Oplossingsgerichte intervisie

Oplossingsgerichte intervisie - Levie Van Dam | Fthsonline.com

...gen op het eigen denk- en leerproces. Een klein groepje collega's of vakgenoten vormt met elkaar een intervisiegroep en staat stil bij eigen ervaringen en delen de inzichten ... Oplossingsgerichte supervisie en intervisie (ID nummer ... ... . Oplossingsgerichte werkvormen: Vier oplossingsgerichte vragen bij intervisie - Tips. Diverse intervisie werkvormen afgestemd op jouw verschillende intervisiegroepen (Hand-outs en Tips). Regels en afspraken bij intervisie; veilig leerklimaat (veiligheid en vertrouwen) Het basismodel voor intervisie, de stappen leren te begeleiden. individuele-oefeningen oplossingsgericht-werken positieve-psychologie samenwerken-in-teams sterke-punten-benadering waarderen werken-met-groepen . Waarderende intervisie. ... Talenten-Toolbox ... . individuele-oefeningen oplossingsgericht-werken positieve-psychologie samenwerken-in-teams sterke-punten-benadering waarderen werken-met-groepen . Waarderende intervisie. appreciative-inquiry samenwerken-in-teams talent-benoemen werken-met-groepen . Drie goede dingen oefening. Oplossingsgerichte Intervisie De oplossingsgerichte intervisiegroep volgens het hier beschreven model bestaat uit maximaal 8 deelnemers, van wie één de rol heeft van gespreksleider. Een van de andere deelnemers brengt een casus in. Per casus kan van gespreksleider gewisseld worden. Elk probleem biedt mogelijkheden voor het vinden van eigen oplossingen. Dat is kort gezegd het vertrekpunt van Oplossingsgericht werken, een basismethode in het sociaal werk voor mensen wiens eigen oplossend vermogen tekort schiet. Het doel is mensen in staat te stellen om op hun eigen manier en samen met mensen uit hun omgeving het probleem waarvoor zij hulp vragen aan te pakken. In de cursus worden, na het opfrissen van de oplossingsgerichte benadering, het specifieke van oplossingsgerichte supervisie en intervisie behandeld en wordt er veel geoefend. In de cursus krijg je handvatten voor het integreren van oplossingsgerichte supervisie en intervisie in bestaande (her)registratietrajecten of opleidingseisen zoals bijvoorbeeld voor professionals die verbonden zijn aan ... De waaier bevat zeven verschillende Oplossingsgerichte intervisievormen. Sommigen al wat langer bekend, andere nieuw ontwikkeld door de schrijvers en getest in de praktijk. De waaier is praktisch van opzet. Per intervisievorm vind je suggesties voor zowel de deelnemers als voor degene die de intervisie begeleidt. Oplossingsgerichte intervisie in mediation O nlangs werd in dit tijdschrift (2011, nr. 1) een probleem­ gericht intervisiemodel - het zogenoemde basisintervisiemodel - beschreven, waarbij er een werkprobleem wordt voorgelegd aan een groep collegae, het probleem wordt geanalyseerd en degene die de casus inbrengt adviezen methode 19 Oplossingsgerichte intervisie 313 methode 20 Organisatieopstellingen 327 methode 21 Redenering voor veranderen 339 Variant 1: De methode staat op zichzelf 341 Variant 2: Als interventie binnen een andere methode 344 methode 22 Roddelen 351 methode 23 Socratische dialoog 357 oplossingsgerichte grondhouding kun je niet spelen. Je kunt hem wel bij jezelf oproepen. Oplossingsgerichte technieken kunnen helpen om die grondhouding bij jezelf op te roepen. De oplossingsgerichte vragen vormen als het ware de techniek van oplossingsgericht werken. De oplossingsgerichte vragen zijn bijzonder taalgevoelig. De taal van een vraag Om resultaat te bereiken bij intervisie is het belangrijk dat het gesprek verloopt via een bepaalde methode. Werkvormen zijn er in vele soorten en maten, maar ze zijn bijna alle geënt op dezelfde basisintervisiemethode. Oplossingsgerichte intervisie Levi van Dam 10016-Oplossingsgerichte intervisie:10016-Oplossingsgerichte intervisie 23-06-2010 10:57 Pagina 3 Oplossingsgerichte intervisie. Neeleman 2008 maakt een onderscheid tussen twee vormen van intervisie. Zij vergelijkt de traditionele probleemgerichte intervisie met de oplossingsgerichte intervisie. Bij probleemgerichte intervisie brengt de professional een hulpvraag in, wordt het probleem geanalyseerd en de oorz...

INFORMATIE

AUTEUR
Levie Van Dam
DIMENSIE
9,36 MB
BESTANDSNAAM
Oplossingsgerichte intervisie.pdf

OMSCHRIJVING

Oplossingsgerichte intervisie 1e druk is een boek van Levi van Dam uitgegeven bij Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024418572 Traditionele intervisiemodellen richten hun focus op het probleem. Oplossingsgerichte intervisie is een verandering ten aanzien van de wijze waarop de vraag of de problematiek benaderd wordt. De aandacht is hierbij gericht op het realiseren van het gewenste toekomstbeeld.Oplossingsgerichte intervisie laat aan de hand van een casus en praktijk­ voorbeelden zien hoe het stappenplan van het reflecting team­intervisiemodel er in de praktijk uitziet. De oefeningen dagen de lezer uit om zijn vraag of problematiek op oplossingsgerichte wijze te benaderen.Reflecting team­intervisie is een model dat het accent legt op effectiviteit van intervisie, door aandacht te besteden aan de concreet meetbare oplossingen. Het reflecting team analyseert daartoe het intervisieproces en geeft feedback aan de intervisiedeelnemers. Op deze wijze kunnen organisaties en opleidingen het model inzetten om resultaatgericht te werken.Het boek is bedoeld voor intervisiebegeleiders, teamcoaches en managersdie intervisie in hun organisatie of opleiding willen toepassen. Levi van Dam is gedragswetenschapper en werkzaam als behandelcoördinator bij Zandbergen Jeugd en Opvoedhulp. Daarnaast is hij freelance docent en ondermeer werkzaam voor Pro Education. In samenwerking met de Universiteit Utrecht verricht hij onderzoek naar reflecting team-intervisie.

Wil je het boek lezen?Oplossingsgerichte intervisie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Levie Van Dam. Lezen Oplossingsgerichte intervisie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN