De traditie en het verlichte denken

De traditie en het verlichte denken - J. de Jong | Fthsonline.com

...en. Het is een nieuwe manier van denken, de verlichting begon rond 1650 ... Samenvatting Geschiedenis H3 kennen en kunnen (2e klas ... ... . Geloof en traditie maakte plaats voor logische en verstandelijke redenering. De verlichte denkers hadden kritiek op de kerk, het bestuur en de samenleving. Wat vonden Verlichte denkers niet goed aan de standensamenleving en het bestuur in Frankrijke en de Republiek? Het verlichte denken was even ondergronds gegaan. De aansluiting bij Frankrijk leek de Bataafse Republiek na enkele jaren weer aan vernieuwing te helpen. ... De traditie en de eigenschappen die Felix Meritis vertegenwoordig ... Het verlichte denken van de 'Aufklärung' en de godsdienst ... ... . ... De traditie en de eigenschappen die Felix Meritis vertegenwoordigt behoren tot het beste wat Nederland en Amsterdam te bieden heeft. Kenmerkend aspect 27: Rationeel optimisme en 'verlicht denken' werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen bij tijdvak 7: Pruiken en Revoluties. De Verlichting is een geestelijke stroming die ontstond in de late 17e eeuw en duurde tot het einde van de 18e eeuw, met als kernidee dat de mens door rationeel denken (door het ... Het boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming die volgens de overlevering werd gesticht door Gautama Boeddha, de "historische Boeddha", die volgens de overlevering in de 6e en 5e eeuw v.Chr. in het noorden van India leefde. Boeddhisme ontstond uit lokale religieuze tradities, en in interactie met ritualistische en ascetische stromingen binnen het Brahmanisme, een van de ... Download Citation | De traditie en het verlichte denken. Politieke theorie, de burger en het publieke debat in de Republiek (1650-1704) | Tradition and Enlightenment explores the significance of ... Kenmerkend aspect 27: het rationeel optimisme en verlicht denken in godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. De verlichting is de periode waarin er een kritische houding ontstond tegenover geloof en traditie. In de Joodse traditie zit het tegenspreken en de eigen verantwoordelijkheid, ... in het algemeen en ik wilde in dat comment gaan uitleggen dat er een wereld van verschil is tussen de Joods-Christelijk-Verlichte traditie en de islam. ... (In de islam is individualisme en zelf denken het begin van alle zonde!) - als hij zegt: ... Voltaire behoorde tot de gematigden en stelde dat slechts een klein deel van de bovenlaag geschikt was voor het redelijk denken en dat 90% van de bevolking geen verlichting verdiende. Gematigde denkers meenden dat de mogelijkheden van het verstand en de rede beperkt waren. Het doorvoeren van verlichte ideeën kon gevaarlijk zijn. Halverwege de 17e eeuw ontstond het verlicht denken. Empirisme en rationalisme stelden oude inzichten ter discussie. Traditie en (bij)geloof moesten plaatsmaken voor verstand en rede. Tevens streden de verlichte denkers tegen intolerantie en misbruik van macht door kerk en staat. Alle verlicht citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op ... doet me altijd denken aan een lamp die zich verbaasd afvraagt hoe het komt dat de kamer zo mooi verlicht is. George Bernard Shaw Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950-+ +15. Traditie is als een lantaarn: de domme houdt ... En het toont aan hoe gemakkelijk de antieke traditie, het christendom en moderne Europese denken met elkaar verbonden werden. Paulus citeerde vele bijbelteksten die zijn pleidooi voor gelijkheid ondersteunden. Het was zeker geen toeval dat de zaligmaker in eenvoudige omstandigheden was geboren! Alles draaide om natuurlijke rechten. De kerstboom is het symbool voor de vruchtbaarheid hetgeen is terug te voeren op de geboorte van Jezus. De versiering en het verlichten van de boom kan worden herleid naar de midwinterviering. In vroegere tijden is het gewoonte om de boom te verbranden hetgeen voor warmte en licht zorgt. De kerstkrans is rond en staat voor de eeuwigheid. De ... Kenmerkende aspect: Rationeel optimisme en 'verlicht denken' dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek en sociale verhoudingen. Rationalisme =hetgebruiken van gezond verstand (rede/ratio) waarbij kennis gaat boven tradities en geloof) Rationeel denken in de geschiedenis: De spraakmakende theoloog C.J. den Heyer voelt zich uitgedaagd om ook deze voorgangers opnieuw tot leven te wekken. In twintig portretten, van Erasmus en Hugo de Groot tot Miskotte, Schillebeeckx en Kuitert schetst hij hoe het denken over de Bijbel in de loop der eeuwen veranderd is. Ook in de 21e eeuw is deze traditie onze aandacht meer dan waard. Geen traditie Geen machtsmisbruik Gaat uit van de ratio/denken ratio-nalisme Systematisch bestuderen van de mens Geloof in ... Door de verlichting gingen mensen anders denken over geloof. Verlichte denkers willen tolerantie voor alle geloven/denkwijzen. ... de standenstaat en de kerk. Hij verbood het drukken en verkopen van verlichte literatuur. Want het woord 'verlichting' lijkt veel in zich te hebben wat westerse culturen onderscheidt van islamitische. Scheiding van kerk en staat, rationaliteit, wetenschap en vri...

INFORMATIE

AUTEUR
J. de Jong
DIMENSIE
9,41 MB
BESTANDSNAAM
De traditie en het verlichte denken.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?De traditie en het verlichte denken in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J. de Jong. Lezen De traditie en het verlichte denken Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN