Interne controle in de praktijk

Interne controle in de praktijk - Thierry Van Loocke | Fthsonline.com

...ie Mark Vandersmissen, Interne Audit van de Vlaamse Administratie Carolina Stevens, departement Bestuurszaken Boekbeschrijving ... Interne controle in de praktijk Griet Beerten; Thierry Van ... ... . Interne controle in de praktijk focust op de 'controlemaatregelen' die ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het vermijden van fouten en het beschermen van hun activa. Interne controle in de praktijk focust op de 'controlemaatregelen' die ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het vermijden van fouten en het beschermen van hun activa. van in de praktijk. Op welke wijze wordt het COSO (1992) interne beheersingsraam-werk onderwezen en toegepast in de praktijk ... Samenvatting - compleet - Zowel interne als externe ... ... . van in de praktijk. Op welke wijze wordt het COSO (1992) interne beheersingsraam-werk onderwezen en toegepast in de praktijk? ... van de interne controle voor de accountants-controle. We hebben nu inzicht in de specificiteiten van de onderneming Twee soorten testen o Procedure testen interne controle Nagaan of het bestaande interne controlesysteem effectief is en in staat is om fouten en onregelmatigheden op te sporen Het effectief functioneren van het interne controlesysteem nagaan Niet in de eindejaar periode maar in de prelim periode ( juli - december) o Substantieve ... Interne beheersing in de praktijk Are you in control? Professional Practice Department. Wat zijn de recente huidige ontwikkelingen? Het 'Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)' heeft onlangs een geactualiseerde versie van het Internal Control Framework uitgebracht. AOIC. De administratieve organisatie (AO) houdt de informatievoorziening op peil door de processen waarin gegevens worden verwerkt structureel te onderhouden. Controle in organisaties wordt uitgeoefend door de directie of door een controller. Dit staat bekend als de interne controle (IC) ook wel interne beheersing (IB) genoemd. 1 Interne controle in de praktijk - Griet Beerten & T hierry Van Loocke (2010) Hoofdstuk 1 Een korte historiek 1 Corporate governance 2 Code-Lippens, 'de Code' voor beursgenoteerde bedrijven Vind alle studiedocumenten voor Interne controle in de praktijk van Griet Beerten; Thierry Van Loocke Interne Controle In de dagelijkse praktijk wordt interne controle vooral geassocieerd met rechtmatigheid van handelen en de volledigheid, juistheid en tijdigheid van financiële transacties en de financiële informatievoorziening daarover. Interne beheersingsmaatregelen hebben deze kracht juist wel. Je kunt bij de controle dus per definitie niet op de werking van entity level controls steunen. Als je de werking van een entity level control-test, zegt dat alleen iets over de geteste waarnemingen en niets over de werking van het systeem. In de praktijk betekent dit dat meerdere disciplines integraal moeten samenwerken bij het inrichten van het interne beheersingssysteem, denk hierbij aan financiële, IT-, kwaliteitexperts. Daarmee verschuiven ook de aspecten waarop de ...

INFORMATIE

AUTEUR
Thierry Van Loocke
DIMENSIE
4,52 MB
BESTANDSNAAM
Interne controle in de praktijk.pdf

OMSCHRIJVING

Interne controle in de praktijk focust op de ‘controlemaatregelen’ die ondernemingen moeten nemen om een grotere zekerheid te verkrijgen omtrent de realisatie van hun doelstellingen, het vermijden van fouten en het beschermen van hun activa.

Wil je het boek lezen?Interne controle in de praktijk in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Thierry Van Loocke. Lezen Interne controle in de praktijk Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN