De rechtvaardiging uit het Geloof alleen

De rechtvaardiging uit het Geloof alleen - J.G. Woelderink | Fthsonline.com

...Geloof alleen (Paperback). Jan Gerrit Woelderink is een van de meestinteressante theologische denkers van Nederland ... De rechtvaardiging uit het Geloof alleen - J.G. Woelderink ... ... .Vanwege... De rechtvaardiging is, zoals het in Filippenzen 3:9 staat "door middel van het geloof". Zo ontvangen we door het geloof in Christus een rechtvaardigheid die uit God is, en niet uit de wet. 3. We worden gerechtvaardigd door het bloed van Christus De rechtvaardiging uit het Geloof alleen. Jan Gerrit Woelderink is een van de meest interessante theologische denkers van Nederland. Vanwege zijn originele ... Rechtvaardiging door geloof - Broeders in Christus ... . Jan Gerrit Woelderink is een van de meest interessante theologische denkers van Nederland. Vanwege zijn originele zienswijzen en verfrissende bijdragen aan het debat rond de verbondstheologie eerde de Universiteit van Utrecht hem met een eredoctoraat. De geschriften van deze beslist onderbelichte theoloog meer verkrijgbaar zodat Aspekt besloten heeft zijn De rechtvaardiging uit het geloof alleen opnieuw als bronboek uit te brengen, de thematiek van zijn publicati...

INFORMATIE

AUTEUR
J.G. Woelderink
DIMENSIE
4,5 MB
BESTANDSNAAM
De rechtvaardiging uit het Geloof alleen.pdf

OMSCHRIJVING

Jan Gerrit Woelderink is een van de meestinteressante theologische denkers van Nederland.Vanwege zijn originele zienswijzen enverfrissende bijdragen aan het debat rond deverbondstheologie eerde de Universiteit vanUtrecht hem met een eredoctoraat. De geschriftenvan deze beslist onderbelichte theoloogblinken nog altijd uit door scherpzinnigheid enintellectuele diepgang. In 1951 baarde hij opzienmet zijn kritiek op de Dordtse Leerregels.Sindsdien is de discussie rond de man en zijnwerk nooit helemaal weggeweest. Woelderinkwerd geboren in 1986 en overleed in 1956 inDoorn en werd begraven in Ouderkerk aan denIJssel. Zijn boeken en geschriften zijn lang nietaltijd meer verkrijgbaar zodat Aspekt beslotenheeft zijn De rechtvaardiging uit het geloof alleenopnieuw als bronboek uit te brengen, dethematiek van zijn publicaties zijn nog steedsverrassend actueel. De afgelopen jaren is eengroeiende belangstelling rond Woelderink enzijn werk waarneembaar.

Wil je het boek lezen?De rechtvaardiging uit het Geloof alleen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.G. Woelderink. Lezen De rechtvaardiging uit het Geloof alleen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN