Voor wie is de erfenis?

Voor wie is de erfenis? - Paul de Beer | Fthsonline.com

... van de draagkrachtvermeerdering. Net zoals inkomsten uit arbeid of winst worden belast, worden ook de inkomsten uit erfenis belast ... Wanneer gaat notaris erfenis afhandelen? - DoeHetZelfNotaris ... . Er bestaat dus een goed te verdedigen rechtsgrond voor de erfbelasting. Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Sinds 2018 gelden er nieuwe regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen. Trek de vrijstelling eerst van uw erfenis af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage ber ... Wie erven van een overledene? ... . Trek de vrijstelling eerst van uw erfenis af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw erfbelasting. Is de waarde van uw erfenis hoger dan € 126.723? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt. Schuldeisers van de overledene zien in de boedelbeschrijving of er een positief saldo is en of er bezittingen zijn die verkocht kunnen worden. Via het boedelregister kunnen schuldeisers opzoeken met wie ze contact moeten opnemen voor inzage in de boedelbeschrijving. Voor de nabestaanden is het prettig als de verdeling van de erfenis goed geregeld is. Daarom stellen veel mensen een testament op. Zo voorkom je onduidelijkheden over de nalatenschap. Is er geen testament? Dan schrijft de wet voor wie de erfgenamen zijn. Een bijzondere positie is in het erfrecht verder uitgebouwd voor de langstlevende . Als langstlevende partner mag u 'ongestoord voortleven': u hebt de beschikking over het vermogen en uw kinderen krijgen een vordering op hun deel. Wat is een erfenis? De waard...

INFORMATIE

AUTEUR
Paul de Beer
DIMENSIE
10,37 MB
BESTANDSNAAM
Voor wie is de erfenis?.pdf

OMSCHRIJVING

Sinds Thomas Piketty krijgt vermogensongelijkheid in Nederland veel aandacht. De rol van erfenissen is daarbij tot nu toe onderbelicht gebleven. Dat is opvallend omdat een belangrijk deel van de vermogens van particulieren afkomstig is van erfenissen. Reden genoeg om het fenomeen 'erfenis' onder de loep te nemen. Leiden erfenissen tot grotere ongelijkheid? Waarom is er zoveel weerzin tegen erfbelasting? Hoe verdeel je het familiebedrijf? Hoe anders is het islamitisch erfrecht? Hoe verloopt het politieke debat over de erfenis? Voor wie is de erfenis? Die vraag wordt in dit boek van vele kanten belicht. Niet alleen juridisch en economisch, maar ook sociologisch, antropologisch, ethisch, historisch en uiteindelijk ook politiek. De erfenis en de verdeling daarvan blijken niet alleen een zaak van gelijkheid maar ook van vrijheid en familiegevoel. Een rechtvaardige verdeling kan niet zonder een regulerende overheid. Met medewerking van Jens Beckert, Sjaak van der Geest, Jos van Hezewijk, Flip de Kam, Sem de Maagt, Ilse Matser, Ingrid Robeyns, Susan Rutten, Jan Slager, Wendy Schrama, Tim van der Valk en Inge van Vijfeijken.De redactie is van Paul de Beer, bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, Jelle van der Meer, journalistiek onderzoeker, Janneke Plantenga, hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht en Wiemer Salverda, emeritus hoogleraar Arbeidsmarkt en Ongelijkheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Wil je het boek lezen?Voor wie is de erfenis? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Paul de Beer. Lezen Voor wie is de erfenis? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN