Democratie

Democratie - Alecos Papadatos | Fthsonline.com

...ranklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Jimmy Carter, Bill Clinton voort ... Democratie: de verschillende vormen en opvattingen | Mens ... ... . Democratie is een bestuursvorm gebaseerd op zelfbestuur door individuele burgers. Het woord democratie komt uit het Grieks en betekent 'regering door het volk'. Grieken en Romeinen kenden een vorm van democratie, maar de moderne vorm kwam tot ontwikkeling in de overgang van middeleeuwen naar ... democratie is een woord wat vaak gebruikt word zo zou de usa democraties maar dat is niet zo er zijn 2 partijen waar je uit moet kiezen andere partijen zijn verboden--is nederland een democratie nee in een democratie is niet iemand aan de macht die door 70 % van het volk word afgekeurd en het grootste gedeelte van het volk geen invloed heb op de regering De ideale democratie bestaat niet. Er is geen land ter wereld dat voor 100 procent voldoet aan de kenmerken ... Democratie - Wikikids ... . Er is geen land ter wereld dat voor 100 procent voldoet aan de kenmerken van democratie. In de praktijk blijkt dat namelijk nog niet zo eenvoudig. Ontwikkeling naar democratie wordt voor een deel bepaald door de geschiedenis en de cultuur van een land. Gewoonten en gebruiken laten zich niet zomaar wegpoetsen.... Democratie in Nederland. Democratie begon al heel lang geleden - in Griekenland. Pericles was de eerste die het volk mee liet beslissen. Hij was de leider van Athene, de hoofdstad van Griekenland. Dit was rond 460 voor Christus. Maar het was niet helemaal democratisch omdat vrouwen, slaven en vreemdelingen niet mochten stemmen. Maatschappijleer: Democratie, kenmerken en vormen Democratie is een woord wat we vaak voorbij zien komen in de krant, op tv en in de politiek. Maar wat is democratie nu eigenlijk? Democratie bestaat al sinds de Oude Grieken. Tegenwoordig zijn er verschillende vormen van democratie, zoals parlementaire democratie en presidentiële democratie. Rechtsstaat & democratie in Nederland In Nederland komt de relatie tussen de begrippen 'rechtsstaat' en 'democratie' tot uiting door het gegeven dat wetten in formele zin (dat zijn de wetten vastgesteld door de regering en de Staten-Generaal tezamen) door of met instemming van de volksvertegenwoordiging worden vastgesteld, en het gegeven dat zowel bestuur als rechtspraak zich aan deze (formele ... democratie, jongerenparlement. Nieuwsbericht | 19-06-2019 | 13:39. Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur van start. Vandaag gaat het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur officieel van start op een speciale bijeenkomst in Zeist. nadeel 1 Democratie is veel overleg, lange doorlooptijd en derhalve kan een democratie niet snel reageren. De besluitvorming kost veel tijd. Nadeel 2 Bestuur wordt gekozen op basis populariteit, niet op basis van kennis en kunde . Daardoor zal de deskundige , lang zittende adviseur, net onder de bestuurders veel kunnen sturen en besturen. Forum voor Democratie royeert leden vanwege 'onacceptabele uitingen' vrijdag 1 mei om 17:10 - Politiek Nieuwe coalitie Brabant bekend, plannen voor provincie volgen 7 mei donderdag 30 april om 11 ... Democratie is een breed begrip. Letterlijk betekent democratie 'heerschappij van het volk.' Om dit in de praktijk te laten weren wordt er in de meeste landen gewerkt met een representatieve of indirecte democratie. In deze vorm kiest het volk een aantal vertegenwoordigers die namens het volk besluiten nemen en besturen. Democratie, concludeert Jolanda Koorevaar in haar prijswinnend essay, is zowel cultuurgebonden als maatschappijgebonden (Zaterdags Bijvoegsel, 3 april). Maar democratie is...

INFORMATIE

AUTEUR
Alecos Papadatos
DIMENSIE
6,92 MB
BESTANDSNAAM
Democratie.pdf

OMSCHRIJVING

Het jaar 490 voor Christus. Athene is in oorlog met de Perzische koning Darius I. Aan de vooravond van de slag bij Marathon vertelt de jonge soldaat Leander aan de hand van zijn eigen leven over de recente geschiedenis van Athene. Hoe langer hij spreekt, hoe meer soldaten het verhaal willen horen. Ze luisteren ademloos hoe Leander als zoon van een welvarende, politiek geëngageerde olijvenkweker betrokken raakt bij de val van de tirannen Hippias en Hipparchos, hoe hij als schatkamerbewaarder de geheimen van het orakel van Delphi ontrafelt en hoe de burgers van Athene na jaren van onderdrukking door koningen en tirannen eindelijk het heft in eigen handen nemen.

Wil je het boek lezen?Democratie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Alecos Papadatos. Lezen Democratie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN