Jeugdrecht en jeugdzorg

Jeugdrecht en jeugdzorg - J.E. Doek | Fthsonline.com

...rg en de jeugdhulp. Deze zevende druk is uitgebreid herzien en geactualiseerd ... Jeugdrecht en jeugdzorg , J.E. Doek | ISBN: 9789035243972 ... . Jeugdrecht en jeugdzorg houdt het midden tussen een grondige inleiding in het jeugdrecht en een handboek. Het boek is geschreven voor studenten in het hoger en universitair onderwijs, alsmede voor hen die in de dagelijkse praktijk met jeugdrecht, ... Er gaat geen week voorbij of er doet zich iets voor op het terrein van het jeugdrecht en het jeugdhulprecht. Met name kinderbeschermingszaken en kinderontvoeringen trekken veel aandach ... Sdu | Jeugdrecht ... . Met name kinderbeschermingszaken en kinderontvoeringen trekken veel aandacht, maar ook afstammingsrecht (duomoeders), gezagsrecht, privacy, adolescentenstrafrecht, herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de nieuwe Jeugdwet, die de Wet op de jeugdzorg vervangt, komen voorbij. Als trainer geeft zij cursussen aan kinderrechters, advocaten, studenten, medewerkers en beleidsmakers in de jeugdzorg en bij gemeenten over het familie- jeugdrecht, Wet op de jeugdzorg/Jeugdwet, privacyvraagstukken, bestuursrechtelijke aspecten in de jeugdzorg en wijzigingen in het sociale domein per 2015. Het boek Jeugdrecht en jeugdhulp biedt een overzichtelijke en stelselmatige inleiding in het jeugdrecht. In het boek vindt u een systematische beschrijving van de diverse onder...

INFORMATIE

AUTEUR
J.E. Doek
DIMENSIE
4,10 MB
BESTANDSNAAM
Jeugdrecht en jeugdzorg.pdf

OMSCHRIJVING

Iedere week gebeurt er wel wat op het brede terrein van het jeugdrecht. Immers, de rechtspositie van de jeugdige, het afstammings- en adoptierecht, het (gezamenlijk ouderlijk) gezag, de kinderbescherming en jeugdzorg, als ook het jeugdstraf(proces)recht zijn voortdurend in beweging. Ook het internationale jeugdrecht wordt steeds belangrijker, waarbij onder meer kan worden gewezen op het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, het Haags adoptieverdrag, de internationale kinderontvoeringsverdragen, het kinderbeschermingsverdrag en Brussel-IIbis. Genoemde ontwikkelingen maakten een actuele herziening van dit boek noodzakelijk. Jeugdrecht en jeugdzorg houdt het midden tussen een grondige inleiding in het jeugdrecht en een handboek. Het boek is geschreven voor studenten in het hoger en universitair onderwijs, alsmede voor hen die in de dagelijkse praktijk met jeugdrecht, jeugdzorg en jeugdbescherming bezig zijn als sociaal werker, beleidsmedewerker, jurist, politiefunctionaris, advocaat, lid van de staande- of zittende magistratuur en vele anderen.Hoofdstuk 7 is voor deze druk bewerkt door prof. mr. drs. M.R. Bruning en de hoofdstukken 9 t/m 11 zijn bewerkt door mr. dr. T. Liefaard.Prof mr. J.E. Doek was tot voor kort voorzitter van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (te Genève) en is emiritus-hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder familie- en jeugdrecht (hij was tot medio 2004 werkzaam aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en als bijzonder hoogleraar jeugdrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden).Prof mr. P. Vlaardingerbroek is als hoogleraar familie- en jeugdrecht verbonden aan de Universiteit van Tilburg.De auteurs zijn rechter-plaatsvervanger in 's-Gravenhage, respectievelijk rechter-plaatsvervanger in Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Beide auteurs zijn daarnaast actief op het terrein van de jeugdbescherming.

Wil je het boek lezen?Jeugdrecht en jeugdzorg in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.E. Doek. Lezen Jeugdrecht en jeugdzorg Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN