Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis

Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis - André de Boer | Fthsonline.com

...n en uitdagingen van geboorte, leven en dood ... Boek: Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis ... ... . Book 4: Mysteries and Challenges of Birth, Life and Death; Boek 4: Mysteriën van Tao en de Daodejing; Boek 3: Mysteriën en symbolen van de ziel. Book 3: Mysteries and ... 1 thought on " Fakkeldragers van het Rozenkruis " Teike 2 april 2020 om 13:07. Ik hoop dat er in de toekomst meer informatie beschikbaar komt over Alois Mailander, de spirituele leraar van oa Blavatsky, Gustav Meyrink, Franz Hartmann (die weer de leraar was van mr. en mrs. Spirituele teksten bibliotheek 7 - ... Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en ... ... . en mrs. Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis (Paperback). MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKUIRSjezelf en de... Op 7 september 2019 verscheen het nieuwe boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis - jezelf en de samenleving transformeren. De integrale tekst van het woord vooraf door Doride Zelle, directeur van Rozenkruis Pers, kun je hier beluisteren of lezen. In het nieuwe boek Mysteriën ...

INFORMATIE

AUTEUR
André de Boer
DIMENSIE
9,83 MB
BESTANDSNAAM
Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis.pdf

OMSCHRIJVING

MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKUIRSjezelf en de samenleving transformerenAndré de BoerDe reis naar binnen - van inzicht naar gnosisHet werk naar buiten - van dienstbaarheid naar vervullingWil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen envoor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met herhalen van het verleden.Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijkevernieuwing. Wanneer je gaat leven vanuit de Ene Bron, openbaart zichin jezelf een innerlijk weten dat kan leiden tot een vervullend leven datbijdraagt aan wereldwijde geestelijke bewustwording en vernieuwing.Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende impuls van hetRozenkruis die sinds de Renaissance duidelijk waarneembaar is in desamenleving. Die blijmare wordt steeds weer opnieuw geformuleerd enuitgedragen aan de hand van onvergankelijke principes op een manierdie aansluit bij de tijdgeest, de cultuur en de omstandigheden.Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van derozenkruisers? Waarom wordt de Alchemische Bruiloft van ChristiaanRozenkruis beschouwd als een belangrijk inwijdingsgeschrift? Hoe kunje de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in degoudmijnen van de drie klassieke Rozenkruisersmanifesten en je diepstewezen, en stem je leven af op de daarin verborgen geestelijke schatten!Bestudeer de landkaart van de Rozenkruiserstraditie en bepaal je koersaan de hand van je innerlijk kompas.Het werk van de rozenkruisers richt zich - symbolisch gesproken - op hetversterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen hettijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke.Dat draagt bij aan de regeneratie van mens en maatschappij. De leringenvan het rozenkruis hebben een universele en tegelijkertijd eenChristocentrische signatuur. Ze stellen je in staat te komen tot eeninnerlijk weten, tot gnosis, door het gaan van een scholingsweg in hetdagelijkse leven.Kijk door 22 vensters naar de historie en de wijsheid van de rozenkruisers.Leer van de korte uitspraken en levensbeschrijvingen van 22 auteurs diehet licht van het Rozenkruis allemaal op hun eigen manier hebbenuitgedragen, onder wie Paracelsus, Francis Bacon, Jan Amos Comenius,Johann Wolfgang von Goethe, Rudolf Steiner, Jan van Rijckenborgh enCatharose de Petri. Laat je door de fakkeldragers inspireren, maar volghen niet. Zoek wat zij zochten, en je zult vinden!Onze bazuin zal in volle omvang weerklinken.Wat enkelen nu fluisterenen in gesluierde taal verhullen,zal in de toekomst de aarde vervullen.Confessio Fraternitatis R.C. (1615)

Wil je het boek lezen?Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur André de Boer. Lezen Spirituele teksten bibliotheek 7 - Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN