Jezus en je lichaam

Jezus en je lichaam - Leonard | Fthsonline.com

...eel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam ... Fragmenten uit Jezus zijn kruisiging en opstanding in een ... ... ... Je huidige lichaam is als een zaadkorrel, het nieuwe lichaam is het graan dat uit die korrel groeit. Het is je eigen lichaam, maar verheerlijkt en ontdaan van alle zonde en onvolmaaktheid. Je zult altijd bij God zijn als een evenbeeld van Jezus (1 Johannes 3:2). Dan ben je de volkomen mens, door niets gehinderd in het leven met God. Ziel en geest en lichaam, Heer, Leg ik op Uw altaar neer. 10.8. A ... Helend lichaamswerk met Jezus - Agape Coach ... . Ziel en geest en lichaam, Heer, Leg ik op Uw altaar neer. 10.8. Angst voor overgave . De vrees dat het overgeven van je leven aan de Heer je onge­lukkig zal maken. De vrees dat de Heer iets van je zou kunnen vragen wat je niet wilt. En dat de Heer je zou kunnen vragen iets op te geven wat je persé niet wilt opgeven. Het gaat om de keuze. De dood en herrijzenis, verrijzenis of opstanding van Jezus is een centraal thema in het christendom, dat in alle vier canonieke evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) van het Nieuwe Testament op verschillende wijze wordt verteld.. Jezus was een charismatische prediker uit Nazareth in Galilea, die gedoopt was door Johannes de Doper en beweerde dat God spoedig de bestaande aardse ... Dus ik geloof dat het Besturende Lichaam Jezus Christus op aarde is. ' Er was een ongelooflijke stilte, zelfs mijn vrouw was geschokt door wat ik bedacht. Ik vroeg de ouderlingen: 'Kun je mijn bewering weerleggen dat het Besturende Lichaam Jezus op aarde is in het licht van wat ons tijdens vergaderingen en publicaties wordt geleerd?' Na de opstanding uit de doden kreeg de Heere Jezus een verheerlijkt lichaam, zonder enig gebrek. Echter, in Zijn handen, voeten en zijde waren nog steeds de gaten zichtbaar als gevolg van Zijn kruisiging en het doorstoken worden met de speer. Ik keek het groepje mensen weer rond. We kwamen allemaal uit andere kerken en we waren allemaal van verschillende leeftijden. En toch was er eenheid en verbondenheid. Het maakte niet uit wie je was geweest, wie je nu was of wie je zou worden. Je hoorde simpelweg bij het lichaam van Christus, ongeacht of je een zweetvoet was of een flapoor. Dit is geen spelletje. Net als je tegen kinderen zegt nooit met een vreemde mee te gaan zo mag je ook nooit mee gaan met iemand behalve met Jezus Christus. Het kan nog zo mooi en aanlokkelijk zijn maar je hoort in je lichaam en niet daarbuiten. Je bent daar niet voor bedoeld in deze tijd op aarde. Vroeg of laat gaan die reizen problemen geven....

INFORMATIE

AUTEUR
Leonard
DIMENSIE
12,86 MB
BESTANDSNAAM
Jezus en je lichaam.pdf

OMSCHRIJVING

Jezus en je lichaam is een boek van Leonard

Wil je het boek lezen?Jezus en je lichaam in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Leonard. Lezen Jezus en je lichaam Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN