Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten - M.M.R. van Ardenne-Dick | Fthsonline.com

...ndelt de volgende onderwerpen: titel 1 (art ... Bijzondere Overeenkomsten - B3G111 - Vives - StuDocu ... ... Bijzondere overeenkomsten, ook wel benoemde overeenkomsten genoemd, zijn die overeenkomsten die een eigen, bijzondere, regeling hebben in het Burgerlijk Wetboek.. Klik hieronder voor het artikel over het recht met betrekking tot de bijzondere overeenkomsten van een bepaald land: Bijzondere overeenkomsten (België) Een aantal bijzondere overeenkomsten kenden van oudsher een eigen wettelijke regeling. Zo bestond tot voor kort nog de Huurwet, w ... Bijzondere overeenkomsten - Wikipedia ... . Zo bestond tot voor kort nog de Huurwet, waarin de huurovereenkomst was geregeld. Een groot deel van het huurrecht was al eerder overgebracht naar het BW, bij de laatste vernieuwing, per 1 augustus 2003, is ook het laatste restantje van de huurwet in het BW opgenomen. Bijzondere overeenkomsten 4e druk is een boek uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013134087 Dit studieboek is gewijd aan een aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW. Gegroepeerd in drie categorieën passeren zij op systematische wijze de revue. Bijzondere overeenkomsten helpt...

INFORMATIE

AUTEUR
M.M.R. van Ardenne-Dick
DIMENSIE
5,69 MB
BESTANDSNAAM
Bijzondere overeenkomsten.pdf

OMSCHRIJVING

Bijzondere overeenkomsten 4e druk is een boek uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013134087 Dit studieboek is gewijd aan een aantal bijzondere overeenkomsten zoals geregeld in boek 7 BW. Gegroepeerd in drie categorieën passeren zij op systematische wijze de revue. De eerste groep betreft de overeenkomsten strekkend tot overdracht zoals de koop, de financiëlezekerheidsovereenkomst en de schenking. Voorts worden de overeenkomsten tot het verschaffen van genot (huur en pacht) behandeld. Daarna komen aan bod overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van allerlei aard waaronder opdracht, lastgeving, agentuur, bemiddeling, de reisovereenkomst, geneeskundige behandelingsovereenkomst, betalingstransacties, bewaarneming, aanneming van werk en de personenvennootschap. Tot slot komen enkele niet in bovenstaande categorieën in te passen overeenkomsten aan de orde zoals de vaststellingsovereenkomst, de borgtocht en de verzekeringsovereenkomst. Het doel van dit boek is om inzicht te geven in de structuur en de onderlinge verhouding van bijzondere overeenkomsten. Het accent ligt daarbij op de onderwerpen die een aanvulling op of een verbijzondering ten opzichte van het algemene vermogens en contractenrecht vormen, zoals specifieke regels die gelden bij totstandkoming, hoofdverplichtingen en bijkomende verplichtingen van partijen, bijzonderheden bij de niet nakoming of ontbinding of speciale regels ten aanzien van beëindiging van deze overeenkomsten. Deze vierde druk is een volledig geactualiseerde bewerking, waarin de wetswijzigingen, de rechtspraak en de literatuur van de afgelopen drie jaren zijn verwerkt. Nieuw in deze druk is de behandeling van pandbeleningsovereenkomst.

Wil je het boek lezen?Bijzondere overeenkomsten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.M.R. van Ardenne-Dick. Lezen Bijzondere overeenkomsten Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN