Jozua

Jozua - Walter Vogels | Fthsonline.com

...ua-aanhangwagens.nl. 447 ... Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard - Ampèrestraat 4, 2952 AA Alblasserdam - T 078-6916832 - E [email protected] ... Jozua 2 - BasisBijbel ... .nl Pinkstergemeente Jozua te Nijmegen. jun. 28. Samenkomst. Begint om 10:00 Pinkstergemeente Jozua te Nijmegen. jun. 30. Centrale Bidstond. Begint om 20:00 Pinkstergemeente Jozua te Nijmegen. Pinkstergemeente Jozua te Nijmegen. Samen met de Vader het Koninkrijk van God verkondigen Laatste nieuws. #OnzeVaderNijmegen; De naam Jozua is Hebreeuws en betekent zoveel als 'Jahweh redt'. Jozua 1 Jozua 2 Jozua 3 Jozua 4 Jozua 5 Jozua 6 Jozua 7 Joz ... Occasions - Jozua Aanhangwagens ... . #OnzeVaderNijmegen; De naam Jozua is Hebreeuws en betekent zoveel als 'Jahweh redt'. Jozua 1 Jozua 2 Jozua 3 Jozua 4 Jozua 5 Jozua 6 Jozua 7 Jozua 8. Jozua 9 Jozua 10 Jozua 11 Jozua 12 Jozua 13 Jozua 14 Jozua 15 Jozua 16. Jozua 17 Jozua 18 Jozua 19 Jozua 20 Jozua 21 Jozua 22 Jozua 23 Jozua 24. Statenvertaling on line - bijbel en kunst. kunst » schilders & werken Indeling van Jozua. Er staan twee thema's centraal: de verovering van het land Kanaän en de verdeling van het land onder de 12 stammen van Israël. God had dit land aan de voorouders van het volk beloofd. In het boek Jozua zien we hoe die belofte in vervulling gaat. Het boek Jozua kan in drie delen verdeeld worden. 1 Jozua stuurde twee verkenners op pad vanuit Sittim. Zij moesten in het geheim het land en de stad Jericho gaan verkennen. Ze gingen naar Jericho en kwamen in het huis van de hoer Rachab. Daar bleven ze overnachten. 2 Maar de koning van Jericho werd gewaarschuwd: ... Jozua is de naam van een bijbelboek in het Oude Testament. Het volgt als zesde bijbelboek op de 'wet van Mozes'. De inhoud van het boek is een verslag van de strijd om Kanaän en de boodschap is dat God trouw is en zijn volk rust geeft. Sleutelteksten zijn: Oude Testament | Jozua. Kernpunten. Doel: Weergave van het verhaal van Israëls verovering van het beloofde land; Schrijver: Jozua, behalve het einde, dat waarschijnlijk geschreven is door de hogepriester Pinechas, een ooggetuige van de gebeurtenissen die verhaald worden; Achtergrond: Kanaän, of het beloofde land, dat ongeveer hetzelfde geografische gebied besloeg als het huidige Israël. 10 Toen beval Jozua de opzieners van het volk: 11 Gaat midden door de legerplaats en beveelt het volk aldus: bereidt u teerkost, want binnen drie dagen zult gij de Jordaan hier overtrekken om bezit te gaan nemen van het land, dat de Here, uw God, u tot een bezitting geven zal. 12 Tot de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zeide Jozua: 13 Gedenkt het woord dat Mozes, de knecht des ... Jozua. 1 Na de dood van Mozes, de dienaar van Jehovah, zei Jehovah tegen Jozua,* + de zoon van Nun, de rechterhand+ van Mozes: 2 'Mijn dienaar Mozes is gestorven.+ Maak je nu klaar om met dit hele volk de Jordaan over te steken en het land binnen te gaan dat ik hun, het volk Israël, geef.+ 3 Ik zal jullie elke plaats geven die jullie betreden, zoals ik Mozes heb beloofd.+ 4 Jullie gebied ... JOZUA (Jo̱zua) [verkorte vorm van Jehosua, wat „Jehovah is redding" betekent]. 1. De zoon van Nun; een Efraïmiet, die Mozes diende en later tot zijn opvolger werd aangesteld (Ex 33:11; De 34:9; Joz 1:1, 2).De bijbel b...

INFORMATIE

AUTEUR
Walter Vogels
DIMENSIE
4,95 MB
BESTANDSNAAM
Jozua.pdf

OMSCHRIJVING

Het boek Jozua beschrijft de intocht van de Israelieten in het beloofde land onder leiding van Jozua. Het is het tweede paneel van een tweeluik dat een grote ontwikkeling omvat. Het andere deel van dit tweeluik is het boek Exodus, dat het verhaal van Israels verlossing uit Egypte vertelt. In het boek Jozua zijn verschillende tradities van uiteenlopende herkomst bijeengebracht. Het boek kent een langdurig ontstaansproces. Maar tot in zijn literaire vorm getuigt het van het wonderlijke samengaan van Gods machtige trouw en de menselijke zwakheid op de lange weg van de heilsgeschiedenis. In de reeks 'Belichting van het bijbelboek' laten vakexegeten hun licht schijnen over telkens een compleet bijbelboek. Zij presenteren de stof op prettig leesbare en begrijpelijke wijze voor pastores, predikanten, catecheten en andere geinteresseerde bijbellezers. In de reeks zijn nu zevenentwintig delen verschenen. Walter Vogels (1932) heeft onder meer in Rome (Gregoriana en Pauselijk Bijbelinstituut) en Ottawa (Universiteit van Ottawa) gestudeerd. Hij is emeritus hoogleraar bijbelwetenschap aan Saint Paul University te Ottawa, Canada. Eerder verschenen van zijn hand in de reeks 'Belichting van het bijbelboek' de delen Exodus en Job. Daarnaast publiceerde hij onder andere Moise aux multiple visages. De l'Exode au Deuteronome (Lire la Bible 114, Montreal/Paris, Mediaspaul/Cerf, 1997) en Becoming Fully Human. Living the Bible with God, Each Other and the Environment (Novalis: Saint Paul University, Ottawa, 2003).

Wil je het boek lezen?Jozua in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Walter Vogels. Lezen Jozua Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN