Enige bestuursrechtelijke begrippen en de Algemene wet bestuursrecht

Enige bestuursrechtelijke begrippen en de Algemene wet bestuursrecht - J.P. Wind | Fthsonline.com

...pen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende ... Aanwijzing 2.47 Terminologie Algemene wet bestuursrecht ... ... . De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht. De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie. als spil de Algemene wet bestuursrecht - vormden hierbij de rode draad. De presentaties, ... sprek aangaan over wat er nog nodig is met het oog op de bestuursrechtelijke toekomst. 3. Ambities en doelstellingen van de Awb ... en is, groot en de begrippen bleken een onu ... Enige bestuursrechtelijke begrippen en de Algemene wet ... ... . 3. Ambities en doelstellingen van de Awb ... en is, groot en de begrippen bleken een onuitputtelijke bron voor wetenschappelijke dis-cussies. De belangrijkste wet in het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht, die de overheidsorganen een groot aantal regels geeft voor de uitoefening van de bestuurstaak. Er gelden onder andere regels die ervoor zorgen dat de overheid veilige en eerlijke besluiten neemt. Onze centrale, regionale en lokale overheden hebben tegenover de burgers naast klassieke taken ten aanzien van orde en veiligheid, ook bestuurlijke taken ten aanzien van de zorg op gebieden als wonen en werken, sociale zekerheid, gezondheidszorg, milieubescherming, handel en nijverheid, onderwijs, kunst en cultuur. Zie ook algemene beginselen ... Tekst (>&)> Commentaar Algemene wet bestuursrecht is onmisbaar bij een eerste verkenning van uw vraagstuk of het opstellen van uw adviezen en processtukken.De herziene druk biedt u naast de belangrijkste wet- en regelgeving op dit terrein ook ruim 600 korte en compacte commentaren die zorgen voor goed begrip van de wetgeving. In dit boek worden de drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht. De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie....

INFORMATIE

AUTEUR
J.P. Wind
DIMENSIE
9,79 MB
BESTANDSNAAM
Enige bestuursrechtelijke begrippen en de Algemene wet bestuursrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Dit boek geeft inzicht in het zeer gevarieerde recht dat het optreden van de overheid reglet. Omdat het bestuursrechat erg omvangrijk is, beperkt de auteur zich tot het verduidelijken van enige algemene begrippen. Daarnaast komt in deze negende, herzien druk van het boek Algemene wet Bestuursrecht uitvoerig aan de orde. Per 1 januari 1998 zal het derde deel van deze wet in werking treden, dat belangrijke bepalingen aan het bestuursrecht toevoegt. Een belangrijk onderwerp van het bestuursrecht is uiteraard de bescherming van de rechten van de burger. Daarover gaat dan ook meer dan de helft van dit boek. Geen ingewikkelde verhalen, maar prettig leesbare, heldere teksten met voorbeelden uit de praktijk. Voor een betere toegankelijkheid zijn opgenomen een uitgebreide inhoudsopgave, een vergaande onderverdeling in paragrafen, aanduiding van hoofdzaken in de kantlijn en een lijst met trefwoorden.

Wil je het boek lezen?Enige bestuursrechtelijke begrippen en de Algemene wet bestuursrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.P. Wind. Lezen Enige bestuursrechtelijke begrippen en de Algemene wet bestuursrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN