Wat is God ?

Wat is God ? - Ton de Kok | Fthsonline.com

...ijbel blijkt. Dit aspect van Gods wil beschrijft Gods houding en definieert wat Hem vreugde brengt ... Wie is God | Calvary Chapel Haarlemmermeer ... . Bijvoorbeeld: hoewel het duidelijk is dat God geen vreugde schept in de dood van goddeloze mensen, is het ook duidelijk dat Hij hun dood wil of bepaalt. Deze uiting van Gods wil wordt onthuld in de vele verzen van de Schrift die aangeven wat God wel en niet ... Doe vooral wat je wilt. Ik schrijf dit meer om mijn eigen ongeloof te uiten over het feit dat mensen in staat zijn om écht in zoiets illusionairs te gelóven. Want, zeg nu zelf, wat moet je er in hemelsnaam mee, met zo'n goddelijk iets? En wat ís dan een ... Wie is God? Wat is God? Hoe kunnen we God kennen? ... . Want, zeg nu zelf, wat moet je er in hemelsnaam mee, met zo'n goddelijk iets? En wat ís dan een god? Angst als motivator. Naar mijn mening is iedere god slechts een mentaal ... De term 'Gods koninkrijk' is misschien wel het meest omvattende begrip dat we in de Bijbel tegenkomen. Het gaat over Gods heerschappij over alles wat bestaat en de manier waarop God met zijn schepping omgaat door alle tijden heen. God - is voor het Christelijk besef niet slechts „het hoogste Wezen", d.w.z. vergelijkender wijze hooger dan andere wezens, maar het Wezenzelf, d.w.z. God is het Wezen, dat eigenlijk alleen waarlijk is, onafhankelijk van alles wat door en buiten Hem moge bestaan. Een god is iets heel bijzonders, wat heel machtig is en/of heel veel gemaakt heeft, zoals het gehele heelal. God met een hoofdletter. God met een hoofdletter is de aanduiding die binnen het jodendom, het christendom en de islam wordt gegeven aan de kracht die alles heeft laten ontstaan, maar ook persoonlijk met iedereen bezig is. God gebruikt de profeten ook om het volk te bemoedigen in moeilijke tijden. Als het volk maar op God vertrouwd zal het allemaal goed komen. Geen makkelijke taak. Veel profeten hadden het beslist niet makkelijk. Ze spraken namens God, maar de boodschap van God werd niet bepaald dankbaar ontvangen. Voor de boodschapper had dat ook vaak gevolgen. WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Gods heerlijkheid is bedoeld voor de hele aarde. God wil zijn heerlijkheid niet alleen uitstralen naar zijn volgelingen, maar over de hele aarde en alles wat op de aarde leeft. Kijk eens naar de volgende Bijbelgedeelten: "Verhef U boven de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde." (Psalm 57:12, NBG1951) God [jodendom] - God in het jodendom is een begrip van absolute eenheid. Het jodendom beschouwt God als het absolute één - ondeelbaar, en de ultieme vorm van het begrip `één`. In het jodendom wordt God met יהוה (jod-hee-vav-hee - JHWH) aangeduid. ==Aard van God in het jodendom== God wordt beschouwd als almachtig. God had een plan. Maar wat was God met die mensen dan van plan? Nou in vers 29 staat: hij heeft ze tevoren bestemd tot 'gelijkvormigheid aan zijn Zoon'. Dat wij op Jezus zullen gaan lijken in ons doen en laten. Ja maar -zo kan je verder vragen- waarom wil God dat wij gaan lijken op de Here Jezus? Waar is dat goed voor? Wat God ook mag zijn, schrijft De Kok, in geen geval een man met een baard. Treffend is dat denkers in de Oudheid dat ook al deden, zij het niet zonder gevaar voor eigen leven. Gifbeker, galg of brandstapel waren immers nooit ver weg. God is de kracht die door je heen stroomt als je dit niet tegenhoudt door je emoties of gedachten. Het is een krachtige en uiterst liefdevolle energie die iedereen en alles in zich heeft. Het is in die zin het gene wat ons tot een grote krachtige, liefdevolle eenheid maakt....

INFORMATIE

AUTEUR
Ton de Kok
DIMENSIE
5,46 MB
BESTANDSNAAM
Wat is God ?.pdf

OMSCHRIJVING

Waarom is er iets en niet niets? Een adembenemende gedachte voor wie er even bij stilstaat. Na de filosofen en schrijvers uit zijn eerste boek sluit Ton de Kok zijn zoektocht naar het Westerse rationeel-religieuze denken over het bestaansmysterie af met wetenschappers en kunstenaars. Ook dit boek kan à la carte worden gelezen. Iedere individuele worsteling heeft een uniek karakter. Wilt u weten hoe religieus de toppers onder de wetenschappers waren, lees dan Albert Einstein en Max Planck. Vraagt u zich af hoe kunstenaars het bestaansmysterie in hun werk uitbeeldden, sla dan Munch en Van Gogh op. Wilt u over mooie religiositeit lezen, pak dan Arvo Pärt.Ook de portretten van de psychiaters Sigmund Freud en Herman van Praag, en de nanofysicus Cees Dekker zijn pareltjes om te lezen. Ton de Kok geeft met journalistieke pen in een persoonlijk document een boeiend beeld van de bestaansworsteling van 25 wetenschappers en kunstenaars met de vraag Wat is God? Ton de Kok is gepromoveerd in de geesteswetenschappen, oud-marinier, voormaliglid van de Tweede Kamer en tegenwoordig docent godsdienstfilosofie op een middelbare school in Amsterdam.De pers over het eerste boek:'Het interessante aan Wat is God? is dat De Kok meteen doorstoot waarnaar hij op zoek is: de uitkomst van de worsteling met het raadsel van het leven.' (...). 'Hij schrijft alsof hij onder vrienden aan het filosoferen en koffiedrinken is.'

Wil je het boek lezen?Wat is God ? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Ton de Kok. Lezen Wat is God ? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN