Wet werk en bijstand

Wet werk en bijstand - E. Klein Egelink | Fthsonline.com

...ssau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of WET van 9 oktober 2003, Stb ... Wet Werk en Bijstand voor gemeenten - BeauAvis ... . 2003, 375, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand).¹ Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 386), zie artikel 85. 1. mensen die niet kunnen werken (duurzaam en volledig arbeidsongeschikten). Tegenprestatie in de bijstand U bent verplicht om een tegenprestatie naar vermogen uit te voeren als de gemeente dat van u vraagt. Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde en voor de samenleving nuttige ... Bijstand | Rijksoverheid.nl ... . Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde en voor de samenleving nuttige activiteiten. Wet werk en bijstand (Wwb) De participatiewet. Het doel van de participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Uw gezinssituatie, of u kinderen hebt en alleenstaande ouder bent, het aantal mensen in uw huishouding, zijn in 2018 en 2019 factoren die direct van invloed zijn op uw bedrag aan netto bijstand. Dit is het directe gevolg van de gewijzigde Wet werk en bijstand WWB, de Participatiewet en het schrappen van vele kindregelingen. Met dit voorstel van Wet werk en bijstand (WWB) worden de Algemene bijstandswet (Abw), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW), de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (WFA) en het Besluit in- en doorstroombanen (ID-besluit) ingetrokken. In de Wet werk en bijstand (WWB) wordt bij een aantal artikelen aan de colleges van burgemeester en wethouders de beleidsvrijheid gegeven voor de invulling hiervan. In deze beleidsregels is vastgelegd welke regels gelden voor de Wet werk en bijstand (WWB) die wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), in opdracht van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. Wet werk en bijstand Artikel 7 Opdracht college 1 Het college is verantwoordelijk voor: a het ondersteunen van personen die algemene bijstand ontvangen, personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van d...

INFORMATIE

AUTEUR
E. Klein Egelink
DIMENSIE
4,99 MB
BESTANDSNAAM
Wet werk en bijstand.pdf

OMSCHRIJVING

Wet werk en bijstand is een boek van E. Klein Egelink

Wil je het boek lezen?Wet werk en bijstand in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur E. Klein Egelink. Lezen Wet werk en bijstand Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN