Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling - G Krediet | Fthsonline.com

...rbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en financiële uitbuiting ... Ouderenmishandeling | SpringerLink ... . Thuis en in zorginstellingen Ouderenmishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms het idee dat er iets niet klopt. Maak je je zorgen om iemand? Of ben je zelf slachtoffer van mishandeling? Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in het contact met beroepskrachten. Bij ouderenmishandeling is er altijd sprake van een persoonlijke relatie, vaak gaat het om een naaste va ... Ouderenmishandeling - Regelhulp ... . Bij ouderenmishandeling is er altijd sprake van een persoonlijke relatie, vaak gaat het om een naaste van wie de oudere afhankelijk is bijv. de echtgenoot, een kind, kleinkind of ander familielid. Vormen van ouderenmishandeling Psychisch geweld (bijv. uitschelden of vernederen) Lichamelijk ... Ouderenmishandeling is mishandeling van mensen vanaf 65 jaar. Hiervan is sprake als iemand handelingen verricht of juist nalaat waardoor de oudere lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt. Vaak gebeurt dit door degene waarvan de oudere afhankelijk is voor hulp of verzorging. Eén op de twintig ouderen krijgt ooit te maken met ouderenmishandeling. Schokkende cijfers, vindt minister Hugo de Jonge. Mishandeling bij ouderen herkennen en aanpakken is niet makkelijk. Daarom ... Als u meer wilt weten over ouderenmishandeling kunt u hier terecht voor onder andere het bestellen van folders, het huidige cursusaanbod en links om aanvullende informatie te vinden. Links. De AU van ouderdom; Ouderenmishandeling, perspectieven voor hulpverlening (2000) Factsheet I: Algemene informatie Ouderenmishandeling (2009) Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling Het LPBO heeft als doel ouderenmishandeling te voorkomen, te signaleren en te bestrijden. LPBO website Steunpunten huiselijk geweld (SHG's) Hieronder treft u een overzicht aan van de Steunpunten huiselijk geweld (advies- en steunpunten) die momenteel actief zijn. Ouderenmishandeling is vaak een gevolg van overbelaste mantelzorg, echtelijke ruzies en opzettelijke mishandeling. De mishandeling kan bestaan uit lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksuele mishandeling. Het ... "Ouderenmishandeling 3e druk is een boek van Gerda Krediet uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036813693 Het boek Ouderenmishandeling is bedoeld voor professionals in de zorg die in hun werk te maken krijgen met ouderen die mishandeld worden. Het risico van ouderenmishandeling neemt toe met het ouder worden, vooral wanneer de oudere meer zorg nodig heeft en afhankelijk wordt van derden. Meestal wordt het slachtoffer mishandeld door een familie- of gezinslid, maar soms ook door een beroepskracht. Vaak is de mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger. Vormen van huiselijk geweld zijn onder meer: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling en verwaarlozing, kinderen als getuige van huiselijk geweld, ouderenmishandeling, minderjarige of volwassen kinderen die hun ouders mishandelen (oudermishandeling), seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel misbruik en seksueel geweld, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en huwelijkse ... Uit indrukwekkende cijfers over ouderenmishandeling blijkt dat het vaker voorkomt dan we denken. Dit zijn de cijfers achter ouderenmishandeling. Vormen van ouderenmishandeling. Jaarlijks worden ...

INFORMATIE

AUTEUR
G Krediet
DIMENSIE
8,16 MB
BESTANDSNAAM
Ouderenmishandeling.pdf

OMSCHRIJVING

Het boek 'Ouderenmishandeling' is bedoeld voor professionals in de zorg die in hun werk te maken krijgen met ouderen die mishandeld worden. Ouderenmishandeling is vaak een gevolg van overbelaste mantelzorg, echtelijke ruzies en opzettelijke mishandeling. De mishandeling kan bestaan uit lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksuele mishandeling.Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn vijftien casussen beschreven, waarna een analyse volgt van de gepleegde interventies en de resultaten. De casuïstiek is toegankelijk beschreven en maakt goed duidelijk wat ouderenmishandeling precies is, ook voor de nonprofessional.In het tweede deel worden interventiemogelijkheden beschreven die professionele hulpverleners concreet kunnen helpen bij de aanpak van ouderenmishandeling. Daarnaast vindt de lezer belangrijke informatie over wet- en regelgeving. 'Ouderenmishandeling' is een onmisbaar boek voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met ouderen: aandachtfunctionarissen, medewerkers Steunpunten Huiselijk Geweld, artsen, psychiaters, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, ouderenadviseurs en maatschappelijk werkers.Gerda Krediet werkte tien jaar als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij het Meldpunt Ouderenmishandeling van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Zij is nu directeur van Nood Zaak, een bureau voor advies, onderzoek en interventie bij ouderenmishandeling, en professioneel mentorschap.

Wil je het boek lezen?Ouderenmishandeling in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur G Krediet. Lezen Ouderenmishandeling Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN