Burgerlijk Proces & Praktijk XIV - Ambtshalve toepassing van EU-recht

Burgerlijk Proces & Praktijk XIV - Ambtshalve toepassing van EU-recht - Wolters Kluwer Nederland B.V. | Fthsonline.com

...n eligible orders. Ancery 2012. A.G.F. Ancery, Ambtshalve toepassing van EU-recht (Burgerlijk proces & praktijk deel XIV), Deventer: Kluwer 2012 ... 1 Inleiding p Het Grossmann-arrest p De casus p De ... ... . Knigge 2012. M.W. Knigge, De procesovereenkomst : over de vrijheid van partijen het civiele proces vorm te geven (Burgerlijk proces & praktijk deel XIII), Deventer: Kluwer 2012. Krans 2010. H.B. Krans, Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht (Burgerlijk ... Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. ... Bureau ISBN - Burgerlijk Proces & Praktijk ... ... Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van 6,7 miljoen titels. XIV. Ambtshalve toepassing van EU-recht XV. Ontwikkelingen in het civielrechtelijk conservatoir beslag in Nederland Eerder verschenen monografieën: 1. Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg 2. Civiel appel 3. Bewijslastverdeling 4. De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken 5. XIII. De procesovereenkomst XIV. Ambtshalve toepassing van EU-recht XV. Ontwikkelingen in het civielrechtelijk conservatoir beslag in Nederland Eerder verschenen monografieën: 1. Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg 2. Civiel appel 3. Bewijslastverdeling 4. De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken 5. 122 Voorlopige analyse van de implementatie, uitleg en toepassing van art. 1019h Rv in het licht van EU-recht / 228 6. De rol van de rechter bij de uitleg en toepassing van art. 1019h Rv / 231 6.1 Inleiding / 231 123 Algemeen / 231 6.2 Art. 1019h Rv en de 'salto mortale' in de praktijk / 232 XIV. A.G.F. Ancery, Ambtshalve toepassing van EU-recht, 2012 XV. M. Meijsen, Ontwikkelingen in het civielrechtelijk conservatoir beslag in Nederland, 2013 XVI. J.F. Vlek, Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II, 2015 XIV. A.G.F. Ancery, Ambtshalve toepassing van EU-recht XV. M. Meijsen, Ontwikkelingen in het civielrechtelijk conservatoir beslag in Nederland XVI. J.F. Vlek, Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening II Eerder verschenen monografieën: 1. B. ALLEMEERSCH, "De taakverdeling tussen rechter en partijen in het burgerlijk proces" in P. VAN ORSHOVEN , Gerechtelijk Recht. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het stuk van.., Brugge, Die Keure, 2006, 114p. ANCERY, A. en KRANS, H., "Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht", RM Themis 2009, 191-200. Arbeidsprocesrecht van G.C. Boot (Paperback). Kennis van het arbeidsprocesrecht en het arbeidsbewijsrecht is cruciaal wanneer u een professional in het arbeidsrecht bent. Begrip en toepassing van deze regels bepalen immers mede de uitkomst van procedures. Uitgangspunt bij deze uitgave is het pre-KEI-recht, met een beschrijving van de wijzigingen onder KEI. BJu Tijdschriften is een online tijdschriftenplatform van Boom uitgevers Den Haag (Boom juridisch, Boom criminologie, Boom bestuurskunde en Eleven International publishing) 1 Wat o.m. betekent dat de Belgische rechtsorde geen bindende inhoudsbepaling van deze begrippen kan opleggen. 2 In het arrest Aerts van 30 juli 1998 (NJB 1998, 1567) besliste het EHRM dat in die zin art. 682 Ger. W. het art. 6 EVRM schendt, omdat geen rechtsbijstand voor cassatie in civiele zaken werd verleend daar het advies van de advocaat van cassatie negatief was. 6. De rol van de rechter bij de uitleg en toepassing van art. 1019h Rv /231 6.1 Inleiding / 231 6.2 Art. 1019h Rv en de 'salto mortale' in de praktijk / 232 6.3 De taakverdeling tussen partijen en de rechter in het burgerlijk proces / 235 6.4 De invloed van het EU-recht op het civiele beslissingskader van art. 23-25 Rv / 243 Ambtshalve toepassing van EU-recht. Stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen (2018) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Ambtshalve toepassing van EU-recht. Stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen: Published in: Serie Onderneming en Recht ; 102, 123 ......

INFORMATIE

AUTEUR
Wolters Kluwer Nederland B.V.
DIMENSIE
8,19 MB
BESTANDSNAAM
Burgerlijk Proces & Praktijk XIV - Ambtshalve toepassing van EU-recht.pdf

OMSCHRIJVING

Het EU-recht speelt al sinds decennia een rol in het privaatrecht. Er zijn veel wetgevingsproducten van EU-rechtelijke makelij, waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan de vele EU-richtlijnen waarin de consument een bijzondere bescherming wordt toebedeeld.De uit deze wetgeving voortvloeiende materieelrechtelijke rechten en plichten worden op nationaal niveau geëffectueerd. Dat betekent niet dat het EU-recht daaromtrent niets regelt. Sterker, het feit dat in een nationale procedure EU-rechtelijke elementen aan de orde komen kan de invulling en toepassing van nationale procesregels beïnvloeden.Dit proefschrift betreft een van die nationale procesregels: de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden. Er wordt bezien wat de ruimte is voor de Nederlandse rechter om over te gaan tot het aanvullen van rechtsgronden en in hoeverre deze ruimte verschilt van de ruimte die de Duitse, Engelse en Franse rechter op dit vlak hebben.Vervolgens wordt het EU-rechtelijk kader besproken waarbinnen nationale procesregels getoetst moeten worden. Aansluitend wordt beoordeeld of de Nederlandse regels met betrekking tot het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden stand kunnen houden wanneer het rechtsgronden van EU-recht betreft, en zo niet, op welke wijze dan invulling dient te worden gegeven aan het ambtshalve aanvullen van rechtsgronden van EU-recht.

Wil je het boek lezen?Burgerlijk Proces & Praktijk XIV - Ambtshalve toepassing van EU-recht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wolters Kluwer Nederland B.V.. Lezen Burgerlijk Proces & Praktijk XIV - Ambtshalve toepassing van EU-recht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN