Pure toewijding aan Jezus Christus in het dagelijkse leven

Pure toewijding aan Jezus Christus in het dagelijkse leven - Jildert de Boer | Fthsonline.com

...hter toe aan de influistering van de satan om ongehoorzaam te zijn tegenover God ... Home, Jildert de Boer, Verdieping en Aansporing ... . ... het Rijk van Jezus Christus op aarde. Toewijding van zichzelf aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, ... het leven en de vrede. Toewijding aan O.L.Vrouw van de Wonderdadige Medaille ... het bidden van de Liturgie der Uren en van de dagelijkse H. Rozenkrans, het opdragen ter uwer eer van de H. Eucharistie op de eerste zaterdag van de maand en een religieuze en sobere ... Pure toewijding aan Jezus Christus. 11041. Auteur. Type boek. Recensie. Datu ... bol.com | Pure toewijding aan Jezus Christus in het ... ... ... Pure toewijding aan Jezus Christus. 11041. Auteur. Type boek. Recensie. Datum. Waardering. Boer, Jildert de. Christelijk leven. Saskia Schouten. 10-09-2011. BESTEL. ... is, dan mist het woord (gedeeltelijk) zijn uitwerking voor onszelf en onze omgeving. Dit gegeven wordt uitgebreid aan de orde gesteld in het hoofdstuk: ... Jezus Christus zal eerst een zaadje van Zijn leven in uw binnenste moeten planten, waarna het kan groeien. Het naar de kerk gaan of op de kansel staan geeft u nog geen garantie dat u wederomgeboren bent. Het klinkt misschien hard, maar het is de waarheid. Dan ben je dood voor God. En als je dood bent, kun je niet groeien. Deze wonderen onthullen ten volle Gods autoriteit en macht. Het werk dat de Heer Jezus verrichtte, kan door geen enkele mens worden gedaan. Deze feiten bewijzen: De Heer Jezus Christus is de Geest van God die in Zijn vlees wordt gerealiseerd, en Hij is de volstrekt complete God Zelf, dus zijn Hij en Jehova God één. We weten dat als wij een normale relatie willen houden met God en voortdurend willen groeien in ons geestelijke leven, de geestelijke toewijding van elke dag heel erg belangrijk is. Echter; onze vele dagelijkse bezigheden zoals een drukke studie, ons drukke werk, de complexe persoonlijke relaties en de verschillende kleinigheden uit het dagelijks leven maken ons hart moeilijk kalm voor God ... De historisch-kritische benadering van Jezus tracht via een wetenschappelijke methode de geschiedenis van Jezus van Nazareth te reconstrueren. Deze methode bestaat voornamelijk uit kritische analyse van de bronnen en van de culturele en historische matrix van Jezus om zo te beargumenteren wat de relatie is tussen de overgeleverde herinneringen en wat er in het leven van Jezus gebeurd is. Leven in verbondenheid: gespreksvragen Hieronder staan bij elk hoofdstuk uit dit boek vragen en gesprekspunten geformuleerd. Ze hebben als doel het gesprek op gang te brengen: een persoonlijk gesprek dat hopelijk wordt gekleurd door een sfeer van groeiende verbondenheid. Jezus Christus of Jezus van Nazareth (betekenis naam: Jezus; Verlosser. Christus; Gezalfde) was een bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God. In de islam gelooft men dat Jezus (daar kennen ze hem ook wel als Isa) een profeet (boodschapper van God) was, maar wordt Hij niet als de Zoon van God gezien. Oefen godvruchtige toewijding zoals Christus dit deed. 1 De bijbelse uitdrukking „godvruchtige toewijding" heeft betrekking op onze grote eerbied en loyale dienst voor Jehovah God. Onze Heer Jezus Christus was het belangrijkste toonbeeld van godvruchtige toewijding. 2 Door zijn levenswandel hier op aarde onderscheidde Jezus zich als iemand met een volmaakte godvruchtige toewijding....

INFORMATIE

AUTEUR
Jildert de Boer
DIMENSIE
7,74 MB
BESTANDSNAAM
Pure toewijding aan Jezus Christus in het dagelijkse leven.pdf

OMSCHRIJVING

In dit boek komen een aantal thema's naar voren die betrekking hebben op het praktische, christelijke leven. Op pittige wijze laat de auteur zien dat het voor een christen van wezenlijk belang is op alle terreinen van het leven puur aan Jezus Christus te zijn toegewijd. Tal van onderwerpen komen in beknopt bestek aan bod:> sterven en opstaan> herleving en opwekking> luisteren en spreken> woorden en daden> eigen houding en het draagvermogen van de ander > eigen leven en ons getuigenis > Gods licht naar binnen en naar buiten > werken vanuit de rust > leven voor mensen of voor Gods aangezicht > echtheid of schijn > jaloers op of blij met de ander > religie of relatie > gered of gereed > blijdschap en ernst > lofprijzing en beproevingen > menselijk en geestelijk dienen > huwelijk en kinderopvoedingDe schrijver spoort christenen vurig aan om eenvoudig en louter toegewijd aan hun Meester te leven en dit ten volle in Gods kracht uit te werken in het persoonlijke dagelijks leven.

Wil je het boek lezen?Pure toewijding aan Jezus Christus in het dagelijkse leven in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jildert de Boer. Lezen Pure toewijding aan Jezus Christus in het dagelijkse leven Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN