Verborgene die bij ons zijt

Verborgene die bij ons zijt - Wim (Red.) dekker | Fthsonline.com

...met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de ... VERBORGENE DIE BIJ ONS ZIJT: Amazon.co.uk: DEKKER, WIM ... ... ... O liefde die verborgen zijt is een lied op een tekst van Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit en een melodie ... Al klagend en bidden herinnert de dichter zich het mysterie van de menswording Gods. Het lied is een meditatie bij het gebeuren in de hof van Getsemane en bij de ... Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,- o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! 4 Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, Wij zijn dus niet de eersten die zich de vraag stellen naar Gods verborgen aanwezigheid. Ik wil mij op deze zoektocht naar „de V ... VERBORGENE DIE BIJ ONS ZIJT (2e hands) - 9789023915461-A ... . Ik wil mij op deze zoektocht naar „de Vader die in het verborgene ziet‟ laten leiden door een aantal gidsen die ons misschien aanwijzingen kunnen geven in welke richting wij moeten zoeken. Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! Gij zijt het brood van God gegeven, Verborgene die bij ons zijt (Liedb. '73, G. 75). De Almachtige, machteloos gebonden, zwak en gebroken. Het eeuwige Leven, nedergedaald in het rijk van de dood. De Opstanding zelf, begraven. Is dat mijn Koning? Hij? God, raadselachtig verborgen. Een baby in een kribbe. Een vluchteling. Een asielzoeker. Een Man aan een kruis. En toch: de ... 'Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want... Gij wilt waarheid in het verborgene. ... " Gij zijt die man". Hij realiseert zich zijn grote zonden en komt tot oprechte en heel persoonlijke belijdenis vs. 6 " tegen U, U alleen heb ik gezondigd". Dán begint het herstel. ... Hem betrekken bij alles in ons leven, ons volkomen overgeven aan Hem. Wij zijn op doortocht en Gij zijt de poort naar het leven; Gij zijt ons paaslam, Gij hebt ons uw lichaam gegeven. Christus, uw Bloed heeft ons bewaard en gevoed; Herder en leidsman ten leven. Gij die ontkomen zijt, Heer, aan de machten der aarde, Gij die vernomen zijt, Woord van de eeuwige Vader. Gij spreekt ons vrij, teken van leven zijt Gij. ZJ 531 - God die ons heeft voorzien. ZJ 532 - O Heer die overwint. ZJ 533 - Iedere tijd opnieuw. ... ZJ 752 - Verborgene, naar wie ik tast. ZJ 753 - Zolang wij ademhalen. ZJ 754 ... ZJ 837 - Blijf bij ons, want het is avond. ZJ 838 - Wanneer de avond komt. ZJ 839 ... Intredelied: God van mensen, vader, moeder, die in 't verborgene zijt. n° 34 'Onze Vader die in de hemelen zijt' is het thema van onze viering van vandaag. In het lied van zojuist is er sprake van 'bomen tot in de hemel'. Het eerste gevoel bij hemel is een gerichtheid naar boven. Ps.103:3 die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, 4 die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5 die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. 10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; 11 maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo ......

INFORMATIE

AUTEUR
Wim (Red.) dekker
DIMENSIE
6,44 MB
BESTANDSNAAM
Verborgene die bij ons zijt.pdf

OMSCHRIJVING

VERBORGENE DIE BIJ ONS ZIJT is een dagboek bij de bijbel met een geheel eigen insteek. In hun dagmeditaties leggen de auteurs iedere keer weer de nadruk op de beleving van het geloof, de spiritualiteit. In die zin is dit dagboek een product van en voor de eigen tijd, waarin meer aandacht is voor de beleving van het geloof dan voor de leer. Anderzijds staan de schrijvers, uit zowel de lutherse en calvinistische als de rooms-katholieke traditie, samen in de grote traditie van de kerk van alle eeuwen, die leeft bij de bijbel als bron en norm voor alle spiritualiteit. Daarom is een tweede karakteristiek van dit boek de grondige en vaak verrassende bijbeluitleg.Dit boek wil laten zien dat de bijbel zo gelezen kan worden dat God, die wij vaak ervaren als verborgen, ons toch nabij komt.

Wil je het boek lezen?Verborgene die bij ons zijt in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Wim (Red.) dekker. Lezen Verborgene die bij ons zijt Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN