9 wondertekenen in het johannes-evangelie

9 wondertekenen in het johannes-evangelie - Norbert Lieth | Fthsonline.com

...en particulieren zijn u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van 6,7 miljoen titels ... 9 wondertekenen in johannes evangelie | Lieth, N ... ... . 8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Het gebod van Matteüs om je vijanden lief te hebben is bij Johannes vervangen door het gebod ... Johannes (evangelie naar) - Christipedia.nl ... . Het gebod van Matteüs om je vijanden lief te hebben is bij Johannes vervangen door het gebod elkaar lief te hebben (13:34, 15:12). Het evangelie benadrukt hoe Jezus en zijn boodschap zowel door "de Joden" als door de wereld verworpen wordt en dat wie Jezus volgt uit de synagoge gezet zal worden (9:22) en gehaat zal worden door de wereld (15:18 ... 9 Wondertekenen in het Johannes-evangelie ... Openbaring 13 - Satans laatste overwinning € 9.50. Voeg toe aan wishlist. Quick View. Aanbieding. Sporen in het leven van David Het laat het wezen van het werk van Christus zien en Zijn Goddelijke eigenschappen. Hij die de hoop was van Israel en het antwoord op de nood van deze wereld. Het Bijbelstudiemateriaal over het Evangelie van Johannes ligt bij Ichthusboekhandel op voorraad en kan ingezien worden in één van de winkels. Het evangelie volgens Johannes is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Het woord evangelie betekent 'goede boodschap'. De evangeliën geven alle vier een eigen beschrijving van het leven van Jezus. Ze roepen de lezers op om in Jezus te geloven en te leven zoals God het bedoeld heeft. In het nieuwe testament wijst alles naar hogere realiteiten, dus ook de wonderen die Jezus deed. Het waren niet zo maar wonderen, maar wondertekenen, waarin het vooral gaat om de betekenis. Van al die wondertekenen bespreken we in deze bijbelstudie er maar acht, alleen die uit het Johannesevangelie. 9 1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2 Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' 3 'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4 9:4 Joh. 4:34 11:9-10 12:35-36 Zolang het dag is, moeten we ... De acht wondertekenen in het Johannesevangelie zijn dus méér dan krachten en wonderwerken. Ze getuigen van de luisterrijke dingen, die veelal nog voor ons liggen, van de "zaligheid die geopenbaard wordt in de laatste tijd" ... Jezus' wondertekenen in het Johannes-evangelie. ... Toggle navigation. Home; Boekshop. Boeken. Bijbels. HSV - Herziene Statenvertaling; NBV - Nieuwe Bijbelvertaling Genesis 1:1-4 Johannes evangelie 1:1-5 1e brief van Joh. 1:1-5; In den beginne schiep God de hemel en de aarde.: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.: Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen … hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap ... Jezus' wondertekenen : zoals beschreven in het Johannes-evangelie - C. Noordzij ... "Veel mensen kwamen tot geloof in Zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die Hij deed" (Joh.2:23). ... Het evangelie begint met de ontmoeting van Johannes de Doper en Jezus, en eindigt met de kruisdood, opstanding en verschijningen van Jezus. Het bekende verhaal van de overspelige vrouw aan het begin van hoofdstuk 8 komt niet voor in oude teksten die nog niet gevonden waren toen deze bijbel werd vertaald; wellicht is het ergens in de middeleeuwen toegevoegd. Vers 9. "Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en iedere mens verlicht". Het licht is in de wereld gekomen in de vleeswording. Men kan lezen hoeveel keer men in Johannes het werkwoord "komen" leest, dat toegepast wordt op Jezus, evenals het woord "gezonden". Evangelie komt van het Griekse woord euangelion (τό εὐαγγέλιον), dat 'beloning voor de bode van goed nieuws (geluksbode)', 'goede boodschap' en '(christelijke) heilboodschap' betekent. De term evangelie wordt vooral gebruikt in het christendom, het eerst in de Brieven van Paulus en later in de eerste regel van het oudste evangelie, dat van Marcus (jaar 66 - 73)....

INFORMATIE

AUTEUR
Norbert Lieth
DIMENSIE
5,62 MB
BESTANDSNAAM
9 wondertekenen in het johannes-evangelie.pdf

OMSCHRIJVING

Het Nieuwe Testament bericht over de talrijke wonderen en tekenen, die de Here Jezus deed tijdens Zijn leven hier op aarde.Aleen al de apostel Johannes beschrijft negen tekenen, waarbij hij opmerkt dat Jezus nog vele andere tekenen heeft gedaan. Hij geeft daarbij ook de reden aan waarom hij deze selectie - geinspireerd door de Heilige Geest - uitgekozen heeft: Alle tekenen zijn in de eerste plaats bedoeld om in mensen het geloof te wekken, dat Jezus Christus de Messias is en de Zoon van God (Joh. 20:31). Maar bovendien zijn de wonderen van de Here Jezus ook profetische tekenen. Zoals in het Nieuwe Testament de geschiedenis van de profeet Jona uitgelegd wordt als een profetisch teken met het oog op de dood en opstanding van de Here Jezus (Matth. 12:39-40), wijzen de wondertekenen in het Johannes-evangelie profetisch naar de heilsgeschiedenis. En dat verband wordt vaak over het hoofd gezien. De auteur heeft hiernaar gezocht en heeft verbazingwekkende lijnen ontdekt. Schijnbaar onbelangrijke details komen plotseling in een nieuw licht te staan. Hij schrijft: "Veel passages zijn als puzzelstukjes. die iets weergeven van het totaalbeeld van het heilsplan van God en Zijn handelen daarin." De inhoud van dit buitengewone boek bewijst: De puzzelstukjes vormen een geweldig beeld !

Wil je het boek lezen?9 wondertekenen in het johannes-evangelie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Norbert Lieth. Lezen 9 wondertekenen in het johannes-evangelie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN