Misbruik van bevoegdheid / deel Losdelig handboek

Misbruik van bevoegdheid / deel Losdelig handboek - E.J.H. Schrage | Fthsonline.com

... 17:00 uur besteld, morgen in huis Karel Glastra van Loon is een geweldige auteur ... Duivelsadem PDF Online ... . Download en lees het boek De passievrucht op onze website mmark.nl. Helemaal vrij. U vindt De passievrucht in PDF, ePUB, MOBI. Dit deel van Monografieën BW behandelt de leerstukken rechtsverwerking en de klachtplichten bij ondeugdelijke prestaties (art. 6:89 en 7:23 BW). Bij de bespreking van rechtsverwerking komen aan bod: de verhouding van rechtsverwerking tot verwante rechtsfiguren (als onder meer afstand van recht, verjaring en verval en misbruik van bevoegdheid) De afzonderlijke delen van de Praktijkreeks IPR vormen tezamen een losdelig handboek op het terrein van het Nederlandse internationaal privaatrecht.De hoofdredactie van de reeks wordt gevormd door: prof. mr. dr. P. Vlas, mr. L. ... Misbruik van recht | Wet & Recht ... .De hoofdredactie van de reeks wordt gevormd door: prof. mr. dr. P. Vlas, mr. L. Strikwerda, prof. mr. F. Ibili en mr. M. Zilinsky. isbn:9789462907126 Boom Juridisch Media > Books > Non-Fiction Misbruik van het recht tot executie van een vonnis is onder meer aanwezig wanneer de executant (a) zijn bevoegdheid uitoefent met geen ander doel dan om een ander te schaden, of (b) met een ander doel dan waarvoor zij verleend is, dan wel (c) dat hij, in aanmerking nemend de onevenredigheid bij het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot ... Misbruik van recht (de gebruikelijke term in Nederlands recht) of rechtsmisbruik (gebruikelijk in Belgisch recht) is een leerstuk binnen het recht waarin een recht of bevoegdheid wordt gebruikt op een manier waardoor deze onrechtmatig wordt. Dit doet zich voor wanneer een recht of bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor dit is bedoeld, of simpelweg om een ander te schaden. Het misbruik van de volmacht. ... Maar alleen wanneer dit in het voordeel was van volmachtgeefster. De Rechtbank leidt dit af uit de omschrijving van de bevoegdheden van de gevolmachtigde en uit de opschortende voorwaarde. ... Deel deze blog....

INFORMATIE

AUTEUR
E.J.H. Schrage
DIMENSIE
5,18 MB
BESTANDSNAAM
Misbruik van bevoegdheid / deel Losdelig handboek.pdf

OMSCHRIJVING

Misbruik van bevoegdheid is de term die de Nederlandse wetgever uitdrukkelijk heeft verkozen boven misbruik van recht, een uitdrukking die in het verleden meer gebruikelijk was in Nederland, en dat thans elders in de wereld nog is. Misbruik van bevoegdheid is geen naar tijd en plaats onveranderlijk begrip. Het concept brengt tot uitdrukking brengt dat het misbruik de grenzen van de bevoegdheid nader bepaalt. Waar de wet bepaalt dat degene aan wie een bepaalde bevoegdheid toekomt haar niet kan inroepen, wil daarmee gezegd zijn, dat deze noch haar uitoefening kan afdwingen, noch haar kan inroepen ter rechtvaardiging van de gedraging die zich als uitoefening van die bevoegdheid aandient. Voltaire duidde dat kernachtig, toen hij schreef: Un droit porté trop loin devient une injustice. Maar wat is in dit verband: te ver? Dat is de centrale vraag van dit boekje.Dezelfde vraag dringt zich ook op bij de rechtsfiguren die van oudsher in verband gebracht worden met misbruik van bevoegdheid, zoals de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, de rechtsverwerking, de clausula rebus sic stantibus, maar ook de onrechtmatige daad en de hinder. De verhouding tussen die begrippen komt dus aan de orde, alsmede de eigen rol voor het concept misbruik van bevoegdheid, zowel in de geschiedenis als in het heden.Het blijkt dat voor misbruik van bevoegdheid een plaats is op tal van rechtsgebieden, waaronder het personen- en familierecht, het arbeidsrecht, het belastingrecht, het beslagrecht, het burenrecht, het faillissementsrecht, het octrooirecht, het procesrecht, het vennootschapsrecht (misbruik van stemrecht). Die onderwerpen hebben dan ook een plaats gekregen in dit boekje. Nederlandse rechtspraak wordt stelselmatig vergeleken met die van de ons omliggende landen.

Wil je het boek lezen?Misbruik van bevoegdheid / deel Losdelig handboek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur E.J.H. Schrage. Lezen Misbruik van bevoegdheid / deel Losdelig handboek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN