Inleiding tot het nieuwe bv-recht

Inleiding tot het nieuwe bv-recht - C.A. Schwarz | Fthsonline.com

... in huis (NL) In het nieuwe BV recht kunnen statutair verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard worden opgelegd aan aandeelhouders tegenover de vennootschap, maar ook tegenover mede aandeelhouders en derden ... Vind inleiding recht in Schoolboeken op Marktplaats ... . In hetzelfde artikel werd de mogelijkheid tot het aanleggen van statutaire aanbiedingsverplichtingen of kwaliteitseisen neergelegd 9. DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Inleiding tot het nieuwe bv-recht. 18,50. Verkoop door bol.com In winkelwagen P. van Schilfgaarde; Van de BV en de NV Tweedehands. 6,95. Verkoop door Tim van den Bogaard. In winkelwagen W. Bosse; Flex BV, Tekst & Toelichting. 99,00. Verkoop doo ... bol.com | Inleiding tot het nieuwe bv-recht ... ... . 18,50. Verkoop door bol.com In winkelwagen P. van Schilfgaarde; Van de BV en de NV Tweedehands. 6,95. Verkoop door Tim van den Bogaard. In winkelwagen W. Bosse; Flex BV, Tekst & Toelichting. 99,00. Verkoop door bol.com In winkelwagen Inleiding tot het nieuwe bv-recht: de belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012: Amazon.es: C.A. Schwarz: Libros en idiomas extranjeros Flexibilisering van het BV-recht in het leven geroepen.1 De opdracht die de Expertgroep meekreeg was: "Aanbevelingen te doen met betrekking tot knelpunten en lacunes in het BV recht zoals deze in de praktijk en de literatuur worden gesignaleerd." Op 13 november 2003 is de Expertgroep voor het eerst bijeen gekomen. Na Scopri Inleiding tot het nieuwe bv-recht: de belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 di C.A. Schwarz: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon. Inleiding: tot 8TB. Bijna twee ... waar het tot dusver voornamelijk eerst mlc ... 270, 540 en 970 euro, dus nog altijd 12 tot ruim 13 cent per gigabyte. We vergelijken de nieuwe 870 QVO met ......

INFORMATIE

AUTEUR
C.A. Schwarz
DIMENSIE
4,38 MB
BESTANDSNAAM
Inleiding tot het nieuwe bv-recht.pdf

OMSCHRIJVING

Per 1 oktober 2012 verandert het BV-recht ingrijpend. In dit boek worden kort en helder de belangrijkste wijzigingen uiteengezet. De aanpassing van het BV-recht behelst onder meer dat de aandeelhouder voor langere tijd in de BV kan worden gebonden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheid om statutair bad leaver-bepalingen op te nemen of door statutair onoverdraagbare aandelen te scheppen. Ook kunnen na 1 oktober 2012 statutair allerlei verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard worden opgenomen. Deze afspraken kunnen bestaan in de onderlinge relatie tussen aandeelhouders, maar ook jegens de vennootschap of derden. Daarnaast kan er in ruime mate worden gevarieerd in aan aandelen verbonden zeggensmacht of vermogenswaarde en worden overbodige wettelijke regelingen geschrapt, zoals de wettelijk verplichte beperkte overdraagbaarheid van aandelen alsook het overgrote deel van het kapitaalbeschermingsrecht. Ten slotte zijn ook op andere terreinen een aantal zaken gewijzigd, zoals de verbetering van de geschillenregeling van art. 2:335 e.v. BW, welke regeling ziet op de bescherming van beklemde minderheden. Dit boek bevat tevens de toepasselijke wetsbepalingen uit Boek 2 BW en het overgangsrecht

Wil je het boek lezen?Inleiding tot het nieuwe bv-recht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.A. Schwarz. Lezen Inleiding tot het nieuwe bv-recht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN