Politieke ministeriële verantwoordelijkheid

Politieke ministeriële verantwoordelijkheid - I.A. Van Der Driessche | Fthsonline.com

... (handelen of nalaten dat de minister daadwerkelijk zélf heeft uitgevoerd) ... Wat is de betekenis van Politieke ministeriele ... ... . Ministeriële verantwoordelijkheid is de staatsrechtelijke rechtsfiguur waarbij de ministers en niet het staatshoofd, de Koning, verantwoordelijk zijn voor de daden van het staatshoofd.De verantwoordelijkheid wordt meestal afgelegd in het parlement.Dit principe is daarom een belangrijk beginsel in landen met een parlementair systeem en geldt in de meeste hedendaagse democratieën. Gegeven de grote maatschappelijke en politieke veranderingen van de laats ... bol.com | Politieke ministeriële verantwoordelijkheid ... ... . Gegeven de grote maatschappelijke en politieke veranderingen van de laatste decennia is publieke aanspreekbaarheid door middel van de ministeriële verantwoordelijkheid relevanter dan ooit. Om deze goed te laten werken, is een transparant en correct samenspel nodig tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren. De politieke ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat de ministers (tot op een bepaalde hoogte) verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun ambtenaren. In Nederland bestaat de Staten-Generaal uit de Eerste en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer kent 75 leden, terwijl de Tweede Kamer uit 150 leden bestaat. Dit betekent dat de ministers politiek verantwoordelijk zijn voor het optreden van de Koning (zij leggen daarover verantwoording af aan het parlement). De (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid bestaat sinds de Grondwetsherziening onder leiding van Thorbecke in 1848. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt in de politiek-ambtelijke verhoudingen als het ware in de praktijk, weliswaar niet opzettelijk, 'verkokerd' vertaald. (...

INFORMATIE

AUTEUR
I.A. Van Der Driessche
DIMENSIE
9,36 MB
BESTANDSNAAM
Politieke ministeriële verantwoordelijkheid.pdf

OMSCHRIJVING

Politieke ministeriële verantwoordelijkheid wordt beschouwd als een hoeksteen in elk parlementair bestel. Het is Nederlandse rechtsgeleerden opgevallen dat het begrip 'politieke ministeriële verantwoordelijkheid' in een groot aantal Europese staatsstelsels een andere betekenis blijkt te hebben, maar een verklaring hiervoor ontbreekt. Dit onderzoek poogt te achterhalen waarin het verschil tussen het Nederlandse begrip enerzijds en het begrip in Frankrijk, België en Duitsland anderzijds ligt. Het gaat niet louter om een definitiekwestie. De verklaring voor dit verschil is immers te vinden in de grondslagen van het constitutionele stelsel. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor staatsrechtbeoefenaars die politieke ministeriële verantwoordelijkheid bestuderen, en voor iedereen die geïnteresseerd is in rechtsvergelijkend staatsrecht.

Wil je het boek lezen?Politieke ministeriële verantwoordelijkheid in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur I.A. Van Der Driessche. Lezen Politieke ministeriële verantwoordelijkheid Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN