Apparaat voor de geschiedenis van Holland 11 - De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287

Apparaat voor de geschiedenis van Holland 11 - De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287 - Burgers | Fthsonline.com

...betreffende de geschiedenis der Nederlanden 106 (1991) 1-32 ... Top Honderd | Het Dordt Boek - Frits Baarda ... . met E.C. Dijkhof: De oudste stadsrekeningen van Dordrecht, 1283-1287 (Hilversum 1995; Apparaat voor de geschiedenis van Holland 11). 'Tussen burgerij en adel. De financiële, politieke en maatschappelijke carrière van de Utrechtse patriciër Lambert de Vries (ca. 1250-1316?)', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 106 (1991) 1-32. Als golfslag op het strand... Ad Dekkers in zijn tijd is ... De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287 ... ... . Als golfslag op het strand... Ad Dekkers in zijn tijd is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Als golfslag op het strand... Ad Dekkers in zijn tijd PDF te downloaden op onze website bank72.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Als golfslag op het strand... Ad Dekkers in zijn tijd Apparaat voor de geschiedenis van Holland. De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287 . Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543) Het eerste kohier van de tiende penning van Delft (1543) Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs. 1999, 136 blz., ingenaaid, ISBN 90-73941-28-8. Apparaat voor de Geschiedenis van Holland (verschillende omvangen en prijzen) De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287. Om de dominantie van het gewest Holland te verminderen werd de provincie in 1840, bij het aftreden van koning Willem I, gesplitst in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. In de jaren daarna werd nog regelmatig met gebieden geschoven onder de twee provincies en ook met de andere aanliggende provincies (zoals in 1942 toen de eilanden Vlieland en Terschelling bij de provincie Friesland ......

INFORMATIE

AUTEUR
Burgers
DIMENSIE
11,3 MB
BESTANDSNAAM
Apparaat voor de geschiedenis van Holland 11 - De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287.pdf

OMSCHRIJVING

Stadsrekeningen vormen een belangrijke historische bron. Helaas is van de meeste steden de financiële administratie zeer onvolledig overgeleverd. In veel steden verschijnen pas in de vijftiende eeuw de eerste rekeningen, van slechts een klein aantal steden hebben we rekeningen uit de veertiende eeuw. Door een gelukkig toeval - een ijzeren kist als bewaarplaats - zijn in Dordrecht rekeningen en delen van rekeningen uit de periode 1283-1287 overgeleverd: 72 vellen perkament, deels aan elkaar genaaid en grotendeels in opgerolde toestand bewaard. We hebben hier te maken met de oudste overgeleverde stadsrekeningen in de noordelijke Nederlanden. Voor historisch taalkundigen zijn deze stukken interessant, omdat ze een vroeg en omvangrijk corpus vormen van ambtelijk Nederlands. Daarom zijn deze rekeningen door Geysseling (verspreid) opgenomen in het eerste deel van zijn Corpus van middelnederlandse teksten. Historici vinden in deze rekeningen een schat aan economische, sociale en institutionele gegevens omtrent Dordrecht, Hollands grootste stad, die zich juist in deze periode snel ontwikkelde tot een vooraanstaand handelscentrum. Omdat de editie die Dozy in 1891 bezorgde, sterk verouderd is en de editie van Geysseling o.a. wegens het ontbreken van indices voor historici minder bruikbaar is, hebben Burgers en Dijkhof een nieuwe editie gemaakt met indices van namen en zaken. Nadere bestudering van de uitwendige kenmerken van de vellen in combinatie met de inhoud heeft geleid tot correcties op Geysselings ordening en datering ervan. In de inleiding bij de editie wordt uitvoerig ingegaan op het ontstaan en de structuur van de rekeningen en wordt een beschrijving gegeven van de institutionele, bestuurlijke en sociaal-economische ontwikkeling van Dordrecht in de tweede helft van de dertiende eeuw.

Wil je het boek lezen?Apparaat voor de geschiedenis van Holland 11 - De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Burgers. Lezen Apparaat voor de geschiedenis van Holland 11 - De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN