Possidius, het leven van Augustinus

Possidius, het leven van Augustinus - Paul van Geest | Fthsonline.com

...ustinus een levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus' boeiende persoonlijkheid ... Recensie: Het leven van Augustinus 📖 De Leesclub van Alles ... .In deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius' appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus' geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare waarde. Het gaat hierbij om inzichten in het leven van Augustinus, verwijzingen naar Augustinus' eigen brieven en achterliggende informatie over Possidius. Daarnaast kiest Hunink er ook voor om de indiculus (een lijst van alle werken van Augus ... Possidius ... . Daarnaast kiest Hunink er ook voor om de indiculus (een lijst van alle werken van Augustinus), die oorspronkelijk bij de biografie van Possidius hoort, te vertalen. Ingeleid door Paul van Geest Vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook één boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord ......

INFORMATIE

AUTEUR
Paul van Geest
DIMENSIE
9,60 MB
BESTANDSNAAM
Possidius, het leven van Augustinus.pdf

OMSCHRIJVING

Ingeleid door Paul van Geest Vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook één boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord. Eerder een getuigenis, een monument, ter herinnering aan de grote kerkvader.Possidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van ketters en als wijze vader van zijn leefgemeenschap. En vooral als iemand die zelf probeerde te leven volgens de hoogstaande principes die hij anderen voorhield. Daarbij geeft de biograaf veel details over Augustinus' leven. Bijvoorbeeld over zijn kleding of zijn omgang met bezoekers. Zo rijst uit Het leven van Augustinus een levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus' boeiende persoonlijkheid.In deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius' appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus' geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare waarde. Het boek wordt ingeleid door Paul van Geest.

Wil je het boek lezen?Possidius, het leven van Augustinus in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Paul van Geest. Lezen Possidius, het leven van Augustinus Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN