Taalproblemen van nu

Taalproblemen van nu - Simon Burgers | Fthsonline.com

...alproblemen van nu direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij Boeken ... Taalproblemen van nu | 9789046903360 | Tweedehands ... .com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. Taalproblemen van nu Uitleg, oefeningen en antwoorden. Simon Burgers. c u i t g e v e r ij. c o u t i n h o. bussum 2012. Made with FlippingBook . Simon Burgers - Taalproblemen van nu. First page Previous page 3 Next page Last page. Taalproblemen ... Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Taalproblemen van nu besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere v ... Coutinho.nl | Taalproblemen van nu | Simon Burgers ... . Taalproblemen van nu besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere veelgemaakte fouten. Het accent ligt op de fouten van nu, zoals het gebruik van een verkeerd lidwoord of een verkeerde verbuiging (de meisje; me vriend), een punt tussen een hoofdzin en een bijzin (Fatima komt niet. Logopedie van nu, is een solopraktijk ... Naast de algemene brede kennis van ons vakgebied benader ik de logopedisch problemen vanuit mijn achtergrond met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen en aandacht. Mijn specialisatie ligt bij behandelen van kinderen met spraak-, taalproblemen; ... Taalproblemen van nu is bedoeld voor iedereen die problemen heeft met het schrijven van goed Nederlands. Het is in het bijzonder nuttig voor studenten in het hoger onderwijs die hun taalniveau willen verbeteren. Daarnaast is het geschikt voor middelbare scholieren die zich willen voorbereiden op een taaltoets aan het begin van hun vervolgstudie. plaats van dat ze inzicht verschaffen, Taalproblemen van nu van Simon Burgers, in 2012 uitgegeven door Coutinho, is wat dat betreft een van de beroerdste voorbeelden. In dit document neem ik het boekje door en laat ik zien wat er niet aan deugt. Simon Burgers - Taalproblemen van nu. First page Previous page 10 Next page Last page. H oe dit boekje te gebruiken ? Algemeen. De aanpak in dit boekje is als volgt. Een taalkwestie wordt telkens uitgelegd aan de hand van duidelijke voorbeelden. Daarna volgt een oefening. 'Taalproblemen van nu' besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere veelgemaakte fouten. Het accent ligt op de fouten van nu, zoals het gebruik van een verkeerd lidwoord of een verkeerde verbuiging (de meisje; me vriend), een punt tussen een hoofdzin en een bijzin (Fatima komt niet. Taalproblemen van nu 1e druk is een boek van Simon Burgers uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046903360 Is het nou een grote huis of een groot huis? Jou boek of jouw boek? iTaalproblemen van nu/i besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere veelgemaakte fouten....

INFORMATIE

AUTEUR
Simon Burgers
DIMENSIE
12,33 MB
BESTANDSNAAM
Taalproblemen van nu.pdf

OMSCHRIJVING

Taalproblemen van nu 1e druk is een boek van Simon Burgers uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046903360 Is het nou een grote huis of een groot huis? Jou boek of jouw boek? iTaalproblemen van nu/i besteedt uitgebreid aandacht aan deze en andere veelgemaakte fouten. Het accent ligt op de fouten van nu, zoals het gebruik van een verkeerd lidwoord of een verkeerde verbuiging (de meisje; me vriend), een punt tussen een hoofdzin en een bijzin (Fatima komt niet. Aangezien ze ziek is), het gebruik van een koppelteken in plaats van een apostrof (BN-er; sms-je) en het weglaten van kleine woordjes (Zij zijn het volledig over eens). Maar ook veelvoorkomende klassieke taalproblemen worden behandeld, zoals werkwoordspelling en het gebruik van leestekens, voorzetsels, voegwoorden en verwijswoorden. Daarnaast komen woordvolgorde, alineagebruik en tekstopbouw aan bod; onderwerpen die eveneens nodig zijn om de taalniveaus 3F en 4F (commissie Meijerink) of B2 en C1 (ERK) te bereiken. De auteur bespreekt de taalkwesties aan de hand van voorbeelden. Daarna volgen steeds oefeningen, die te vinden zijn achter in het boek of op de bijbehorende website. Op de website staan ook een instaptoets en een eindtoets. iTaalproblemen van nu/i is bedoeld voor iedereen die problemen heeft met het schrijven van goed Nederlands. Het is in het bijzonder nuttig voor studenten in het hoger onderwijs die hun taalniveau willen verbeteren. Daarnaast is het geschikt voor middelbare scholieren die zich willen voorbereiden op een taaltoets aan het begin van hun vervolgstudie. Simon Burgers is docent communicatie aan de Haagse Hogeschool.

Wil je het boek lezen?Taalproblemen van nu in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Simon Burgers. Lezen Taalproblemen van nu Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN