Abraham en de aartsvaders

Abraham en de aartsvaders - Berger-S | Fthsonline.com

...erhalen over hem en zijn broers worden wel ... Aartsvaders - NBA-platform voor accountants en financials ... ... Abraham komt voor in de Tenach, de Bijbel en de Koran.De Tenach is het belangrijkste boek van de joden.De Bijbel is het belangrijkste boek van de christenen en de Koran is het belangrijkste boek van de moslims.. Abraham wordt ook wel de aartsvader genoemd van de joden, christenen en moslims. Abraham besnijdt zichzelf als verbondsteken. Na Abraham volgen Izaäk en Jakob hem op. De Hebreeën komen uiteindelijk in Egypte ... Abraham Aartsvader - Heiligen ... . De Hebreeën komen uiteindelijk in Egypte terecht waar ze na verloop van tijd slaven worden. Mozes is het die de Israëlieten (Hebreeën) bevrijdt uit Egypte. Oer (Ur) der Chaldeeën Tussen Bagdad en de kop van de Perzische Golf lag ooit de stad Oer. Isaak, ook wel gespeld als Izaäk, Izak of Jitschak (Hebreeuws: יִצְחָק of יִשְׂחָק, Jitschak), was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de tweede aartsvader en de enige zoon die Abraham bij zijn vrouw Sara kreeg. Hij was de vader van Jakob en Esau. Hij zou op de berg Moria (Tempelberg) door zijn vader geofferd worden in opdracht van God, maar werd door de tussenkomst van ... De aartsvaders van vóór de Zondvloed (antediluviaal) zijn: Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselem, Lamech, Noach (Gen. 5, 1-32). Als postdiluviale patriarchen worden aangemerkt de nakomelingen van Noach en de voorvaderen van Abraham: Sem, Arpaksad, Selach , Eber, Peleg, Reü, Serug, Nachor en Terach (Gen. 11, 10-32 ... Sara of Sarah (Hebreeuws: שָׂרָה, Śārāh, "vorstin" of "voorname vrouw", Arabisch: سارة, Sāra) was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de halfzuster en de vrouw v...

INFORMATIE

AUTEUR
Berger-S
DIMENSIE
9,33 MB
BESTANDSNAAM
Abraham en de aartsvaders.pdf

OMSCHRIJVING

Abraham en de aartsvaders

Wil je het boek lezen?Abraham en de aartsvaders in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Berger-S. Lezen Abraham en de aartsvaders Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN