Recht en praktijk financieel recht FR13 - Verzekering verzekerd?

Recht en praktijk financieel recht FR13 - Verzekering verzekerd? - N. Lavrijsen | Fthsonline.com

...sen . In het verleden werd aangenomen dat banken en verzekeraars nooit in staat van faillissement zouden geraken ... PDF Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening Een ... ... . De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat deze aanname niet juist is. Verschillende ... Hierdoor wordt inzicht verkregen in de eventuele overlap en/of hiaten van de verschillende saneringsregelingen en het faillissement met betrekking tot deze gevolgen en kan antwoord worden gegeven op de vraag of de verzekering daadwerkelijk verzekerd is. Dit boek is voorzien van een hardcover. Verkorte citeerwijze: Knopper, Toegankelijkheid, ADR en effectendienst ... Recht en Praktijk - Verzekeringsrecht ... . Dit boek is voorzien van een hardcover. Verkorte citeerwijze: Knopper, Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening (R&P nr. FR16) 2018/[paragraafnummer] Volledige citeerwijze: R. Knopper, Toegankelijkheid, ADR en effectendienstverlening (Recht en Praktijk nr. FR16), Deventer: Wolters Kluwer 2018 Ontwerp omslag: Bert Arts bNO ISBN 978 90 13 14922 7 ISBN 978 90 13 14923 4 (E-book) Verzekeren tegen werkloosheid De werkloosheid loopt sinds 2008 flink op in Nederland. Wie een eigen woning heeft kan in de problemen raken bij ontslag. Ook bij een huurwoning kunnen problemen ontstaan. Niet altijd is er recht op bijstand en de ww-uitkering is vaak maar erg kort. Het per 1 januari 2006 geïntroduceerde artikel 7:942 BW over verjaring is per 1 juli 2010 gewijzigd. Daardoor is onder meer het vereiste van een aangetekende dekkingsontzegging komen te vervallen en wordt verder een algemene verjaringstermijn van 3 jaar gehanteerd. De termijn van 6 maanden bij de dekkingsontzegging is komen te vervallen.Artikel 7:942 BW (oud)In artikel 7:942 lid 2 BW (oud ... Verzekering verzekerd N. Lavrijsen. Ebook . In het verleden werd aangenomen dat banken en verzekeraars nooit in staat van faillissement zouden geraken. De afgelopen ... Beschrijving Recht en praktijk financieel recht: Verzekering verzekerd ... Een verzekeringscontract is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer, waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd. 4.jpg De verzekeraar zal een bepaalde prestatie moeten leveren, als het contractueel gedekte risico zich voordoet. Zelfs indien u verzekerd bent riskeert u een bestraffing wanneer u het bewijs hiervan niet in uw wagen bewaart. Rijden zonder verzekering. Indien u rijdt zonder geldige verzekering voor uw wagen draagt u een enorm, en vooral financieel, risico. In Nederland bestaat een verplichting om een zorgverzekering af te sluiten. Nederlanders die niet verzekerd zijn, hebben geen recht op medische zorg. In de praktijk krijgen ze toch medische zorg in het geval ze het nodig hebben. De rekening hiervoor moeten ze zelf betalen. Deze rekening blijft vaak onbetaald. Van verzekeraars en tussenpersonen wordt een hoge mate van zorg verlangd. Transparante producten en begrijpelijke informatie, daar gaat het om. Een terrein waarop onze advocaten van de sectie Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht meer dan thuis zijn. Onze sectie vindt het belangrijk onze kennis en ervaringen te delen met onze cliënten. Dat is jammer want een dubbele verzekering is weggegooid geld. Dubbel verzekerd, maar geen dubbele uitkering! Wanneer iemand voor het eerst in contact komt met ons kantoor nemen wij daar graag de tijd voor. Standaard nemen wij dan alle verzekeringen door die de betreffende klant in het verleden "hier en daar" heeft afgesloten. Nederlanders zijn in het algemeen een spaarzaam volkje en houden van zekerheid. Wij verzekeren ons daarom graag tegen allerhande risico´s en leggen ijverig geld opzij voor de oude dag. Ons land beschikt daardoor over een stelsel van private en publieke verzekeringen en voorzieningen, waar andere landen om ons heen met recht jaloers op kunnen zijn. Dit boek behandelt het overheidstoezicht op particuliere verzekeringsondernemingen in al zijn facetten. De tweede druk is geheel geactualiseerd qua wetgeving, jurisprudentie en literatuur. In de afgelopen twee jaar is de toezichtwetgeving behoorlijk veranderd. Na een korte historische schets wordt een analyse gegeven van de kernbegrippen van het toezicht respectievelijk de kenmerken waaraan ... Buy Verzekering verzekerd? (Recht en praktijk financieel recht) 01 by Noortje Lavrijssen (ISBN: 9789013130249) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2018 De Belgische wetgeving kent voorlopig nog geen specifieke regelgeving omtrent het verzekeren van cyberrisico's. De Wet betreffende de verzekeringen (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen) geldt dus onverkort als grondslag voor deze nieuwe risico's. Mr. Ignace Lapla...

INFORMATIE

AUTEUR
N. Lavrijsen
DIMENSIE
8,11 MB
BESTANDSNAAM
Recht en praktijk financieel recht FR13 - Verzekering verzekerd?.pdf

OMSCHRIJVING

In het verleden werd aangenomen dat banken en verzekeraars nooit in staat van faillissement zouden geraken. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat deze aanname niet juist is. Verschillende banken (zoals Van der Hoop Bankiers en DSB Bank) en verzekeraars (zoals Vie d’Or en Ineas) zijn failliet gegaan.Een particulier of bedrijf sluit een verzekeringsovereenkomst met een verzekeraar met het doel bepaalde risico’s te laten dragen door een verzekeraar. Vooral gebeurtenissen waarbij de kans dat deze plaatsvinden relatief klein is maar waarbij de financiële gevolgen groot zijn, worden verzekerd.Omdat particulieren en bedrijven soms in hoge mate afhankelijk zijn van verzekeraars, is het van belang dat de financiële risico’s ook daadwerkelijk worden gedragen door de verzekeraar. De wetgever heeft verschillende saneringsregelingen in het leven geroepen om het faillissement van een verzekeraar te voorkomen: de onteigeningsregeling, de overdrachtsregeling, de opvangregeling en de noodregeling.In dit boek Verzekering verzekerd? worden de gevolgen van deze saneringsregelingen voor verzekerden met betrekking tot de dekking en de voortzetting van de verzekeringsovereenkomst afgezet tegen de gevolgen van een faillissement. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de eventuele overlap en/of hiaten van de verschillende saneringsregelingen en het faillissement met betrekking tot deze gevolgen en kan antwoord worden gegeven op de vraag of de verzekering daadwerkelijk verzekerd is.

Wil je het boek lezen?Recht en praktijk financieel recht FR13 - Verzekering verzekerd? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur N. Lavrijsen. Lezen Recht en praktijk financieel recht FR13 - Verzekering verzekerd? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN