Inleiding Thermodynamica

Inleiding Thermodynamica - H.C. Wisman | Fthsonline.com

...ing thermodynamica De aanpak in dit boek is in hoofdzaak klassiek en fenomenologisch ... Inleiding Thermodynamica - W.H. Wisman, H.C. Meijer, G.C.J ... ... . Het is bedoeld als een leerboek op een inleidend niveau. Het is geen handboek. Inhoud 6 Inleiding Thermodynamica Voorwoord bij de verbeteringen in de vierde druk In deze verbeterde vierde druk zijn enkele verbeteringen aangebracht. Ze hebben vooral betrekking op de notatie. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van het commentaar en de suggesties van prof. Paul Van der Meeren van de Universiteit Gent. Delft, mei 2007 drs.W.H. Wisman Inle ... PDF Inleiding Thermodynamica - Delft Academic Press ... . Paul Van der Meeren van de Universiteit Gent. Delft, mei 2007 drs.W.H. Wisman Inleiding tot de fysische thermodynamica Christian Maes1 1Instituut voor Theoretische Fysica, KU Leuven (Dated: January 30, 2015) De nota's hieronder begeleiden de lessen thermodynamica. Hier is de bedoeling niet om een zelf-consistente systematische behandeling te geven, noch axiomatisch of geometrisch, noch operationeel. Inleiding Thermodynamica. W.H. ...

INFORMATIE

AUTEUR
H.C. Wisman
DIMENSIE
8,80 MB
BESTANDSNAAM
Inleiding Thermodynamica.pdf

OMSCHRIJVING

Inleiding Thermodynamica 5e druk is een boek van Wim Wisman uitgegeven bij Vssd. ISBN 9789065622525 Inleiding thermodynamicaDe aanpak in dit boek is in hoofdzaak klassiek en fenomenologisch. Het is bedoeld als een leerboek op een inleidend niveau. Het is geen handboek.InhoudInleiding Warmteleer De Eerste Hoofdwet De Tweede Hoofdwet Entropie T,S- en H,S-Diagrammen Standaard vermogens- en koel-cycli; andere systemen De thermodynamische potentiaalfuncties De chemische potentiaal Fase-overgangen Condensatie van verzadigde dampen De Derde Hoofdwet Mengsels, legeringen en oplossingen Vloeistofmengsels in evenwicht met hun dampen Vormingsenthalpie en reactiewarmte Verspreide onderwerpen (Elastische deformatie, de thermodynamica van het rekstrookje, de elektrochemische potentiaal, elektrische elementen en brandstofcellen, transformaties, magnetische arbeid, magnetische koeling) Elektromagnetische straling (temperatuurstraling, stralingstemperatuur, de wetten van Kirchhoff en Lambert, stralingsdruk, de wetten van Stefan-Boltzmann en Wien).http://www.vssd.nl/hlf/c007.htm

Wil je het boek lezen?Inleiding Thermodynamica in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H.C. Wisman. Lezen Inleiding Thermodynamica Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN