Grenzen aan wildheid

Grenzen aan wildheid - Martin Drenthen | Fthsonline.com

...ordham University Press. Het temmen van het vee moet het eerst hebben plaatsgehad aan de grenzen van zulke weidegebieden ... Martin Drenthen - KNNV Uitgeverij ... . Aan de latere geslachten schijnt het derhalve toe, dat de herdersvolken uit gebieden afkomstig zijn, die niet alleen in het geheel niet de wieg van het mensengeslacht zijn, maar bovendien voor hun wilde voorvaderen en zelfs voor de mensen op de laagste trap van de barbaarsheid bijna onbewoonbaar waren. Aristoteles • Over dieren Aristoteles is de grondlegger van de biologie. Gedreven door een ongebreidelde belangstell ... Grenzen aan wildheid : wildernisverlangen en de betekenis ... ... . Aristoteles • Over dieren Aristoteles is de grondlegger van de biologie. Gedreven door een ongebreidelde belangstelling, een scherp waarnemingsvermogen en een onverzadelijke drang tot ordenen en verklaren, organiseerde hij een grootschalig onderzoeksproject dat tot doel had de dieren- en plantenwereld in al haar verscheidenheid in kaart te brengen en begrijpelijk te maken. Martin Drenthen is universitair hoofddocent bij de afdeling Filosofie & Wetenschapsstudies van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2003 op Grenzen aan wildheid, een onderzoek naar de morele betekenis van wildheid in ethische debatten rondom natuurontwikkeling.De laatste tijd richt zijn onderzoek zich op ethische en filosofische kwesties rond de verhouding tussen mens en landschap. De gecontroleerde wildheid van Frauke Wilken. ... een metafysische wereld die raakt aan nachtmerries, oerangsten, ... TheArtCouch brengt mensen samen die met passie over kunst schrijven, en buiten de grenzen van de gekende kunstwereld durven te kijken om daar talrijke creatieve geesten te ontdekken. We zijn geïnteresseerd in natuur die aan onze controle ontsnapt en gefascineerd door de grenzen van onze beschikkingsmacht. Maar in ons verlangen de maatschappij te ontvluchten nemen we onszelf onvermijdelijk mee. We lopen met hightech gadgets beladen door de natuur op zoek naar authentieke ervaringen van wildheid....

INFORMATIE

AUTEUR
Martin Drenthen
DIMENSIE
6,51 MB
BESTANDSNAAM
Grenzen aan wildheid.pdf

OMSCHRIJVING

Onze verhouding tot de natuur is chronisch dubbelzinnig. We benadrukken voortdurend de morele betekenis van de natuur, maar er zijn er tegelijkertijd van doordrongen dat onze natuurbedden op min of meer toevallige interpretaties berusten. De hedendaagse milieuethiek probeert de almacht van de mens tegenover de natuur te begrenzen en meer recht te doen aan de waarde van de natuur zelf. Maar hoe kunnen we voorkomen dat een dergelijke morele interpretatie van de natuur een nieuwe poging tot toe-eigening zal blijken? Daarom creëren natuurontwikkelaars nieuwe wildernissen als vrijplaatsen buiten de maatschappelijke orde. Maar dreigen we de wildernis niet juist kwijt te raken door de manier waarop we ons verlangen naar wildheid vormgeven? In dit boek wordt onze paradoxale natuurverhouding verhelderd aan de hand van het denken over natuur en moraal in het werk van Friedrich Nietzsche.

Wil je het boek lezen?Grenzen aan wildheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Martin Drenthen. Lezen Grenzen aan wildheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN