Maatschappelijke Brancheorganisaties

Maatschappelijke Brancheorganisaties - D.P.J. Schmidt | Fthsonline.com

...eniging Kunststoffen (zacht PVC) (website niet bekend) Het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) werd in mei 2016 afgesloten tussen zes partijen: Het ministerie van SZW, Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Sociaal Werk Nederland, BOinK, FNV en CNV ... Naamswisseling: MOgroep wordt Sociaal Werk Nederland ... ... . Inmiddels hebben ook Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Voor Werkende Ouders zich bij het akkoord aangesloten. Maatschappelijke Brancheorganisaties (eBook) Maatschappelijke Brancheorganisaties is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Maatschappelijke Brancheorganisaties PDF te downloaden op onze website pianofortefestival.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Maatschappelijke Brancheorganisaties NL Actief is de branchevereniging van de erkende en onderneme ... Maatschappelijke brancheorganisaties - Berenschot.nl ... . We raden u aan het boek van Maatschappelijke Brancheorganisaties PDF te downloaden op onze website pianofortefestival.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Maatschappelijke Brancheorganisaties NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Bij NL Actief zijn zo'n 1000 locaties met in totaal 2,5 miljoen fitnessconsumenten aangesloten. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is in april 2016 opgericht door een aantal kinderopvangorganisaties vanuit een gedeelde visie op kinderopvang. Missie De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang ziet als een basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. De diversiteit onder onze leden is groot: in omvang en dienstverlening. Sociaal werk. Welzijnswerk. Buurtwerk. Wijkteams. Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening: keihard nodig! Sociaal Werk Nederland telt in januari 2019 ruim 460 leden. De gegevens hieronder zijn gebaseerd op het ledenbestand van 2018. Bronnen: Ledenbestand Sociaal Werk Nederland, januari 2019, Benchmark Sociaal Werk 2018 over 2017. Brancheorganisaties in de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid hebben het IMVO-convenant verzekeringssector ondertekend. Dit IMVO-convenant gaat over verantwoord beleggingsbeleid voeren door verzekeraars. En helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten. Brief Brancheorganisatie Kinderopvang, Boink en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang Lees later gepubliceerde informatie over de compensatieregeling op onze corona pagina Beste ouder(s), verzorger(s), Namens de samenwerkende organisatie Brancheorganisatie Kinderopvang, Boink en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang mailen ... Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. In dit protocol wordt ingegaan op een BDO voor maatschappelijke organisaties Het is een uitdagende tijd voor maatschappelijke organisaties. De samenleving individualiseert, leden en donateurs worden kritischer, loyaliteit is minder vanzelfsprekend en de overheid richt zich meer en meer op haar kerntaken. FCB: dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken biedt informatie, ondersteuning en praktische hulpmiddelen voor iedereen die werkzaam is in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. www.fcb.nl. Vereniging Hogescholen. Vereniging Hogescholen is de brancheorganisatie voor het hoger beroepsonderwijs. Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties naar Raad van State . Het kabinet heeft op 16 december de aangepaste Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) voor advies ingediend bij de Raad van State. In het voorjaar zal de Raad van State zijn advies aan het kabinet aanbieden. De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor de instellingen voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd en begeleid wonen. Ongeveer 60 instellingen zijn aangesloten bij de Federatie Opvang. Het is een sector waarin ruim 12.000 mensen werkzaam zijn met een omzet van 770 miljoen euro (2014). Brancheorganisatie Dit is een maatschappelijke samenwerkingsvorm. In de automobielbranche kennen wij verscheidene brancheorganisaties op verschillende niveaus. De RAI (Rijwiel- en Autoindustrie) is een brancheorganisatie op fabrikanten- en importeursniveau....

INFORMATIE

AUTEUR
D.P.J. Schmidt
DIMENSIE
6,70 MB
BESTANDSNAAM
Maatschappelijke Brancheorganisaties.pdf

OMSCHRIJVING

Woningcorporaties, ziekenhuizen en scholen, bedrijven in de sociale werkvoorziening, organisaties voor thuiszorg en welzijnsinstellingen en organisaties zoals zorgverzekeraars en nutsbedrijven. We noemen ze maatschappelijke ondernemingen. Ze worden geacht maatschappelijke doelen en een bedrijfsmatige werkwijze te combineren. Ze staan volop in de belangstelling door hun hybride karakter. De wijze waarop maatschappelijke ondernemingen publieke en commerciële waarden combineren leidt veelvuldig tot maatschappelijk debat, zonder een duidelijke uitkomst tot dusver.Maatschappelijke brancheorganisaties behartigen de belangen van deze organisaties. Dit boek biedt niet alleen inzicht in de veranderingen die zich in en rondom maatschappelijke branches voordoen, maar laat tevens zien voor welke uitdagingen en keuzen deze veranderingen de bijbehorende brancheorganisaties stellen.Op welke wijze organiseren ze de belangenbehartiging? Worden zij geacht, naast het behartigen van het economische of commerciële belang van hun leden, zoals elke brancheorganisatie doet, ook het maatschappelijke, publieke belang mee te wegen? Of zelfs normatief op te treden naar hun leden als het publieke belang daarom vraagt?Hoe gaan ze om met een veranderende identiteit van hun leden? Hoe kunnen ze hun divergerende leden bedienen en binden?Maatschappelijke brancheorganisaties is niet alleen interessant voor bestuursleden, managers en stafleden van maatschappelijke brancheorganisaties, maar zeker ook voor maatschappelijke ondernemers zelf en beleidsmakers op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening.Dedan P.J. Schmidt is managing consultant bij Berenschot en manager van de groep adviseurs die zich richt op branche- en beroepsorganisaties.Lieke van der Meeren is consultant bij Berenschot en maakt deel uit van de groep adviseurs die zich richt op branche- en belangenorganisaties.Frank A. Beemer is managing director bij Berenschot en geeft leiding aan de adviesgroep Procesmanagement.

Wil je het boek lezen?Maatschappelijke Brancheorganisaties in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur D.P.J. Schmidt. Lezen Maatschappelijke Brancheorganisaties Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN