'Raadsman, heeft u nog raad?'

'Raadsman, heeft u nog raad?' - Erwin Kamp | Fthsonline.com

...ig. Jezus Christus is de Wonderbare Raadsman ... 'Raadsman, heeft u nog raad?' tweedehands kopen - | Books ... ... . Ik wil nog een belangrijke verschil noemen tussen Jezus en andere raadsmannen. Als wij bij een raadsman komen voor raad, dan is het belangrijk om de juiste vraag te kunnen stellen. Een verkeerde vraag kan leiden tot verkeerde raad. En dan moet u weer terug komen. U bent misschien behoorlijk van slag en u krijgt ook nog eens te horen dat u in verzekering gesteld wordt. U heeft nog geen advocaat gezien of gespro ... 'Raadsman, heeft u nog raad?' | Uitgeverij Papieren Tijger ... . U heeft nog geen advocaat gezien of gesproken, maar de politie mag en kan u wel verhoren. In veel gevallen is het dan verstandig om u te beroepen op uw zwijgrecht en (nog) geen verklaring(en) af te leggen totdat u met een advocaat gesproken hebt. Als uw kind door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht wordt van een strafbaar feit en het OM de zaak voor de rechter brengt, zijn de regels van het jeugdstrafrecht van toepassing. Deze regels wijken op bepaalde onderdelen af van de regels van het gewone strafrecht en gaan onder andere over de rol van u als ouder en die van de advocaat.. De kinderrechter beoordeelt of uw kind het strafbare ... Daarmee is nog niet de vraag beantwoord of ook fouten (niet van de ... rechtspraktijk. Illustratief is een zaak die leidde tot een arrest van de Hoge Raad in 2005.2 De verdachte was in hoger beroep wegens een Opiumwetdelict veroordeeld tot 47 maanden ... Naar achteraf is gebleken heeft de toenma-lige raadsman verzuimd hoger beroep in te ... De Raad heeft op 5 februari 2016 op grond van door het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangereikte kaders een beleidsregel vastgesteld op grond waarvan een raadsman ook het verhoor van aangehouden meerderjarige verdachten op basis van een vergoeding kan bijwonen. De Raad heeft op 22 juni 2011 advies uitgebracht over het conceptwetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte, diens aanhouding en voorgeleiding aan de officier van justitie, de inverzekeringstelling en het recht op NIJMEGEN - Sander Drijber, advocaat in de Hilckmann-affaire, krijgt een tik op de vingers van de Raad van Discipline. De raadsman heeft, zo oordeelt dit tuchtcollege voor de advocatuur, financieel ... Vervolgens heeft de redactie nog enkele keren met deze raadsman van klager over de zaak gesproken. De raadsman heeft niet gevraagd om de uitzending vooraf te mogen zien. Evenmin heeft hij laten weten dat hij niet wilde dat het item over klager zou worden uitgezonden. De raadsman heeft erkend dat hij zich niet middels een brief aan de griffier heeft gesteld, maar heeft een brief aan het hof getoond die zich niet onder de aan de Hoge Raad toegezonden processtukken bevindt en waarvan het hof heeft vastgesteld dat deze zich ook niet heeft bevonden onder de stukken die de politierechter tot zijn beschikking had ten tijde van de behandeling van de strafzaak in ... Al met al heeft het recht op bijstand van een raadsman de afgelopen tien jaar aardig wat veranderingen doorgemaakt. Het valt toe te juichen dat de Hoge Raad mei 2017 opnieuw besliste dat het zo makkelijk nog niet is om aan een vormverzuim, bijvoorbeeld het niet wijzen op het recht op bijstand van een raadsman, voorbij te gaan. raadsman, acht de beroepscommissie aannemelijk dat klager dit verzoek op vrijdag wederom heeft gedaan. Los daarvan stond het verzoek van donderdag nog. De noodzaak van contact met zijn raadsman bestond nog steeds. Dat geen gelegenheid voor telefonisch contact bestond, is niet aannemelijk geworden. Raadsman 1) Adviseur 2) Advocaat 3) Beroep 4) Consulent 5) Gids 6) Jurist 7) Mentor 8) Orakel 9) Patroon 10) Pleitbezorger 11) Pleiter 12) Raadgever 13) Raadsheer 14) Rader 15) Rechtsadviseur 16) Rechtsgeleerd adviseur 17) Rechtskundige term 18) Verdediger 19) Vraagbaak 20) Wetgeleerde...

INFORMATIE

AUTEUR
Erwin Kamp
DIMENSIE
12,29 MB
BESTANDSNAAM
'Raadsman, heeft u nog raad?'.pdf

OMSCHRIJVING

‘Raadsman, heeft u nog raad?’ geeft een authentiek en openhartig beeld van het werk van humanistisch geestelijk verzorger Erwin Kamp bij het Korps Mariniers. Na het afronden van zijn opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek wordt hij als raadsman bij dit keurkorps geplaatst.In de tien jaar die daarop volgen, reist hij met de mariniers de wereld rond. Erwin beschrijft in ‘Raadsman, heeft u nog raad?’ zijn uiteenlopende ervaringen als humanistisch raadsman binnen de krijgsmacht. Hij geeft inzicht in zijn werk bij de opleiding van de mariniers in Rotterdam, tijdens zijn uitzendingen met hen in Ethiopië/Eritrea en Irak en zijn plaatsing op Curaçao. Daarbij komen niet alleen de fysiek zware omstandigheden waarin hij terecht komt ter sprake, maar ook de emotionele gebeurtenissen waarin hij wordt betrokken. Hij maakt de lezer deelgenoot van zijn optreden tijdens onder andere: de berg- en wintertrainingen in Noorwegen, een pelotonstraining in de Verenigde Staten en het varen op schepen van de Koninklijke Marine over de Atlantische Oceaan en in het Caribische gebied.Centraal in zijn werk staan zijn humanistische levensbeschouwing en de inspiratie die hij hieruit haalt om de mens in de krijgsmacht bij te staan. Uit zijn verhalen blijkt zijn respect en waardering voor de mariniers en de noodzaak van een goede zorgverlening voor wat misschien wel een van de meest uitdagende maar ook moeilijke beroepen kan worden genoemd.Dankzij de medewerking van Bert Gasenbeek, directeur van het Humanistisch Archief, is ‘Raadsman, heeft u nog raad?’ een unieke combinatie van persoonlijke ervaringen en objectieve geschiedschrijving geworden. Bert Gasenbeek publiceerde eerder: J.P. van Praag, vader van het moderne Nederlands humanisme (1997), God noch autoriteit (2006) en Humanisme (2007).

Wil je het boek lezen?'Raadsman, heeft u nog raad?' in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Erwin Kamp. Lezen 'Raadsman, heeft u nog raad?' Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN