn inspiratie te hervinden keert hij terug naar Japan, naar de tempels en tuinen die hem als jonge architect hebben gevormd. "De praktijk van projecten blijkt altijd weerbarstiger dan vooraf gedacht. Ik moet het eerste project nog tegenkomen dat precies volgens plan, planning en binnen budget verloopt. Je moet veel alerter zijn en bovenop de doelstellingen zitten. Deel 10 De Weerbarstige Praktijk van Alledag. Zestien Vlaamse en Nederlandse ouderbegeleiders laten zien hoe zij te werk gaan. Een reeks voor elke maatschappelijk werker of gedragsdeskundige die te maken krijgt met ouders en opvoedproblemen om binnen handbereik te hebben. De weerbarstige praktijk Een evolutietheorie van het sociaal domein Het soci...

INFORMATIE

AUTEUR
Harry Woldendorp
DIMENSIE
7,23 MB
BESTANDSNAAM
De weerbarstige praktijk.pdf

OMSCHRIJVING

Het sociaal domein is voortdurend in ontwikkeling. De weerbarstige praktijk kan aansturing soms lastig maken. Tenzij we het beschouwen als een open systeem van mensen dat meegroeit met de sociale werkelijkheid en waar alle betrokkenen een waardevolle bijdrage aan leveren.Joost Hoekman en Harry Woldendorp benaderen dit idee vanuit de evolutietheorie. Complexe systemen, zoals het sociaal domein, groeien namelijk volgens natuurlijke processen. Om te overleven hebben zij sturingsmechanismen die lijken op fysiologische processen van het menselijk lichaam. Zo vergelijken de auteurs de verdeling van budgetten met bloedvaten, informatie-uitwisseling met het hormoonstelsel en legt het zenuwstelsel de verbinding tussen die twee.Data vormen de basis voor deze evolutionaire benadering. De onderdelen van het systeem zijn minder belangrijk dan de manier waarop zij verbonden zijn en informatie uitwisselen. Datagedreven aansturing vergroot de effectiviteit van het sociaal domein. Dat was in 2015 ook de opdracht aan gemeenten bij de decentralisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Deze decentralisaties vormen dan ook het uitgangspunt van dit boek. Daarnaast koppelen de auteurs hun idee aan bestaande modellen, zoals social return on investment, activity based costing, value based healthcare en het Viable System Model.Het sociaal domein zal altijd in beweging blijven. De evolutionaire benadering van de weerbarstige praktijk vergroot het aanpassingsvermogen en biedt een nieuw perspectief op ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Daarmee is De weerbarstige praktijk een waardevol naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met de aansturing van het sociaal domein.Joost Hoekman begeleidt als senior consultant bij MvR & Partners innovatietrajecten bij de overheid en het sociaal domein. Harry Woldendorp is strategisch adviseur en richt zich op nieuwe vormen van samenwerking in zorg en welzijn. Zo is hij medeoprichter van het PlatformVmZ en CuraeVitel Balie die de ouderenzorg innoveren met behulp van platformtechnologie.

Wil je het boek lezen?De weerbarstige praktijk in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Harry Woldendorp. Lezen De weerbarstige praktijk Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN