Utrechtse studies 10 - De goddeloosheid van de wetenschap

Utrechtse studies 10 - De goddeloosheid van de wetenschap - M. Sarot | Fthsonline.com

... door Rijnsweerd Zuid aanleggen om het zeer drukke kruispunt van de Platolaan en de Weg tot de Wetenschap te ontlasten ... Den Haag destijds (2e hands) - 9789064697388-A ... . Bussen, fietsers en automobilisten rijden al over dit kruispunt en vanaf december ook de trams van de Uithoflijn. Wetenschapsgeschiedenis is het vakgebied van de "geschiedenis van de wetenschap", dat uiteenvalt in verschillende deelgebieden.Zo bestaat er een geschiedenis van de filosofie, en een geschiedenis van de natuurkunde.Elke wetenschap kan dus haar eigen verleden onderzoeken, terwijl daarnaast de wetenschapsgeschiedenis een vakgebied v ... Utrechtse studies - De goddeloosheid van de wetenschap deel 10 ... .Elke wetenschap kan dus haar eigen verleden onderzoeken, terwijl daarnaast de wetenschapsgeschiedenis een vakgebied vormt binnen de historische wetenschap. Request PDF | On Jan 1, 2006, M. Sarot and others published De Goddeloosheid van de wetenschap: Theologie, geloof en het gangbare wetenschapsideaal | Find, read and cite all the research you need ......

INFORMATIE

AUTEUR
M. Sarot
DIMENSIE
8,26 MB
BESTANDSNAAM
Utrechtse studies 10 - De goddeloosheid van de wetenschap.pdf

OMSCHRIJVING

Marcel Sarot is wijsgerig theoloog en doordenkt vanuit de filosofie theo-logische vraagstukken, waaronder de vraag hoe en op welke wijze de theologie zelf weten- schap kan zijn. Vanuit j het UtrechtsUniversiteitsfonds bezet hij een leerstoel over deze vraagstukken. Zijn inaugurele rede is in een appendix bij dit boek opgenomen.Wat kan er wetenschappelijk over God gezegd worden? Binnen de gangbare wetenschapsopvat-ting moet het antwoord op deze vraag luiden: niets! Uitspraken over God kun je immers niet toetsen aan de hand van herhaalbare experimen-ten, en God is nooit en nergens direct waarneem-baar.Als bij voorbaat vaststaat dat de wetenschap niets over God kan zeggen, wat zegt dit dan over die wetenschap? Is een wetenschap die sommige zaken bij voorbaat uitsluit, nog wel wetenschap? Wat zegt het over christelijk geloof? Kun je wel geloven in zaken die zich onttrekken aan elke wetenschappelijke waarneming? En wat zegt het voor de theologie, die het tegelijk over God wil hebben en wetenschap wil zijn?Vanuit deze vragen bespreekt Marcel Sarot de ver-houding tussen theologie en andere wetenschap-pen, waarbij het uiteindelijk om de vraag gaat of wetenschap God-loos is of goddeloos.

Wil je het boek lezen?Utrechtse studies 10 - De goddeloosheid van de wetenschap in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M. Sarot. Lezen Utrechtse studies 10 - De goddeloosheid van de wetenschap Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN