Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg

Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg - none | Fthsonline.com

...e van de zorg. Een gesprek dat nu vooral wordt gevoerd tussen gemeente en zorginstellingen ... Informatievoorziening aan kwetsbare mensen schiet tekort ... ... . Sommige oudere mensen met twee of meer chronische ziekten zijn kwetsbaar, anderen niet. Daarnaast is er een groep kwetsbare ouderen zonder chronische ziekten. Inzicht in de samenhang tussen de aanwezigheid van kwetsbaarheid en meerdere chronische ziekten kan bijdragen aan persoonsgerichte preventie van kwetsbaarheid. Hoe kun je als community 'zorgen voor' kwetsbare mensen? Er ligt een tafelkleed op tafel ... Zorgrobots maken de hoge verwachtingen in de zorg nog niet ... ... . Hoe kun je als community 'zorgen voor' kwetsbare mensen? Er ligt een tafelkleed op tafel - "gesprekstof". Op het tafelkleed staan vragen als 'waarover maak jij je zorgen?'.Gemaakt door de Zorgvrijstaat Rotterdam om vooral mensen in de wijken te betrekken bij de transitie van de zorg. Een gesprek dat nu vooral wordt gevoerd tussen gemeente en zorginstellingen. Dat stelt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) in het recente rapport 'Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen'. Deze cliënten, de meest kwetsbare groep in de ggz, lopen hierdoor nog steeds risico's. Samenhang Welzijn en Zorg voor (kwetsbare) ouderen Concretisering van de visie van het Ouderenberaad. 1. Uitgaan van ondersteuningsbehoefte van de (kwetsbare) cliënt Dit betekent een andere wijze van benaderen en omgaan met de cliënt dan tot heden veelal gebruikelijk is. Hiervoor wordt het begrip 'kantelen' gebruikt. Goede zorg voor kwetsbare ouderen vereist een sterke samenhang tussen het medische, verpleegkundige en maatschappelijk domein; de zorg vooral reactief is georganiseerd. De zorg begint pas na een incident. Bij ouderen is de kans op een incident erg groot. De toename van acute incidenten trekt een zware wissel op de oudere zelf en op de ... De afspraken over deze randvoorwaarden worden regionaal tussen de betrokken partijen gemaakt, passend bij de regionale situatie om de zorg voor kwetsbare ouderen op de gewenste wijze te kunnen bieden. Dynamisch. De handreiking is een dynamisch document. Met het pamflet 'Zorg voor Samenhang' vraagt huisartsen-actiecomité Het Roer Moet Om steun voor een oproep aan politiek en zorgsector om over oplossingen te gaan praten voor het gebrek aan samenhang in de zorg. 1 Visie op de huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen in Midden-Brabant 1 Inleiding Kwetsbare ouderen De ouderdom komt vaak met vele gebreken. Een opeenstapeling van (kleine) gebreken of tekorten maakt kwetsbaar. Kwetsbaarheid vergroot de kans op ernstige gezondheidsproblemen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2011) definieert kwetsbaarheid als: Kwetsbaarheid bij ouderen is het proces van ... De uitkomsten van het onderzoek worden benut voor het project DuurSaam Houten, een initiatief vanuit Zorg in Houten. Pilot door de Inspectie. Doel van de pilot van de IGZ is meer inzicht te verkrijgen in hoe de netwerkzorg voor (kwetsbare) ouderen in Houten is georganiseerd. Het onderzoek richtte zich op de samenwerking en samenhang in ......

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
12,97 MB
BESTANDSNAAM
Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg.pdf

OMSCHRIJVING

Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg

Wil je het boek lezen?Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Kwetsbare mensen over samenhang in de zorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN