Verstandelijke beperking & Agressie

Verstandelijke beperking & Agressie - none | Fthsonline.com

...10. De begeleider maakt het verschil: Over de invloed van individuele factoren Voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking worden specifiek op hen gerichte behandelvormen en aangepaste 'reguliere' behandelvormen aangeboden ... Psychomotorische therapie bij mensen met een licht ... ... . Gedragstherapie Er is nog weinig onderzoek verricht, maar er zijn wat studies die laten zien dat gedragstherapie en vooral cognitieve gedragstherapie positieve effecten kan hebben op agressie, gedragsproblemen, middelengebruik en ... Een veelvoorkomend probleem bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is agressief gedrag. Agressief gedrag heeft niet alleen een grote impact op het slachtoffer, maar ook op de persoon zelf en diens (professionele) omgeving ( ... PDF Agressie, Stress en Overvraging - Kenniscentrum LVB ... ... Een veelvoorkomend probleem bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is agressief gedrag. Agressief gedrag heeft niet alleen een grote impact op het slachtoffer, maar ook op de persoon zelf en diens (professionele) omgeving (Hensel, Lunsky, & Dewa, 2014; Woods & Ashley, 2007), en is dan ook vaak de reden om hulp in te schakelen (Lowe, Felce, & Blackman, 1995). Agressie is bij mensen met een verstandelijke beperking niet wat het lijkt. Interessanter is te kijken waar dit gedrag vandaan komt, en dat doen we dan ook uitgebreid in de ervaringsverhalen in deze bundel. Uiteindelijk gaat het om anders leren kijken naar de noodkreet van cliën ... Agressie is bij mensen met een verstandelijke beperking niet wat het lijkt. Interessanter is te kijken waar dit gedrag vandaan komt, en dat doen we dan ook uitgebreid in de ervaringsverhalen in deze bundel. Van mensen met een lichamelijke beperking tot personen met een lichte verstandelijke beperking en mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking: ze vallen allemaal onder de gehandicaptenzorg. De sector wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Agressie is bij mensen met een verstandelijke beperking niet wat het lijkt. Interessanter is te kijken waar dit gedrag vandaan komt, en dat doen we dan ook uitgebreid in de ervaringsverhalen in deze bundel. Ook bij mensen met een verstandelijke beperking zijn plotselinge gedragsveranderingen, zoals terugtrekgedrag en agressie signalen. Voor seksuele grensoverschrijding zijn signalen dat het slachtoffer zelf grensoverschrijdend gedrag gaat vertonen en het gebruik van seksuele woorden die niet leeftijdsadequaat zijn. Agressie is bij mensen met een verstandelijke beperking niet wat het lijkt. Interessanter is te kijken waar dit gedrag vandaan komt, en dat doen we dan ook uitgebreid in de ervaringsverhalen in deze bundel. Verstandelijke beperking . Psychische gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking . Stoornissen van psychische gezondheid .. Probleemgedrag (gedragsproblemen) .. Psychiatrische stoornissen Perspectieven %H. Ontwikkelingsperspectief in de benadering van mensen met een verstandelijke beperking LVB en Agressie richt zich op het begeleidend personeel van Dichterbij, één van de betrokken partijen van het consortium, wat werkt met cliënten met een licht verstandelijke beperking. Er wordt antwoord gegeven op hoofdvraag: 'wat hebben groepsbegeleiders en gedragswetenschappers van Dichterbij nodig om beter om te kunnen gaan met agressie in de begeleiding van cliënten met een licht ... Het is belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking betrokken worden bij de situatie. Met duidelijke, concrete en zichtbare informatie uitleggen wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren, zoals gebruik maken van lichaamstaalcommunicatie, foto's en pictogrammen. Als iemand met een verstandelijke beperking zich ongewenst of zelfs agressief gedraagt, is daar een oorzaak voor. Wie de cliënt centraal stelt, kijkt naar die achterliggende oorzaak en ontdekt vaak dat sprake is van onvermogen om aan te geven wat iemand wil of juist niet wil. Agressie van alle kanten bekeken door Em. prof dr. Anton Došen. Agressief en zelfbeschadigend gedrag komt bij mensen met een verstandelijke beperking en ASS veel vaker voor (bij 20% van de populatie) dan bij mensen met een gewone ontwikkeling. In het boek "Verstandelijke beperking & Agressie" wordt naar deze oorzaken gekeken en leert men hoe zij deze situaties zo goed mogelijk kunnen voorkomen. Bovendien wordt dieper ingegaan op de manier waarop men kan reageren wanneer de patiënt agressief wordt, zodat de gevolgen hiervan zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. Problematisch gedrag komt relatief veel voor bij mensen met een ernstige versta...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
11,40 MB
BESTANDSNAAM
Verstandelijke beperking & Agressie.pdf

OMSCHRIJVING

Agressie is bij mensen met een verstandelijke beperking niet wat het lijkt. Interessanter is te kijken waar dit gedrag vandaan komt, en dat doen we dan ook uitgebreid in de ervaringsverhalen in deze bundel. Uiteindelijk gaat het om anders leren kijken naar de noodkreet van cliënten, waarvoor je in deze uitgave ook verwijzingen naar relevante literatuur of methodes vindt. Als je meer kennis hebt van hoe stress ontstaat, wat dit doet met jou en je cliënt, heb je al veel gewonnen. Deze kennis in combinatie met een warm contact en goed kijken naar wat iemand nodig heeft, prettig vindt of juist vervelend, helpt problematisch gedrag voorkomen.Zorgprofessionals uit de verstandelijk gehandicaptenzorg vertellen over:• Aanjagers van stress en agressief gedrag.• Het herkennen en bewust worden van vroege signalen van spanningsopbouw bij jezelf en cliënten.• Werken aan een leven zonder criminaliteit en geweld voor mensen met een licht verstandelijke beperking.• Doorbreken van probleemgedrag bij mensen met een ernstige meervoudige beperking en/of autisme.• Inwerken van collega's bij cliënten met moeilijke gedrag.• Nazorg en opvang na agressie.• Technologische hulpmiddelen die spanning helpen signaleren en controleren.

Wil je het boek lezen?Verstandelijke beperking & Agressie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Verstandelijke beperking & Agressie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN